Month / jaanuar 2017

    Loading posts...
  • TJA: Olukord raudteeliikluses on paranenud

    Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) andmetel toimus 2016. aastal kokku 13 raudteeõnnetust, mida on oluliselt vähem võrreldes aastatega 2015 (19 õnnetust) ja 2014 (20 õnnetust). Otsasõite raudteel viibinud inimestele oli 2016. aastal 5…