PRESSITEADE Algab raudteeohutuskampaania „SIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU“

Raudteeohutusega tegelev MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) koos koostööpartneritega tuletavad taas kodanikele meelde, et raudtee ületamisel tuleb olla väga tähelepanelik ja enne selle ületama asumist kindlasti veenduda, et rong ei ole lähenemas.

OLE eestvedamisel viiakse traditsiooniline jõulukampaania läbi juba kaheteistkümnendat korda. Käesoleval aastal  toimub see ajavahemikus 15.-26. detsember ja kannab sõnumit  „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju.“

OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets: „Rongid on üheks turvaliseimaks transpordivahendiks. Samas oma suure massi ja pika pidurdusteekonna tõttu on nad meie liikluses suurimaks ohuallikaks. Seetõttu tuleb raudtee ületamisel lõpetada kõik tähelepanu hajutavad tegevused ja keskenduda raudtee turvalisele ületamisele. Märgates rongi lähenemas tuleb jääda ohutusse kaugusesse ja lasta rong läbi” lisas Vahemets

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Anvar Salometsa sõnul on ka sel aastal paljude traagiliste tagajärgedega intsidentide põhjuseks hooletus ja ohutusnõuete eiramine. “Õnnetusi raudteel saame ära hoida üksnes kõikide osapoolte, seal hulgas liiklejate, panustamisel. TJA koostöös raudtee-ettevõtjate ja OLE-ga tegeleb järjepidevalt raudteevõrgustiku arendamise ning paralleelselt ohutusalase teavitusega, kuid sellest üksi ei piisa. Kuivõrd raudtee on kõrgendatud ohuga piirkond, siis on just liikleja see, kes saab õnnetusi ära hoida tähelepaneliku ja teadliku käitumisega. OLE kampaaniad mängivad elementaarsete ohutusreeglite viimisel liiklejateni väga olulist rolli,” lisas Salomets.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Riho Tänaku sõnul tuletab politsei  detsembri teises pooles liiklejatele järelevalve käigus meelde ohutusnõudeid raudtee ületuskohal. “Jälgime eelkõige seda, kuidas jalakäijad ja autojuhid raudtee ületamist keelavast fooritulest kinni peavad. Samas juhime tähelepanu ka sellele, milliseid ohte võib kaasa tuua raudteel jalgsi liikumine,“ rääkis Tänak.

Kampaania visuaalid keskenduvad kodustele pidulike hetkede ettevalmistavatele tegevustele. Loodame, et meie reklaammaterjalid ja valitud meediakanalid aitavad kaasa ohutussõnumi jõudmiseks igaüheni ja et me kõik saaksime oma jõulusoovid lähedastele kenasti edasi anda.

Kampaaniat toetavad: Tehnilise Järelevalve Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Päästeamet

Lisainformatsioon:

Tamo Vahemets
OLE juhatuse esimees – tegevjuht
tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112
www.ole.ee

OLE (Operation Lifesaver Estonia) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel. OLE tegevuse eesmärgiks on vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.

Kampaania materjalid

TV reklaam

 

Poster “Ehe” A4 / RGB Poster “Piparkoogid” A4 / RGB Poster “Ehe” 3000x4245px Poster “Piparkoogid” 3000x4245px Ehte klipp 10sec / 22,4MB / .mp4 Piparkoogi klipp 10sec / 22,9MB / .mp4 Raadioreklaam 10sec / .MP3