Operation Lifesaver on raudteeohutusega tegelev rahvusvaheline mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning seeläbi vigastatute ja hukkunute arvu vähendamine.

Vastutustundlikud raudtee-ettevõtted

... on ettevõtted kes ühiselt ja aktiivselt võtavad osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis, pidades oluliseks iga inimelu ja püüdes ära hoida võimalikke traagilisi sündmusi raudteel.

Tja Pressiteade

TJA pressiteade: Raudteeõnnetuste peamiseks põhjuseks on liiklejate tähelepanematus

2013. aastal toimus kokku 15 raudteeõnnetust, mis jääb samale tasemel 2012. aastaga, kuid mida on pea poole võrra vähem kui …

Read More
Sõmeru Lasteaed

Loomekonkursil osalejaid tunnustati stipediumitega

Ida prefektuur kuulutas eelmise aasta novembris koostöös raudteeohutusega tegeleva rahvusvahelise mittetulundusühinguga Operation Lifesaver Estonia (OLE) ja Lääne-Virumaa traumanõukoguga välja raudteeohutusalase …

Read More

Õnnetusjuhtumite statistika

Perioodide võrdlustabel / Flash versioon

Liiklusmärgid ülesõitudel / passivsed reguleerimisvahendid

  • 111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.
  • 112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.
  • 121. Üherööpmeline raudtee.
  • 122.  Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.
  • 123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.
  • 222. Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades (raudtee ääres) märgi ees.

Copyright © 2007 Operation Lifesaver EU. All rights reserved. Educational use only permitted. No part of these materials may be reproduced or transmitted in any form or by any means for any commercial purpose without permission in writing from Operation Lifesaver EU