Mobirise free website builder software

KAMPAANIA
MÄRKA RONGI

2013 aastal alustavad Eesti raudteedel oma igapäevast tööd uued reisirongid. Neid on väga kaua oodatud ja kõik, kes nendega juba lähemalt kokku puutunud, võivad kinnitada, et ootamine on end kuhjaga ära tasunud. Uued rongid on ilusad, mugavad, keskkonnasõbralikud, vaiksed ja kiired. Kahest viimasest positiivsest omadusest võib aga paksu pahandust tulla, kui me ei õpi märkama rongi, mis liigub väga kiiresti ja väga vaikselt.

Ohutuskampaania “Märka rongi”

TJA / Operation Lifesaver Estonia
Suvi 2013

Kampaania "Märka Rongi" plakat

Peagi alustavad Eesti raudteedel oma igapäevast tööd uued reisirongid. Neid on väga kaua oodatud ja kõik, kes nendega juba lähemalt kokku puutunud, võivad kinnitada, et ootamine on end kuhjaga ära tasunud.

Uued rongid on ilusad, mugavad, keskkonnasõbralikud, vaiksed ja kiired. Kahest viimasest positiivsest omadusest võib aga paksu pahandust tulla, kui me ei õpi märkama rongi, mis liigub väga kiiresti ja väga vaikselt. Et saaksime uute rongide üle üksnes rõõmu tunda, viib Tehnilise Järelevalve Amet koostöös MTÜ Operation Lifesaver Estoniaga läbi ohutuskampaania „Märka rongi!”

Uute rongide kasutusele võtmine muudab harjumuspärast olukorda nii rongiga liiklejale kui ka raudtee läheduses liikuvale inimesele, seetõttu tuleb ohutust silmas pidades olla senisest veelgi tähelepanelikum ning järgida liiklusreegleid ja juhiseid rongi sisenemiseks ja sealt väljumiseks, samuti raudtee piirkonnas liikumiseks. Maksimaalsed sõidukiirused uute rongide tulekuga küll ei muutu, kuid liiklejatel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et uute rongide kiirendus kohaltvõtult on märksa suurem.

Lähenedes raudteeületuskohale ei piisa üksnes vasakule vaatamisest – rongid võivad tulla nii vasakult kui paremalt ning enne rööbasteede ületamist tuleb veenduda, et oht ei varitseks kummastki suunast.

Rööbasteest tasub alati võimalikult kaugele hoida.

 • Kõige lihtsam põhjus selleks on asjaolu, et eriveoseid vedav rong võib olla kummastki küljest kuni 1,5 m laiem kui rööpapaar, millel ta liigub.

 • Teine ja sugugi mitte vähemohtlikum põhjus seisneb selles, et suurel kiirusel liikuv rong tekitab enda ümber õhukeerise, mis võib selle mõjupiirkonda sattunud esemeid või ka inimesi endaga kaasa tõmmata.

Tulenevalt rongi suurest kiirusest oleme just õhukeerise tekkimise läbiviidava ohutuskampaania keskmesse tõstnud. Kampaania teleklipi tegelasteks on ema oma väikese tütrega, kes hoole ja armastusega oma nukuvankrit lükkab. Kui nad raudtee ooteplatvormile jõuavad, möödub neist suurel kiirusel rong. Kuigi ema oma tütart turvalist kaugust märkivast kollasest joonest kenasti eemal hoiab, jääb nukuvanker kahetsusväärselt kollase joone taha ehk rongile liiga lähedale. Tulemuseks on see, et tuulekeeris tõmbab nukuvankri kaasa, mis koos nukuga platvormilt alla rööbastele kukub. Kampaania paneb inimestele südamele, et rööbasteest tuleb alati, olgu siis ooteplatvormilt, raudteeületuskohal või kusagil looduses turvalisse kaugusse jääda.

Teleklipi ideed toetavad ka raadio-, väli- ja printreklaamid. Kampaania toimub 2013.a. juulist augustini üle Eesti.


Lisainformatsioon:

TJA – Anvar Salomets (GSM 569 04148)
OLE – Tamo Vahemets (GSM 504 5112)Kampaania reklaamklipp

MUUTUVAST OLUKORRAST

Eesti raudteedel hakkavad peagi sõitma uued reisirongid, mis on praegustest mugavamad, vaiksemad ning kiiremad. Kuigi maksimaalsed sõidukiirused raudteedel jäävad esialgu samaks, tuleb liiklejatel erilist tähelepanu pöörata asjaolule, et uute rongide kiirendused kohaltvõtult on suuremad.

Uute rongide kasutusele võtmine muudab harjumuspärast olukorda rongiga liiklejale ja raudtee läheduses liikuvale inimesele, mistõttu tuleb ohutuse tagamiseks olla senisest veelgi tähelepanelikum ning järgida liiklusreegleid.

Uued rongid pakuvad reisijale mugavamaid lahendusi nii rongi sisenemisel, rongist väljumisel kui ka salongiteeninduses. 

RONGI SISENEMINE JA RONGIST VÄLJUMINE

Reisijate jaoks muutub tänane olukord, kus rongi saabudes jaama, avab rongi uksed rongijuht. Uutesse reisirongidesse sisenemiseks tuleb reisijal vajutada ukse keskosas paiknevat nuppu.

Ust saab avada juhul kui avanemise nupp põleb rohelisena. Uks ei ole aktiveeritud ning ei saa avada kui roheline tuli ei põle (sõidu ajal või lühikese platvormi puhul kui vastavast vagunist ei ole võimalik väljuda)

Uks on avatud 5 sekundit pärast mida sulgub uks automaatselt. Avatud oleku aega pikendab uuesti nupule vajutamine või kui ukse automaatika tuvastab takistuse.

INVASISSEPÄÄS

Invasissepääsuna mõeldud välisuksed on varustatud lükandaste ja ukseavamisnupuga (pildil sinine nupp), millel on pikendatud avatud oleku aeg. Lükandaste liigub enne ukse avanemist välja ja pärast ukse sulgumist sisse.

RONGIST VÄLJUMINE

Sarnaselt sisenemisele tuleb reisijal käituda ka rongist väljumisel, vajutades uste avanemise nuppu, mis asetsevad uste küljepaneelides.

VEEREMI NING PLATVORMI VAHELINE ALA

Rongi sisenemisel ning rongist väljumisel tuleb arvestada asjaoluga, et uued rongid on projekteeritud selliselt, et rongi ning platvormi vahele jääva vahe laius on ligikaudu 170 mm. Rongi sisenedes ja rongist väljudes jälgi platvormi ning veeremi vahelist ala!

Erinev on olukord sisenemisel/väljumisel „multifunktsionaalse alaga“ varustatud vagunist, kuna see vagun on varustatud automaatselt avaneva lükandplaadiga, mis „täidab“ tühimiku veeremi ning platvormi vahel. Nimetatud plaat avaneb olenemata millist avanemisnuppu kasutatakse (sinine või roheline).

VEEREMI MULTIFUNKTSIONAALSE ALAGA VAGUN

Sellesse vagunisse pääsed alati olenemata platvormi pikkusest. Selle vaguni tunned ära suurtest kleebisest rongi uksel (ratastool ning jalgratas) ning kahest ukse avanemisnupust.

Ole teadlik juba platvormil rongi oodates multifunktsionaalse ala võimalustest.

 • Saad siseneda ratastooliga ning kinnitada see vagunis turvavööga.
 • Saad siseneda lapsevankriga ja parkida see kindlalt vagunis.
 • Saad siseneda jalgrattaga ja paigutada selle jalgrattahoidjasse.
Ratastooliga rongi peale. Liikleb Arko Vool / 2013

INTERJÖÖR JA UUED FUNKTSIONAALSUSED

Vahekäigud

Liikudes rongis ühest vagunist teise arvesta nelja astmeliste treppidega. Ratastooliga, lapsevankriga ning rattaga reisija peab arvestama, et kui on sisenetud multifunktsionaalsesse vagunisse, siis edasipääs treppide tõttu on piiratud.

VAHEUKSED

Diiselrongides liikudes on võimalik läbida ka mootoriruumi, mis on varustatud ustega ning need avanevad uksel paiknevale nupule vajutades. Mootori ruum ei ole mõeldud reisimiseks vaid ainult läbipääsemiseks teistesse vagunitesse.

INFOTABLOOD

Uued rongid on varustatud erinevate reisija jaoks oluliste infotabloodega, mis asetsevad vaguni sisemuses ning samuti ka rongi väliskülgedel.

Järgmise peatuse kohta saad infot vaguni laes paiknevast tabloost.

TFT EKRAANID

Kogu reisi kajastav info on TFT ekraanidel, mis on paigutatud igasse vagunisse ning kus on võimalik näha marsruudi peatusi, liini nimetust, rongi kiirust, kellaaega, kuupäeva, välistemperatuuri ning sõidukiirust. Vajadusel kuvatakse ekraanile reisija jaoks olulist informatsiooni (ohutusalane info, hilinemised jms).


Rongi välisküljel asuv infotabloo näitab reisi numbrit, liini nimetust ning järgmisi olulisi sihtjaamu.

SOS TELEFON

Rongisisene telefon on mõeldud eeskätt ohuolukorras informatsiooni edastamine vedurijuhile.

MEELESPEA

Üldised ohutusreeglid

 • Raudteed tohib ületada ainult selleks ettenähtud kohtades
 • Raudteed ületades ole tähelepanelik ning veendu vaadates ja kuulates, et lähenemas pole rongi, vedurit, vagunit, dresiini või mõnda muud raudteerööbastel liikuvat sõidukit
 • Lähenevale rööbassõidukile peab jalakäija alati teed andma
 • Raudtee lähimas ümbruses viibi vaid raudtee ületamiseks ja reisirongile minekuks või sellelt tulekuks
 • Raudtee ning selle ümbrus pole sobiv koht jalutamiseks, sportimiseks, mängimiseks või mõnel muul moel vaba aja veetmiseks
 • Rööbassõidukile teed andes tuleb seista raudteest vähemalt 5 meetri kaugusel
 • Jaamas peatunud rongi ees raudteed ületades ole eriti tähelepanelik (arvesta, et uute rongide kiirendus on suurem ning rong on vaiksem)
 • Kollane joon ooteplatvormil tähistab ohutut kaugust peatuvast rongist
 • Lapsevankriga ooteplatvormil viibides fikseeri vankri pidurid.
 • Ooteplatvormil arvesta mööduva rongi poolt põhjustatava tugeva tuulepuhanguga.
 • Ole teadlik raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest

KONTAKTID
Tehnilise Järelevalve Amet
Sõle 23A, Tallinn 10614

EM: info@tja.ee
T: +372 667 2000
W: www.ohutus.ee | www.ole.ee