Pressiteade 29. aprill 2014 – Siseminister tunnustas tublisid avaliku raudteeohutusega tegelejaid

Täna toimus tänusündmus Kuldne Tõkkepuu 2014, kus tunnustati organisatsioone ja eraisikuid silmapaistva tegevuse eest raudteeohutuse valdkonnas – teenetemärgid ja tänukirjad andis üle siseminister Hanno Pevkur. Tänumeene „Kuldne tõkkepuu“ pälvis Eesti Tervisedenduse Ühingu Harju osakond.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on loogiline, et inimesed teevad oma valikuid varasemate kogemuste ja omandatud teadmiste põhjal, mistõttu on kõige tulemuslikumaks meetmeks turvaliste käitumisharjumuste kujundamisel nende järjepidev meelde tuletamine. „Siinkohal vääribki meeldetuletamist, et väärtushinnangute kinnistamiseks on vajalik ka erinevate osapoolte ühised jõupingutused. Mul on hea meel, et Operation Lifesaver Estonia on suutnud enda süsteemsesse tegevusse kaasata nii vabatahtlikke kui erinevaid riiklikke ameteid ja vastutustundlikke raudteeettevõtteid. Kõigi nende ühise töö tulemusena on elanikkonna teadlikkus raudteeliiklusega kaasnevatest ohtudest kindlasti oluliselt paranenud.“

Tänumeene  „Kuldne tõkkepuu 2014“ pälvisid sel aastal  vabatahtliku raudteeohutusalase tegevuse eest inimesed, kes on kaasanud OLE erinevatesse projektidesse ja aidanud oluliselt kaasa raudteeohutusalaste teadmiste edastamisele kogu Eestis, selgitas OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets andes üle Saaremaa Sepad poolt valmistatud tänumeene Eesti Tervisedenduse Ühingu Harju osakonnale.

Teenetemärgid professionaalse tegevuse eest valdkonnas pälvisid:

 • Maris Orgusaar – PPA, Lõuna prefektuur, kriminaalpolitseinik, vabatahtlik
 • Isabelle Fonverne – UIC, rahvusvahelise projekti ILCAD projektijuht (Prantsusmaa)
 • Svetlana Safronova – PPA, Ida prefektuur, noorsoopolitseinik,vabatahtlik
 • Tõnu Aruste – AS Eesti Raudtee, instructor-vedurijuht
 • Viktor Teska – AS Edelaraudtee Infrastruktuuri AS, arendusspetsialist

„Parim esitleja 2014“ tunnustuse pälvis Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri  noorsoopolitseinik Tiina Kiik. Täiendavalt anti üle ca 40 tänukirja nii era- kui juriidilistele isikutele.

Tamo Vahemetsa sõnul on raudteel toimunud õnnetusjuhtumite arv olnud viimase 10-ne aasta jooksul langustrendis,  mis näitab, et iga aastaga inimeste ohuteadlikkus kasvab ja seeläbi liikluskultuur paraneb.  “Usun, et hästi toimiva koostöövõrgustikuga on võimalik jõuda tulemuseni – null hukkunut raudteel.”

Tunnustuse „Kuldne tõkkepuu“ on varasematel aastatel pälvinud:

 • Tallinna Linnavalitsus
 • Liivika Juksaar
 • Kristiine Kaubanduskeskuse AS
 • Tarmo Miilits
 • Lääne-Eesti Päästekeskus
 • Järvamaa päästeosakond
 • Andrei Sozinov
 • Marek Lindmaa
 • JCDecaux Eesti OÜ

 

Lisainformatsioon:
Tamo Vahemets
, OLE juhatuse esimees
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

OLE on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.