Vastutustundlikud raudtee-ettevõtted

... on ettevõtted kes ühiselt ja aktiivselt võtavad osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis, pidades oluliseks iga inimelu ja püüdes ära hoida võimalikke traagilisi sündmusi raudteel.

VeokiVoldik 1 2016

Pressiteade: Uued juhised raudtee turvaliseks ületamiseks aitavad säästa elusid

Genf, Šveits Rahvusvaheline Maanteetranspordi Liit (IRU), Rahvusvaheline Raudteede Föderatsioon (UIC) ja Operation Lifesaver Estonia (OLE) avaldasid 3. mail 2016 flaieri …

Read More
IMG 4582 Header

Tänusündmusel Kuldne Tõkkepuu 2016 tunnusti avaliku raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone

Täna, 26.04.2016 tunnustas siseminister Hanno Pevkur tänusündmusel “Kuldne Tõkkepuu”, organisatsioone ja eraisikuid silmapaistva tegevuse eest raudteeohutuse valdkonnas. “Raudteeohutusega tulemuslik tegelemine …

Read More

Aastaaruanne 2014

Vaata teisi aastaaruandeid siit

Raudteejuhtumite statistika

Perioodide võrdlustabel WWW / HTML5 / FLASH / PDF

Liiklusmärgid ülesõitudel / passivsed reguleerimisvahendid

  • 111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.
  • 112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.
  • 121. Üherööpmeline raudtee.
  • 122. Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.
  • 123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.
  • 222. Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades (raudtee ääres) märgi ees.
Operation Lifesaver on raudteeohutusega tegelev rahvusvaheline mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning seeläbi vigastatute ja hukkunute arvu vähendamine.
Copyright © 2007 Operation Lifesaver EU. All rights reserved. Educational use only permitted. No part of these materials may be reproduced or transmitted in any form or by any means for any commercial purpose without permission in writing from Operation Lifesaver EU