Vastutustundlikud raudtee-ettevõtted

... on ettevõtted kes ühiselt ja aktiivselt võtavad osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis, pidades oluliseks iga inimelu ja püüdes ära hoida võimalikke traagilisi sündmusi raudteel.

Loputoo Header

Lõputöö – Jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumine Eesti raudteeülekäikudel

Autor: Triinu Uiboleht ABSTRAKT  Antud lõputöö uurimisprobleemiks oli suurenenud otsasõitude arv jalakäijatele Eesti raudteedel. Sellest tulenevalt seati eesmärgiks kindlaks teha …

Read More
Tja Pressiteade

Raudteejuhtumite 2015. aasta I poolaasta statistika

TJA pressiteade 02.07.2015 Raudteejuhtumite 2015. aasta I poolaasta statistika Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) andmetel toimus 2015. aasta I poolaastal kokku …

Read More

OLE aastaraamat 2014

Raudteejuhtumite statistika

Perioodide võrdlustabel HTML5 / FLASH

Liiklusmärgid ülesõitudel / passivsed reguleerimisvahendid

  • 111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.
  • 112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.
  • 121. Üherööpmeline raudtee.
  • 122. Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.
  • 123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.
  • 222. Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades (raudtee ääres) märgi ees.
Operation Lifesaver on raudteeohutusega tegelev rahvusvaheline mittetulundusühing, mille tegevuse eesmärgiks on raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning seeläbi vigastatute ja hukkunute arvu vähendamine.
Copyright © 2007 Operation Lifesaver EU. All rights reserved. Educational use only permitted. No part of these materials may be reproduced or transmitted in any form or by any means for any commercial purpose without permission in writing from Operation Lifesaver EU