Algav raudteeohutusnädal kannab sõnumit „Vaata vasakule ja paremale ning lase rong läbi“

11. maist kuni 17. maini viiakse läbi traditsiooniline raudteeohutusnädal, mille põhisõnumiks on „Vaata vasakule ja vaata paremale ning lase rong läbi“. Raudteeohutusnädala fookuses kolm teemat:

  • lastele suunatud teavitustegevused;
  • ohtlikud tegevused raudtee ületamisel;
  • raudteega seotud vastutustundlik pildistamine ja filmimine.

Kampaania viiakse läbi koostöös vastutustundlike raudtee-ettevõtetega ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga. „Viimasel ajal on kasvanud erinevates meediakanalites avaldatav materjal, milles kujutatakse inimeste raudteel viibimist positiivses võtmes. Selliste materjalide valmistamine ja avaldamine on vastutustundetu ega ole kooskõlas hea tavaga“, ütles MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemets. „Soovime avalikkusele teadvustada, et inimese asetamisega raudteele, seatakse ohtu tema elu ja pildistamise või filmimisega dokumenteeritakse tema poolt toime pandud väärtegu. Raudteel, selleks mitteettenähtud kohas omavoliline viibimine on lubatud vaid raudteetaristu omaniku loal“, lisas ta.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt avaldatud andmetel, leidis raudteel 2019. aastal aset 17 õnnetusjuhtumit, milles hukkus 7 inimest. 2019. aasta paistis silma ka nn. napikatega, kus õnnetuse toimumine oli vaid hetke küsimus. Nende juhtumitega olid seotud eelkõige noored ja lapsed.

Raudteeohutusnädalal edastame erinevaid teemasid ja sõnumeid erinevatele sihtgruppidele.  Nädala esimese pooles on fookus lastel, kelle jaoks oleme valmistanud tuntud lastelavastuse Mõmmi aabits tegelaskujudega videoklipi „Mõmmibeebi, lase rong läbi!“, võimaldame kodulehelt allalaadida eelmisel aastal valminud raudteeohutusalasetöövihiku ning tutvustame peagi valmivat uut interaktiivset õppevahendit, mis aitab õpetajatel mängulises vormis ise raudteeohutusega seotud teemasid käsitleda. Nädala keskpaigas käsitleme kõrvaklappide kandmisega seotud probleeme, mis on murekohaks viimase aasta jooksul nii jalakäijate kui ka jalgratturite puhul. Nädala teise poole suuname visuaalse meedia ja sisuloojatele, kes seavad raudteel nii ennast ja kui pildistatavaid ohtu ning tekitavad visuaalses meedias valearvamust, et raudteel pildistamine ja filmimine on lubatud tegevus. Anname välja vastutustundliku fotograafi raudteega seotud materjalide pildistamise põhimõtted.

Ohtlikud tegevused raudtee ületamisel

Mobiil ja kõrvaklapid hajutavad liikluses sinu tähelepanu. Raske on näha ja kuulda lähenevat rongi. Rongijuht ei saa ohu korral otsasõitu vältida! Märka rongi ja ületa raudtee ohutult.

Esimene raudteeohutusnädal viidi läbi 2005 aastal.

Lisainfo:
Tamo Vahemets
Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees
Tel: 504 5112
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
www.ole.ee

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS ja AS GoRail.

Lisamaterjalid

Raudteeohutusalane töövihik lastele
Kampaania värvipilt