Raudteeohutuskampaania „Sind oodatakse jõuluks koju“ 2020

(PRESSITEADE)

Esmaspäeval 14. detsembril algab traditsiooniline raudteeohutuskampaania „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju,” mille eesmärgiks on kiirel pühade-eelsel ajal tuletada inimestele meelde, vajadust olla raudteed ületades väga tähelepanelik. Raudteeohutuskampaania kestab kuni 25. detsembrini.

Jõulueelne aeg on täis sagimist ja teeme ettevalmistusi, et jõuluajal anda märku lähedastele sellest, et me hoolime üksteisest. Üheks hoolimise märgiks on ka raudtee ületamisel keskendumine enda ja kaasliiklejate ohutusele.

Raudtee turvalise ületamise üks põhireegel on lihtne, enne raudteele astumist tuleb vaadata vasakule ja paremale ning veenduda, et lähenemas ei oleks rongi“, ütles Eestis raudteeohutusega tegeleva MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimees Tamo Vahemets. „Põhireeglite vastu eksimise hinnaks võib olla inimelu kaotamine. Põhjuseid, miks ohutusreeglite järgimine unustatakse on erinevaid. Olulisemateks teguriteks on tähelepanu hajutavad tegevused ja kõrvaklappide kandmine. Seega enne raudeele astumist tuleb võtta klapid peast, tõsta pilk nutiseadmelt ja veenduda, et lähenemas ei oleks rongi“, lisas ta.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori Kaur Kajaki sõnul on 2020. aasta olnud meie kõigi jaoks erakordne aasta. „Varasemast veelgi rohkem oleme pidanud arvestama teistega, et seeläbi hoida end ja teisi enda ümber. Tuletame meelde, et raudteed ületades arvesta raudteega seotud ohtudega ning vaata ja kuula, et veenduda raudtee ületamise ohutuses. Olles raudtee ületamisel tähelepanelik, hoiad end ja teisi. Soovime kõigile ohutut jõuluaega!“, lisas Kajak.

Jõulukampaania ajal avaldatakse erinevates meediakanalites visuaalid, mille läbivaks motiiviks on enne raudtee ületamist põhireegli täitmine. Rongi märkamine ja läbilaskmine viibides ohutusalas, koos meeldetuletusega, et Sind oodatakse koju.

Raudteeohutuskampaaniat aitavad läbiviia: Eesti Raudtee AS, Edelaraudtee AS, Operail AS,  AS GoRail, AS Eesti Liinirongid (Elron) ja toetab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

2020. aastal on toimunud 9 õnnetusjuhtumit, millest 7 on olnud otsasõidud inimestele ning 2 kokkupõrked sõidukiga. Õnnetusjuhtumites on hukkunud 4 ja vigastada saanud 3 inimest.

 

Lisainformatsioon:
Tamo Vahemets
juhatuse esimees
tel: 50 45 112
e-post ole@ole.ee
www.ole.ee

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS ja AS GoRail.

Kampaania video