Pressiteade: Raudteeohutusnädal “Raudteel viibimine keelatud”

25.04-01.05.2016 viiakse Eestis läbi üleriigiline raudteeohutusnädal, mis kannab sõnumit „Raudteel viibimine keelatud”. Kampaaniaga tuletatakse meelde, et raudteed võib ületada ainult selleks ettenähtud kohas ning raudteel käimine ja vaba aja veetmine on ohtlik ning seetõttu ka seadusega keelatud. Kampaaniat korraldab MTÜ Operation Lifesaver Estonia koostöös Tehnilise Järelevalve Ameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Maanteeameti ja Päästeametiga.

„Soovime, et inimesed teeksid turvalisi valikuid “, selgitas MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimees Tamo Vahemets. “kuid kahjuks seavad inimesed sageli raudteel viibides oma elu ohutu. Seda kinnitab nii traagiliselt lõppenud õnnetuste statistika kui ka ajakirjanduses ning sotsiaalmeedias levivad pildid raudteel poseerivatest inimestest”.

„Kampaania eesmärgiks on anda inimestele selge sõnum, et raudteel jalutamine, mängimine ja vaba aja veetmine on keelatud.  Raudtee on seaduse mõistes eramaa, millel viibimiseks tuleb taotleda luba selle valdajalt” märkis Vahemets.

“Inimesed küll teavad, et rong tuleb alati läbi läbi lasta, kuid asjaolu, et  raudteel viibimine on seadusega keelatud, tuleb neile sageli üllatusena. Näiteks võib raudteel selleks mitteettenähtud kohas viibimise eest karistada rahatrahviga kuni 50 trahviühikut (Raudteeseadus §81).  Selline kõrge trahvimäär on mõeldud eelkõige inimestele, kes oma käitumisega eiravad kehtestatud ohutusnõudeid – seavad ohtu enda elu ning annavad eeskuju oma käitumisega ka teistele. 
Sellest tulenevalt laiendasime oma kampaaniat sõnumiga “Raudteel pildistamine keelatud”. Loodame, et teavitustöö tulemusena suureneb inimeste teadlikkus, mis omakorda aitab inimestel teha turvalisi valikuid” lisas Vahemets

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) transporditeenistuse juhataja Heigo Saare sõnul tuleb raudteed ületades ning selle vahetus läheduses liigeldes kogu tähelepanu teadlikult suunata enda ümber toimuvale. Niisama oluline on raudtee ületamiskohtade ja sealsete liikumisteede ohutuse tagamine, et muuhulgas välistada inimeste sattumist raudteele selleks mitte-ettenähtud kohtades. TJA on kaardistanud nö isetekkelised raudteeületuskohad üle Eesti, et leida koostöös raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega lahendusi ohtlike kohtade vähendamisele. Ümbritsev keskkond ja liiklejate harjumused ning liikumisteekonnad on pidevas muutumises, seepärast on oluline, et ka raudteest tulenev oht ei jääks kunagi tähelepanuta.  „Raudtee on kõrgendatud ohuga koht ja seal liigeldes tuleb rangelt kinni pidada ohutusreeglitest. Igasugune meelahutuslik tegevus raudteel – olgu selleks pildistamine, filmimine, mängimine või midagi muud sarnast – on ohtlik ja lubamatu. Õnnetused raudteel on sageli väga traagiliste tagajärgedega ja puudutavad lisaks otsestele kannatanutele ka teisi osapooli ning ühiskonda laiemalt.  Raudteeohutusalased tegevused on jätkuvalt TJA prioriteediks, hindame OLE panust siinjuures kõrgelt,“  lisas Heigo Saare.

Raudteeohutusnädala raames paigaldatakse linnaruumi kampaania plakatid, kaubanduskeskustes edastatakse ohutusklippe ning koolides viiakse läbi raudteeohutusalaseid esitlusi.

Raudteeohutusnädala tippsündmuseks on 26. aprillil kell 14.00 Tallinnas, restoranis Tõllakuur/Kaval Antsu talu, korraldatav tänusündmus “Kuldne Tõkkepuu 2016”, kus Eesti Vabariigi siseminister Hanno Pevkur tunnustab tublimaid raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone.


Lisainformatsioon:

Tamo Vahemets
OLE juhatuse esimees – tegevjuht
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

OLE (Operation Lifesaver Estonia) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel. OLE tegevuse eesmärgiks on vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.

Kampaania digiekraan

RON 2013 / 10sec / 30MB / .mp4