Pressiteade! Kaheksas raudteeülesõitude ohutuspäev ILCAD 2016

UIC, LDz ja OLE kuulutavad 10. juunil Riias (Läti), 11. juunil Tallinnas (Eesti) välja kaheksanda raudteeülesõitude ohutuspäeva ILCAD  

 

(Pariis/Riia/Tallinn, 9. juunil 2016) 10. ja 11. juunil korraldavad Rahvusvaheline raudteede konföderatsioon (UIC), raudtee-ettevõtted üle kogu maailma, rohkearvulised partnerid maanteetranspordi sektorist ja mitmed rahvusvahelised organisatsioonid kaheksanda ülemaailmse raudteeülesõitude ohutuspäeva (ILCAD: www.ilcad.org). Ülemaailmne kampaania kuulutatakse avatuks raudteeülesõitude ohutusele pühendatud konverentsil, mille korraldab Läti Raudtee (LDz) 10. juunil Riias. Konverentsile järgneb 11. juunil Operation Lifesaver Estonia (OLE) poolt korraldatud väljasõit Tallinna.

Jean-Pierre Loubinoux: “Nagu ka eelmistel aastatel, oleme uhked, et meie ülemaailmsesse kampaaniasse on kaasatud umbes 40 osalejariiki, kes levitavad meie sõnumit oma kodulehtedel, sotsiaalmeedias või korraldades 10-11 juuni paiku kampaaniale pühendatud eriüritusi. ILCADil osalejad keskenduvad raudteeülesõitude ohutusele, kuid on ka riike, mis kasutavad kampaaniat avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks ohtudest, mis varitsevad inimesi raudteed selleks mitteettenähtud kohas ületades või raudteeplatvormidel. Soovime meie partneritele jõudu kampaania korraldamisel.”

Igal aastal valivad ILCADi partnerid oma avalikkusele suunatud kampaaniale erineva fookuse. Kuna mitmetes riikides on viimastel aastatel suurenenud eakatega raudteeülesõitudel toimuvate õnnetuste arv, oleme me otsustanud sellele aastal keskenduda teemale “Eakad ja tunnetus- ning liikumishäiretega isikud”.

On oht, et eakad võivad sattuda oma eksliku või teadlikult ebaõige käitumise tõttu õnnetustesse nii jalakäijate, jalgratturite kui ka autojuhtidena. Selle elanikkonna grupi puhul võib ebaõige käitumine olla tingitud harjumustest, eaga seotud probleemidest (nägemise või kuulmise halvenemine) või oma võimete ülehindamisest. Ohutusnõuetega mittearvestamine võib kaasa tuua hooletu käitumise ja sellest tuleneva raskete vigastuste või koguni surmaga lõppevatesse õnnetustesse sattumise. Ohtu võivad sattuda ka kaasliiklejate – kaassõitjate, raudteetöötajate ja rongireisijate – elud. Eakate ja liikumispuuetega inimeste teadlikkuse tõstmiseks on UIC ja LDz välja töötanud spetsiaalsed plakatid ja uue videoklipi Internetis ja televisioonis esitamiseks. Kampaania materjalid on saadaval ILCADi kodulehel www.ilcad.org

Avalikkusele mõeldud kampaaniamaterjalid on suunatud küll eakatele, kuid on heaks meeldetuletuseks ka kõigile teistele raudtee ületajatele ja liikumispuudega inimestele.

Meie 2016. aasta ennetussõnum on “Ära ülehinda raudteel oma võimeid!”  ja see on mõeldud kõigile liiklejatele.

 

Kas teadsite, et?

 • Eelnevatel aastatel on kampaania avaüritus toimunud:
  • 2009. aastal Euroopa Komisjonis Brüsselis
  • 2010. aastal Euroopa Komisjonis Brüsselis ja INFRABELis Belgias
  • 2011. aastal PLKs Varssavis, Poolas
  • 2012. aastal RFFis Pariisis, Prantsusmaal
  • 2013. aastal ÜROs (Euroopa majanduskomisjonis (UNECE)  Genfis, Šveitsis
  • 2014. aastal REFERis Lissabonis, Portugalis
  • 2015. aastal TCDDs Istanbulis, Türgis
 • Statistikat:
  • 2016. aasta ILCADil osaleb 40 riiki www.ilcad.org (osalejate link)
  • Kogu maailmas on umbes 600 000 raudteeülesõitu (213 000 neist asuvad USAs ja 113 000 Euroopas)
  • Euroopas hukkub raudteeülesõitudel toimuvates õnnetustes 1% kõigist liiklusõnnetustes hukkunutest, kuid enam kui 25% raudteeõnnetustest lõppevad fataalsete tagajärgedega. 2012. aastal toimus Euroopa raudteeülesõitudel 555 kokkupõrget, millest 322 lõppesid surma ja 364 raskete vigastustega). Külastage ka safetydb.uic.org (pdf) ja www.era.europa.eu (pdf)
  • Üle 65-aastaste inimeste hulk on maailmas kahekordistumas, suurenedes tänaselt 600 miljonilt 2050. aastaks 1,6 miljardini (moodustades praegu 8,5 % ja 2050. aastal 17% maailma elanikkonnast), andmed on pärit publikatsioonist “An Aging World: 2015”: www.census.gov (pdf). See USA rahvastikubüroo hiljuti avaldatud aruanne uurib globaalseid elanikkonna vananemise trende ja üle 65-aastase elanikkonna võimalikku kasvu, pöörates sealjuures tähelepanu piirkondlike iseärasustele. Vaadeldi kõiki maailma riike, keskendudes Euroopale ja Aasiale. Jaapan on vanima elanikkonnaga riik maailmas ja säilitab selle positsiooni ka 2050. aastal. 2050. aastaks kolmekordistub maailmas üle 80-aastaset inimeste arv, ulatudes 446,6 miljoni inimeseni (2015. aastal 126,4 miljonit). Keskmine eeldatav eluiga peaks kerkima tänaselt 68,6 aastalt 76,2 aastani. Allikas: www.census.gov (link)
  • Autot juhtivad, jalgrattaga sõitvad ja jalgsi raudteed ületavad eakad vajavad rohkem tähelepanu juba täna ja veelgi rohkem tulevikus. Mõnedes riikides kehtib nõue, et eakad peavad juhtimisõiguse säilitamiseks läbima täiendava arstliku kontrolli.
  • Mõningates riikides nagu Jaapan on vananeva elanikkonnaga seotud probleemidega tegeletud juba aastaid ning korraldatud on spetsiaalselt eakatele mõeldud raudteeülesõitude ohutuskampaaniaid.
  • Mõningate riikide (peamiselt Euroopas, kus peetakse eraldi arvestust liiklusõnnetustes kannatanute vanuse osas) andmed näitavad, et eakatega toimunud õnnetused moodustavad 18% kõigist raudteeülesõitudel toimunud õnnetustest ja 38% raudteeülesõitudel hukkunutest kuuluvad eakate hulka.

Lisainfo:

www.ilcad.org
www.facebook.com/ilcad
twitter.com/#!/ilcad

 

Meediakontaktid:

Marie Plaud
plaud@uic.org
+33144492052

Isabelle Fonverne
fonverne@uic.org
+33144492091

Edgars Vilcans
edgars.vilcans@ldz.lv
+37167233797
www.ldz.lv

Tamo Vahemets
ole@ole.ee
+372 50 45 112
ole.ee/en