Kodulehekülge uuendatakse

Uus leht on nähtav alates 18.01.2017 / kell 09:00. Vabandame ebameeldivuste pärast!


Meie missioon!

Suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ja selle tagajärjel hukkunute ning vigastatute arvu.

3 tegevuse tugisammast – HEA

HARITUS

OLE õpetab raudteeülesõidukohtades ja muudes ohtlikes piirkondades õigesti käituma. Koolitused ei piirdu ainult tasuta avalike loengute ja esitlustega, vaid edastame avalikkusele regulaarselt raudteeohutusalast informatsiooni. Samuti korraldame raudtee-ohutuskampaaniaid, valmistame ja levitame teabematerjale.

ELLUVIIMINE

OLE toetab aktiivset seaduste ja muude normdokumentidega kehtestatud reeglite järgimist, sest juhul, kui neid ei täideta, juhtuvad kokkupõrked ja muud õnnetused raudteedel ka edaspidi.

ARENDAMINE

OLE toetab pidevat turvalisuse suurendamist raudteeülesõidukohtadel, andes soovitusi parema kujunduse ja tehnoloogiliste seadmete paigaldamise osas.


Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.


Kontaktid

MTÜ Operation Lifesaver Estonia
Toompuiestee 35
10133 Tallinn
Estonia

Reg nr. 80215200
A/A: EE761010220041791012 SEB

M +372 504 5112
EM: ole@ole.ee