Pressiteade: Raudteeohutusnädal “Punane on Punane”

24.04.2017 algab traditsiooniline raudteeohutusnädal, mis kannab käesoleval aastal sõnumit „Punane on Punane”. Kampaaniaga tuletatakse meelde, et raudteefooris põlev punane tuli on võrdväärne tänavafoori punase tulega.

Kampaaniat korraldab MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE).

„Soovime, et raudtee ületamine ei lõppeks traagiliselt “, ütles OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets lisades, et “kahjuks on raudteeülesõidukohtadel üsna tavaline pilt, kus punase fooritule süttides jätkavad liiklejad raudtee ületamist, seades sel moel ohtu nii iseenda kui ka kaasliiklejate elu”.

Nähes punast foorituld tänavatel liigeldes on loomulik, et peatutakse ja oodatakse lubava fooritule süttimist, siis raudteeületuskohal põlevat foorituld sageli eiratakse, nii autojuhide kui ka jalakäijate poolt.

360° panoraamfoto Laagri ülesõidult / 16.04.2017

Vaata eraldi aknas


Raudtee ületamine on oma olemuselt juba riskantne tegevus ning seepärast kasutatakse raudteefooris lisaks kahele punasele vilkuvale fooritulele ka helisignaali. Tihedama liiklusega raudteeülesõidukohtadele on paigaldatud täiendava ohutusmeetmena ka tõkkepuu.

Eestis sõidetakse igal aastal maha kümneid tõkkepuid. Tõkkepuude mahasõitmine on võimalik ainult juhul kui liikleja eirates punast foorituld jätkab raudtee ületamist. Tõkkepuude mahasõitmisega muudetakse aga omakorda harjumuspärast liikluskorraldust ning vähendadakse olulise ohutusalase informatsiooni edastamist teistele liiklejatele.

Raudteeülesõidul punase tule süttides peatu, lase rong läbi ja pärast punaste fooritulede kustumist ületa raudtee turvaliselt.

Raudteeohutusnädal kestab kuni 30.aprillini

Raudteeohutusnädala tippsündmuseks on 26. aprillil toimuv tänusündmus “Kuldne Tõkkepuu 2017”, kus Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas tunnustab tublimaid raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone.

 

Täiendav info:
Tamo Vahemets,
OLE juhatuse esimees – tegevjuht
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

OLE (Operation Lifesaver Estonia) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel. OLE tegevuse eesmärgiks on vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.