Jõulukampaania 2007 – Jõuluks koju

Raudteeohutusega tegelev mittetulundusühing Operation Lifesaver Estonia (OLE) ja Raudteeinspektsioon korraldavad 17.-26. detsembrini ohutuskampaania, mille eesmärgiks on aastalõpusaginas toimetavatele kaaskodanikele meelde tuletada, et raudtee ületamiseks tuleb rohkem aega varuda.

“Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju.” Just nii kõlab jõulukampaania sõnum ja seda juba neljandat aastat.

Aasta viimane kuu on täis ruttu ja pakilisi toimetusi, mida kohe kuidagi pole võimalik edasi lükata. Seepärast me muudkui kiirustame ja püüame iga minutit võimalikult efektiivselt ära kasutada. Nii võivadki raudteeületuskohal tõkkepuu või fooritulede taga veedetud hetked tunduda igavikuna. Siit on aga kõigest mõni samm teoni, mida ei suudeta endale elu lõpuni andestada või mida meie lähedased iialgi ei mõista.

OLE tuletab oma jõulukampaanias kõigile meelde, et rohkem kui meie kingitusi, olgu need nii suured ja uhked kui tahes, oodatakse koju meid ennast. See teadmine on raudtee ohutuks ületamiseks piisav ning võime kindlad olla, et meie lähedased saavad nendegi jõulude ajal süüdata rõõmuküünlaid kuusel, mitte aga leinaküünlaid meie haual.

Lisaks OLE poolt väljatöötatud tele- ja raadioklippidele näevad ilmavalgust ka reklaamid tänavatel, raudteejaamades, rongides, erinevates trükimeedia väljaannetes ja internetis.

Loodetavasti jäävad sooja südame ja lihtsate vahenditega loodud reklaamid teiste seast kenasti silma ning nende sõnum tuleb just õigel hetkel meelde.

 

Lisainformatsioon:

Margus Värav
OLE tegevjuht
Tel 615 7777
GSM 512 9109
E-post margus.varav@ole.ee
www.ole.ee

 

Kampaania materjalid

 

Raadioreklaam:

Video .mp4 formaadis Poster A4 formaadis (Coated)