Algab raudteeohutuskampaania “Aga mina lasen rongi läbi, mind oodatakse jõuluks koju”

Detsembrikuus viiakse läbi juba neljateistkümnendat korda toimuv raudteeohutusalane jõulukampaania, mille põhisõnum “Aga mina lasen rongi läbi, mind oodatakse jõuluks koju” tuletab meile meelde, et raudtee turvaline ületamine on otseses seoses inimese enda teadliku käitumise ja vastutustundega.

“Rongijuhil ei ole võimalik rongi kiiresti peatada või otsasõidu vältimiseks manöövreid teostada” ütles Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemets ning lisas, et raudtee turvaliseks ületamiseks ja sihtkohta jõudmiseks on vaja loobuda tähelepanu hajutajatest ja veenduda, et rong ei ole lähenemas.

„Kahjuks on sel aastal märgata märkimisväärset tõusu raudteel toimunud õnnetuste statistikas ning seetõttu soovime inimestele südamele panna, et hooletu käitumine raudteel võib kaasa tuua traagilisi tagajärgi,“ märkis AS-i Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Kaljusaar. „Loodame, et antud ohutuskampaania paneb inimesi mõtlema kiirete jõulukuu sagimiste kõrvalt ka sellele, et raudtee läheduses tähelepanu ei hajuks kõrvalistele tegevustele,“ lisas Kaljusaar.

TJA transpordi teenistuse juhataja Heigo Saare sõnul on selle aasta õnnetusjuhtumite kasvutrendi taga jätkuvalt hooletu suhtumine raudteega seotud ohtudesse. „Raudteeohutus on oluline osa üldisest liiklusohutusest. Koostöös OLE ja teiste raudteeohutuse eest seisvate organisatsioonidega viime iga-aastaselt läbi teavitustegevusi, et inimesi suunata mõtlema raudteel liiklemise ohtude peale. Paraku leidub ikka ja jälle neid, kes tähelepanematusest õnnetustesse satuvad. Soovime kõigile eestimaalastele turvalist jõuluootust ning tuletame meelde, et raudteel liigeldes tuleb vaadata, kuulata ja märgata,“ lisas Heigo Saare.

Raudteeohutuskampaania “Aga mina lasen rongi läbi, mind oodatakse jõuluks koju” on osa eeskujukampaaniast Aga Mina, mis on EV 100-le erinevate ametite ja organisatsioonide poolt tehtav ühiskingitus – www.agamina.ee

 

Lisainformatsioon:

Operation Lifesaver Estonia
Tamo Vahemets
juhatuse esimees-tegevjuht
tel: +372 504 5112
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
www.ole.ee

AS Eesti Raudtee
Monika Kaljusaar
kommunikatsioonijuht
tel 58 090 285
e-post monika.kaljusaar@evr.ee
www.evr.ee

Tehnilise Järelevalve Amet
Anu Võlma
avalike suhete peaspetsialist
tel 50 11 585, e-post anu.volma@tja.ee
www.tja.ee

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohutudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.