Pressiteade: Raudteeohutusnädal 2014 – Lase rong läbi!

Raudteeohutuskampaania „Lase rong läbi!“ kutsub liiklejaid suurendama tähelepanelikkust raudteede ületamisel. 28.04-04.05 viiakse läbi üleriigiline raudteeohutusnädal, mis kannab sõnumit „Lase rong läbi“. Kampaania eesmärgiks on tuletada liiklejatele meelde, et raudtee turvalise ületamise eeltingimuseks on tähelepanelikkus. Kampaaniat korraldab MTÜ Opration Lifesaver Estonia koostöös Tehnilise Järelevalve Ameti ja Politsei- ja Piirivalveametiga.

„Käesoleva aasta alguses tihenenud reisirongide liiklus tõstis raudteeületamisega seotud riskid taas teravalt päevakorda kuid turvalise käitumise põhireeglid on jäänud samaks,“ selgitas MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemets. „Raudtee turvaliseks ületamiseks on vaja olla vaid väga tähelepanelik, rongi lähenemisel jääda ohutusse kaugusesse ja lasta see läbi.“

„Kampaania eesmärgiks on tuletada kõikidele liiklejatele meelde, et lähenedes raudteele tuleb endale väga selgelt aru anda, et ollakse sisenemas ohutsooni, kus turvalisuse tagamine on igaühe enda esmane kohustus“ märkis Vahemets. „Rongile on antud eesõigus, sest vedurijuhtidel ei ole võimalik kiiresti peatuda või traagiliste sündmuste ärahoidmiseks manöövreid sooritada.Autojuhid peaksid raudteeülesõidukohale lähenedes valima kiiruse, mis võimaldab vajadusel enne raudteed peatuda. Jalakäijad peavad arvestama, et raudteeülekäigukohad erinevalt maanteeülekäigukohtadest ei anna neile eesõigust ja rongi võimalikku peatumist ülekäigu juures loota ei maksa.”

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Anvar Salometsa sõnul on raudteeõnnetuste ja neis viga ning hukka saanud inimeste arv küll viimastel aastatel vähenenud, kuid jätkuvalt teeb muret liiklejate hooletu käitumine ja tähelepanematus raudteed ületades. “Raudtee tehnilise infrastruktuuri arendamiseks on riik koostöös raudtee-ettevõtetega palju ära teinud ning see on Eestis juba piisavalt ohutu. Õnnetuste ära hoidmiseks tuleb alati toimida vastavalt ohutusreeglitele, seda eriti nüüd, mil meie raudteedel liiguvad uued, senisest kiiremad, vaiksemad ning märksa tihedama sõidugraafikuga reisirongid.”

Üheksandat korda läbiviidava raudteeohutusnädala raames paigaldatakse linnaruumi kampaania plakatid, kaubanduskeskuses ja ühistranspordivahendites edastatakse ohutusklippe ning koolides viiakse läbi raudteeohutusalaseid esitlusi.

Raudteeohutusnädala tippsündmuseks on 29. aprillil korraldatav tänusündmus, millega OLE tunnustab oma koostööpartnereid ning tublimaid raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone. Tänumeene „Kuldne Tõkkepuu“ antakse kõige silmapaistvama vabatahtliku raudteeohutusalase tegevuse toetajale möödunud aastal.

Lisainformatsioon:

Tamo Vahemets,
OLE juhatuse esimees
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.

Digiplakat 720p /.mp4 RON2014 poster A4 / RGB /.pdf