Pressiteade 30. aprill 2013. Täna pärjati silmapaistvaid raudteeohutusega tegelejaid

Täna toimunud üritusel Kuldne Tõkkepuu 2013 tänati organisatsioone ja eraisikuid silmapaistva tegevuse eest raudteeohutuse valdkonnas – tänukirjad ja teenetemärgid andis üle siseminister Ken-Marti Vaher. Tunnustuse „Kuldne tõkkepuu“ pälvis ettevõte JCDecaux Eesti OÜ, kes on läbi aastate vabatahtlikuna aidanud kaasa raudteeohutusalaste sõnumite levitamisele.

„Ennetusel on raudteeohutuse tagamisel väga oluline roll,“ sõnas siseminister Ken-Marti Vaher. „Kuna raudtee ületajale piltlikult öeldes kätt ette panna ei saa, on väga tähtis, et inimesed oskaksid ohtu näha ja sellele vastavalt käituda. Oluline on, et mittetulundusühingud, vabatahtlikud ja riigiasutused teeksid koostööd, et ennetustööga inimesi ohtudest hoiatada ja nende elusid päästa. Koostöö OLEga on meile väga heaks eeskujuks ja väärib igati tunnustamist. Igapäevane panustamine ennetusse kajastub ka viimaste aastate statistikas, mille kohaselt õnnetusjuhtumite ja surmade arv raudteel on vähenenud,“ ütles siseminister.

Tunnustuse „Kuldne tõkkepuu“ vabatahtliku raudteeohutusalase tegevuse eest pälvis sel aastal välireklaami ettevõtte JCDecaux Eesti OÜ. „See missioonitundega ettevõte on võtnud endale kohutuse aidata kaasa raudteeohutusalaste sõnumite levimisele – oma kulu ja kirjadega on nad linnaruumis avaldanud raudteeohutusalaseid reklaamplakateid juba viimased kuus aastat ning andnud sellega märkimisväärse panuse raudteel liiklemise ohutumaks muutmisel,“ selgitas OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets.

Teenetemärgid professionaalse tegevuse eest valdkonnas pälvisid:

 • Ain Pilipenko (Edelaraudtee AS, teenindusinspektor),
 • Gennadi Jurkin (AS Eesti Raudtee, teeameti juhataja asetäitja),
 • Riho Tänak (Politsei-ja Piirivalveamet, korrakaitse osakonna komissar),
 • Alo Tammsalu (Päästeamet, peadirektori asetäitja)
 • Getter Toome (vabatahtlik, AS Swedbank).

Tiitel „Parim esitleja 2013“ anti üle Politsei- ja Piirivalveameti Valga noorsoo-
politseinikule Linda Oksale.

Täiendavalt anti üle veel ca 50 tänukirja nii era- kui juriidilistele isikutele.

Tamo Vahemetsa sõnul on raudteel toimunud õnnetusjuhtumite arv üle mitmete aastate vähenenud – mullu registreeriti raudteel kokku 16 õnnetusjuhtumit, mida on pea poole võrra vähem kui aasta varem. „Rongi ja mootorsõiduki kokkupõrgetes ei hukkunud viimasel kahel aastal ühtegi inimest, mis on eriti positiivne“ märkis Vahemets. „Kuid jalakäijate statistika kahjuks nii rõõmustav ei ole. Seal vajab inimeste teadlikkuse tõstmine veel kõva tööd, seda enam, et käesoleva aasta teisest poolest hakkavad Eesti raudteel liikuma päris uued reisirongid, mis on juba palju kiiremad, vaiksemad ja neid on raskem märgata.“

Täna allkirjastasid Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Tarmo Miilits, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ning Balti Filmi- ja Meediakooli direktor Katrin Saks ühtlasi koostöölepped MTÜ-ga Operation Lifesaver Estonia, mis tagab nende pikaajalise koostöö inimeste teadlikkuse suurendamisel ja turvalisema elukeskonna loomisel.

Tunnustuse „Kuldne tõkkepuu“ on varasematel aastatel pälvinud:

 • Tallinna Linnavalitsus
 • Liivika Juksaar
 • Kristiine Kaubanduskeskuse AS
 • Tarmo Miilits
 • Lääne-Eesti Päästekeskus
 • Järvamaa päästeosakond
 • Andrei Sozinov
 • Marek Lindmaa

 

Lisainformatsioon:
Tamo Vahemets, OLE juhatuse esimees
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

OLE (www.ole.ee) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu.