OLE Kvaliteedipoliitika

OLE kvaliteedipoliitika põhisesukohad on:

  • OLE on avaliku raudteeohutusalase teavitustööga tegelev organisatsioon, kes aksepteerib Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi valitsusasutuste poolt heaks kiidetud kvaliteedialaseid seisukohti;
  • OLE juhindub oma tegevustes Operation Lifesaver Inc. poolt väljatöötatud kvaliteednõuetest;
  • OLE väärtustab vabatahtlikke, organisatsioone, ettevõtteid jne, kes soovivad suurendada avalikkuse teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest ohutudest ning võimalustest neid ohte vältida;
  • OLE tegeleb järjepidevalt avaliku raudteeohutuse temaatika arendamisega;
  • OLE võtab tööle ainult kindlaksmääratud kvalifikatsiooniga töötajaid ning koolitab personali järepidevalt;
  • OLE väärtustab pikaajalist koostöövormi kvalifitseeritud ja usaldusväärsete partneritega;
  • OLE arvestab arendusettepanekutega oma igapäevases töös ja koolitusmaterjalide valmistamisel ning teeb kõik endast oleneva tööprotsesside parendamiseks ja pretensioonide vältimisteks eelolevatel perioodidel;
  • Kvaliteedipoliitika ellurakendamiseks on väljatöötatud ja kinnitatud kvaliteedijuhtimissüsteem;
  • OLE juhtkond kontrollib pidevalt kvaliteedisüsteemi toimimist

 

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Kontaktid

(+372) 504 5112

Kolde pst 67/2-30
10321 Tallinn
Estonia

Reg nr. 80215200
A/A: EE761010220041791012 SEB