Raudteeohutusalaste esitlejatete ridadesse lisandus 8 vabatahtlikku

13-14. detsembril 2018 toimus Järvamaal, Kallisaba puhkemajas raudteeohutusalaste esitlejate järjekordne koolitus. Koolituse käigus omandasid osalejad algteadmised nii raudteeohutuse kui ka avaliku esinemise põhitõdedest ja alustest.

Koolitus suunatud Politsei – ja Piirivalveameti erinevates piirkondades tegutsevatele noorsoopolitseinikele.

Noosoopolitseinikud Aili Tambi, Maksim Lutška, Sigrid Hang, Aleksei Osokin, Ljubov Šarabanova Ida prefektuurist, Terje Lukk Lõuna prefektuurist, Kaisa Kajo Põhja prefektuurist ja Sirje Treiman Lääne prefektuurist, omandasid kahe pika koolituspäeva jooksul vajalikke teadmisi raudteeohutusalaste teadmiste edastamiseks.

Kõik koolitusel osalenud ametnikud läbisid koolituse edukalt ning said õiguse iseseisvalt viia läbi raudteeohutusalaseid esitlusi ning korraldada valdkonna tegevusi oma piirkonnas.

Uued vabatahtlikud tõdesid, et koolitus oli huvitav ja mitmekülgne ning andis neile väga hea ettevalmistuse raudteeohutusalase ennetustööga tegelemiseks. Omandatud teadmisi on võimalik kohe ka rakendada, sest õige pea algavad koolides projekti KEAT (Kaitse End ja Aita Teist) raames läbiviidavad ohutusloengud.

Õnnitleme koolituse läbinuid ning tervitame uusi raudteeohutusse panustavaid vabatahtlikke.

Koolitust viisid läbi OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets ning koolitusjuht Getter Toome. Käesolev koolitus kandis järjekorranumbrit 17 ning raudteeohutusalase esitleja tunnistus on väljastatud 113-le vabatahtlikule.

Lase rong läbi!

Getter Toome
OLE koolitusjuht
MB: +372 56458085
EP: getter@ole.ee

 

OLE (Operation Lifesaver Estonia) on 2004. aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel. OLE tegevuse eesmärgiks on vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS Operail, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.