Algab raudteeohutuskampaania „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju.”

Algab raudteeohutuskampaania „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju.”

Esmaspäeval 05. detsembril algab traditsiooniline raudteeohutuskampaania „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju,” mille eesmärgiks on kiirel pühade-eelsel ajal tuletada inimestele meelde vajadust olla raudteed ületades väga tähelepanelik. Raudteeohutuskampaania kestab kuni 25. detsembrini.

Jõulukuul on tavapärasest oluliselt rohkem sagimist ning inimeste mõtted on tihtipeale hajevil. Seepärast tuletavad raudtee-ettevõtted liiklejatele meelde, et raudtee ületamisel tuleb kogu tähelepanu suunata raudtee turvalisele ületamisele.

Käesoleva aasta 11 kuud on endaga kaasa toonud lausa viiel korral kurbi teated, koduukselt naeratusega teele asunud pereliikmete eluteede ootamatutest katkemistest raudteel. „Lähedaste jaoks kukub senine turvaline maailm kokku ja seda põhjusel, et pereliige ei pööranud raudtee ületamisel piisavalt tähelepanu ohutusele. Enne raudtee ületamist tuleb kogu oma tähelepanu fokusseerida suurimale ohuallikale – rongi märkamisele,“ ütles Eestis raudteeohutusega tegeleva MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimees Tamo Vahemets. Raudtee turvaline ületamine nõuab liiklejalt kogu tähelepanu, sest vedurijuhil on piiratud võimalused õnnetuse ärahoidmiseks, ta saab anda vaid hoiatussignaali ja vajutada pidurit. Kuna rongide pidurdusteekond võib ulatuda kilomeetritesse, siis on õnnetuse ärahoidmine ainult raudtee ületaja enda võimuses.

„Kuigi aasta-aastalt on inimeste raudteeohutuse tunnetus paranenud, siis ei saa me rahul olla kuniks ükski raudtee ületaja satub ohtlikku olukorda. Kutsume kampaaniaga inimesi üles võtma aega selleks, et veenduda oma ohutuses. Need paar sekundit on hästi kasutatud, sest need aitavad kiirel ajal turvaliselt oma lähedaste juurde jõuda,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu.

Kokku on käesoleva aasta 11 kuu  jooksul aset leidnud 16 raudteejuhtumit, milles on vigastada saanud 15 inimest ja hukkunud 5 inimest. Rongi ja sõiduki kokkupõrkeid on olnud 10 ja nendes on kaotanud elu 1 inimene ja saanud vigastada 13 inimest. Rongi ette on jäänud inimene kuuel korral ning eluküünal kustus neist neljal ja kahel õnnestus pääseda vigastustega.
Varasemate perioodide raudteejuhtumite statistika on leitav siin.

Raudteeohutuskampaania „Sind oodatakse jõuluks koju“ viidi esimest korda läbi 2004. aastal ja on sellest ajast alates toimunud regulaarselt igal aastal.

Raudteeohutuskampaaniat aitavad läbi viia: Eesti Raudtee AS, Edelaraudtee AS, Operail AS, AS GoRail, AS Eesti Liinirongid (Elron), OÜ Rail Baltica Estonia ja toetavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Päästeamet, Politsei ja Piirivalveamet, Päästeamet ning Transpordiamet.

Lisainfo:
Tamo Vahemets
Operation Lifesaver Estonia MTÜ
juhatuse esimees tel. 504 5112
e-post: tamo@operationlifesaver.eu

Raudteejuhtumite statistika:
Aap Andreas Rebas
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
tel: 5645 7757
e-post: AapAndreas.Rebas@ttja.ee

Kampaania video

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS ja AS GoRail, Rail Baltica Estonia OÜ ja Eesti Liinirongid AS (Elron)