Raudteeohutusnädal 2015 – KLAPID PEAST!

Pressiteade:

Raudteeohutuskampaania „Võta klapid peast ja Lase rong läbi!“ tuletab meelde, et kõrvaklappide kandmine raudteed ületades vähendab oluliselt tähelepanelikkust ümbritseva suhtes.

27.04-03.05.2015 viiakse Eestis läbi üleriigiline raudteeohutusnädal, mis kannab sõnumit „Võta klapid peast ja Lase rong läbi!“. Kampaania üheks eesmärgiks on algatada ühiskonnas diskusioon liikluses kõrvaklappide kasutamisega seotud riskidest.

Kampaaniat korraldab MTÜ Operation Lifesaver Estonia koostöös Tehnilise Järelevalve Ameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Maanteeameti ja Päästeametiga.

„Kõrvaklappide kandmine liikluses on muutunud sama tavapäraseks ja rutiinseks tegevuseks kui sotsiaalmeedias aja veetmine“, selgitas MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimees Tamo Vahemets. „Tänaval kõrvaklappidest muusikat kuulavad inimesed asetavad ennast justkui mulli sisse, kaotades sel moel suure osa oma võimest tähele panna kaasliiklejaid ja ümbritsevat keskkonda. Kuid raudtee turvalise ületamise eeltingimuseks on kõikide meeltega nn „kohal olemine“.

„Kampaania eesmärgiks on algatada ühiskonnas diskussioon kõrvaklappide kandmisega seotud riskidest. Tänaseks on sõiduautodes liiklejate jaoks turvavööde kinnitamine loomulik tegevus. Teatakse, et nii minimiseeritakse riske võimaliku kokkupõrke korral. Kõrvaklappide kandjad käituvad aga vastupidiselt. Kuulates muusikat tänaval liigeldes võetakse endalt võimalus märgata teisi liiklejaid. Kui juba rongi signaali ei kuulda, mis siis veel rääkida kõrvalseisva kaaslase suulisest hoiatusest“, märkis Vahemets. „Vedurijuhtidel ei ole võimalik kiiresti peatuda või traagiliste sündmuste ärahoidmiseks manöövreid sooritada. Vali helisignaal, mida nad liiklejale edastada saavad, ei pruugi valjult muusikat kuulava raudtee ületajani aga jõuda“.

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Anvar Salomets`a sõnul on raudteeõnnetuste peamiseks põhjuseks jätkuvalt hooletus ja liiklusreeglite eiramine. „Otsasõidujuhtumite arv on viimasel aastal murettekitavalt tõusnud ja siin on märgusõnaks just hooletus. Suur osa õnnetustest toimus seetõttu, et raudtee ületaja ei märganud rongi segavate faktorite tõttu- kõrvaklappidest muusika kuulamine, telefoniga rääkimine, jalgrattaga sõites raudtee ületamine. Seni kuni liikleja ei teadvusta, et ohutuse raudteel tagab üksnes teadlikult tähelepanelik ja hoolas tegutsemine, pole võimalik ohuolukordi raudteel ära hoida.“

Kümnendat korda läbiviidava raudteeohutusnädala raames paigaldatud linnaruumi kampaania plakatid, kaubanduskeskuses ja ühistranspordivahendites edastatakse ohutusklippe ning koolides viiakse läbi raudteeohutusalaseid esitlusi.

Raudteeohutusnädala tippsündmuseks on 29. aprillil korraldatav tänusündmus, kus Eesti Vabariigi siseminister Hanno Pevkur tunnustab tublimaid raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone. Tänumeene „Kuldne Tõkkepuu“ antakse kõige silmapaistvama vabatahtliku raudteeohutusalase tegevuse toetajale möödunud aastal.

 

Lisainformatsioon:
Tamo Vahemets,
OLE juhatuse esimees – tegevjuht
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112

OLE (Operation Lifesaver Estonia) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel. OLE tegevuse eesmärgiks on vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.

Kampaania materjalid

Digiplakat HD/.mp4/10sek/29.6MB