Võta klapid peast
Operation Lifesaver on raudteeohutusega tegelev rahvusvaheline mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning seeläbi vigastatute ja hukkunute arvu vähendamine.

Vastutustundlikud raudtee-ettevõtted

... on ettevõtted kes ühiselt ja aktiivselt võtavad osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis, pidades oluliseks iga inimelu ja püüdes ära hoida võimalikke traagilisi sündmusi raudteel.

Suvekamp2014 Slider

Raudteeohutuskampaania “Tule RATTALT MAHA, võta KLAPID PEAST ja Lase rong läbi!”

23-30.06.2014 viiakse läbi üleriigiline raudteeohutuskampaania “Tule RATTALT MAHA, võta KLAPID PEAST ja Lase rong läbi!”, mis on suunatud jalgratturitele ja …

Read More
Martin Kuusk 1 Paikesepaiste Peale Aikest Turil

Pistame päikese pokri

Kindlasti pole igapäevast uudistevoogu jälgivale lugejale jäänud märkamatuks lood selle kohta, kuidas käesoleva aasta esimese nelja kuuga on liikluses oluliselt …

Read More

Õnnetusjuhtumite statistika

Perioodide võrdlustabel / Flash versioon

Liiklusmärgid ülesõitudel / passivsed reguleerimisvahendid

  • 111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.
  • 112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.
  • 121. Üherööpmeline raudtee.
  • 122.  Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.
  • 123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.
  • 222. Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades (raudtee ääres) märgi ees.

Copyright © 2007 Operation Lifesaver EU. All rights reserved. Educational use only permitted. No part of these materials may be reproduced or transmitted in any form or by any means for any commercial purpose without permission in writing from Operation Lifesaver EU