Pressiteade UIC IRU OLE

PRESSITEADE: UIC, IRF ja OLE koostöös valmisid raudteeohutusflaierid

PRESSITEADE 21/2021

 Pariis, Genf, Tallinn, 14. detsember 2021

Rahvusvaheline Raudteeliit (UIC), Rahvusvaheline Teedeliit (IRF) ja Operation Lifesaver Estonia (OLE) teevad koostööd eesmärgiga tõsta kergsõidukijuhtide teadlikkust ning vähendada õnnetuste arvu raudteeületuskohtadel.

Raudteeületuskohal ristuvad maantee- ja raudteetaristud. Vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 1968. aasta liikluskonventsioonile ja maanteeseadustikule on rongidel eelisõigus, samas kui maanteel liiklejad ja jalakäijad peavad raudtee ohutuks ületamiseks järgima liiklusmärke ja märguandeid. Selliselt käitudes on võimalik vältida õnnetusjuhtumeid, mis on seotud väära või ebasobiva käitumisega raudteel – need võivad ohustada rongiga liiklejaid ning teisi liikluses osalejaid.

Raudtee ületamine raudteeületuskohal on ohutu kui järgitakse reegleid. Sellegipoolest on ohu tekkimine alati võimalik ning rongide ja tarbesõidukite kokkupõrke tagajärjed võivad olla rängad. Ülemaailmne kauba- ja reisijatevedu, nii maanteel kui ka raudteel, on viimastel aastakümnetel märkimisväärselt suurenenud, suurendades sellega ka õnnetusjuhtumite riski raudteeületuskohtadel.

Seetõttu osalevad ÜRO teise liiklusohutuse aastakümne tegevuskava 2021-2030 raames Rahvusvaheline Raudteeliit (UIC), Rahvusvaheline Teedeliit (IRF), kaks ülemaailmset maantee- ja raudteeühendust ning Operation Lifesaver Estonia ( OLE) ühiselt projektis, mille eesmärgiks on tõsta kergsõidukite juhtide teadlikkust raudteeületuskohtade ohtutusest
ning aidata seega vähendada õnnetusjuhtumite ning kannatanute arvu.

Need kolm organisatsiooni on koostöös valmistanud kaks ohutusflaierit – üks kahe- ja teine neljarattaliste mootorsõidukite jaoks, mis avaldati täna inglise, prantsuse ja hispaania keeles. Need ohutusflaierid ei pruugi kirjeldada kõiki olukordi, mis võivad tekkida, kui kergsõidukite juhid ületavad raudteeületuskohta, kuid need võivad aidata neil paremini teadvustada võimalikke riske ning seega vältida õnnetusjuhtumeid.

UIC peadirektor François Davenne ütles: “Oleme aastaid töötanud selle keerulise liidese parendamise nimel – esmalt UIC Global Level Crossing Network (GLCN) toel, mis koondab maantee- ja raudteesektori eksperte ning teadlase, osaledes UNECE liiklusohutuse töörühma töös, UNECE raudteeületuskohtade töörühmas, korraldades töötubasid koos Euroopa Komisjoniga. Lõpetuseks, UIC on alates 2009. aastast olnud rahvusvahelise raudteeületuspäeva ILCAD kampaania eestvedaja, mis hõlmab üle 50 riigi kõigil mandritel. Aastal 2016 alustasime koostööd ka Rahvusvahelise Transpordiliidu IRU-ga ja Operation Lifesaver Estoniaga (OLE), eesmärgiga edastada ohutusnõuandeid professionaalsetele autojuhtidele.

Täna astume järjekordse sammu, tugevdades koostööd teise ülemaailmse maanteetranspordi organisatsiooniga, IRF, see on oluliseks võtmeks raudteeületuskohtade ohutuse parandamisel kõige kõrgemal  tasemel”. 

Kommenteerides UIC/IRF koostööd, IRF peadirektor Susanna Zammataro ütles: „Oktoobris avaldatud ÜRO tegevuskümnendi globaalne liiklusohutuse kava 2021- 2030 tuletab meile kõigile meelde, et liiklusohutus on jagatud vastutus. Selle algatusega astume tõepoolest olulise sammu edasi, kui on vaja suurendada teadlikkust raudteeülesõidukohtadel esinevatest riskidest, kuid samavõrra rõhutame ka partnerluste olulisust tulemuste saavutamiseks. Meil kõigil on oma roll: kujundajatel, kasutajatel, poliitikakujundajatel, erasektoril. Ehitame koos turvalised süsteemid, mis päästavad elusid.

Toimetajale.

  • Viimastel aastatel on raudteeülesõidukohtadel hukkunud keskmiselt üks ja raskelt vigastatud ligi üks inimene päevas (allikas:SAFER LC project).
  • Peaaegu 98% raudteeülesõidukohtadel toimunud kokkupõrgetest on tingitud liikluseeskirjade eiramisest.
  • Üle 90% ülemaailmsetest olulistest raudteeõnnetustest on põhjustatud kolmandate isikute poolt, kellest 76% on asunud selleks mitte ettenähtud kohas ja 13% raudteeületuskohtadel (allikas: UIC safety report)
  • Euroopa Liidus hukkus 2019. aastal raudteel 61% viibides rööbastel, selleks mitte ettenähtud kohas ja peaaegu kolmandik (33%) raudteeületuskohtadel (allikas Eurostat).

 

Rahvusvaheline Raudteeliit (UIC) on ülemaailmne mittetulundusühing, mis loodi 1922. aastal ja asub Pariisis ning esindab raudteesektorit ja edendab raudteetransporti.

International Road Federation (IRF) on ülemaailmne mittetulundusorganisatsioon, mille peakorter asub alates 1948. aastast Washingtonis ja mida toetavad piirkondlikud kontorid üle kogu maailma, et teenindada IRF-i liikmete võrgustikku enam kui 70 riigis.

Operation Lifesaver Estonia (OLE) koolitus- ja teadlikkuse tõstmise programm, mis tegutseb eesmärgiga vältida vigastuste ja surmaga lõppevaid õnnetusjuhtumeid raudteel. Oma missiooni täitmiseks edendab Operation Lifesaver kolme põhimõtet: haritus, elluviimine, arendamine.

 

Kontakt

Isabelle Fonverne: fonverne@uic.org

IRF: info@irfnet.ch

OLE: Tamo Vahemets: tamo@operationlifesaver.eu, tel 3725045112

UIC Kommunikatsiooni osakond: com@uic.org

PRESS RELEASE UIC IRF OLE_en

IRU OLE UIC