ILCAD rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev

Kolmeteistkümnes rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev (ILCAD) toimub 10. juunil

(Pariis, 9. juuni 2021) – 10. juunil tähistatakse Rahvusvahelise Raudteede Konföderatsiooni (UIC) eestvedamisel kolmeteistkümnendat rahvusvahelist raudteeülesõitude ohutuspäeva (ILCAD).

Vaatamata praegusele olukorrale on partnerorganisatsioonid UIC ja ILCAD otsustanud ülemaailmset kampaaniat käigus hoida ka 2021. aastal. Sarnaselt 2020. aastaga toimub ILCADi ohutuskonverents Network Raili Yorki Riiklikus Raudteemuuseumis. Olude sunnil ei toimu konverents kohapeal osalemisega, vaid viiakse läbi veebi vahendusel

Varasemate inglis- ja hispaaniakeelsete veebikonverentside edukuse tõttu 2020. aastal toimub konverents inglise, hispaania ja prantsuse keeles, mis aitab edastada informatsiooni suurepärase töö kohta, mida on teinud raudtee- ja maanteeametid kogu maailmas. Lisateavet postitatakse aadressil www.ilcad.org mõne aja pärast.

Kuna ohutus on UIC raudteealase tegevuse keskmes, on UIC otsustanud 10. juunil edastada raudteeülesõidukohtade ohutuse alaseid teadmisi rohkem kui kunagi varem, avaldades ILCADi partneritega sotsiaalmeedias teadaandeid, avaldades pressiteateid ja plakateid.

Ehkki raudtee- ja maanteeliiklus on kogu maailmas paljudes riikides liikumispiirangute tõttu olulisel määral vähenenud, on kahjuks tulnud ka informatsiooni mitmetest avariidest ja inimohvritest ülesõidukohtadel. Mõningatel juhtudel hakkasid ülesõite kasutama teised inimesed kui tavaliselt, sest kodus töötades muutus tavapärane elurütm.  Mõnes riigis, sealhulgas Suurbritannias, kasvas uute liiklejatega seotud napilt pääsemist arv.

Kuna liikumispiirangud lõppevad ning rongiliiklus taastub, tekib oht, et avariide ja ohvrite arv ülesõidukohtadel võib suureneda, võttes arvessa ka seda, et juhid ja jalakäijad on harjunud vähesema liiklusega.

Liiklejate käitumist vabandamata on oluline mõista, et inimeste tähelepanu võib olla häiritud keerulise olukorra tõttu, neil võib olla stress töö, õpingute, lastehoiu, pidevalt muutuvate tervishoiureeglite, unepuuduse vms. tõttu.

Liikleja võib raudteeületuskohal rongi alla jääda, sest on teadlikult reegleid rikkunud, eirates põhilisi ohutusnõudeid ja liikluseeskirju, ületades raudtee kui tõkkepuud on suletud ning hoiatusmärguanded töötavad. Ohuolukord võib ka tekkida hajameelsuse ja vähese tähelepanu tõttu, kui inimene kiirustab rongile, et õigeks ajaks jõuda tööle või viia lapsi kooli. Vale otsus valel hetkel võib tuua kaasa pöördumatuid tagajärgi, põhjustades mõnel juhul tõsiseid vigastusi või surma.

ILCAD 2021 teemaks on TÄHELEPANU ja motoks “Tähelepanu puudumine tapab!”.

Ideaalses maailmas ei oleks raudteeülesõidukohti olemas. Tuginedes UIC ohutusandmebaasi hinnangutele on maailmas siiski pool miljonit raudteeületuskohta.  Seetõttu on ülioluline, et selles kohas, kus teiste liiklejate tee kohtub raudteega, järgitakse liikluseeskirju ning pööratakse tähelepanu liiklusmärkidele, signaalidele ja tõketele, mis on mõeldud liiklejate kaiteks. See puudutab ka jalakäijaid ning jalgrattureid sarnaselt teiste liiklejatega.

98% raudteeülesõidukohtadel toimunud avariidest on seotud tahtliku või juhusliku liikluseeskirjade rikkumisega. Liikluses tehtud vead võivad olla põhjustatud tähelepanu hajumisest või kiiruseületamisest.  Mõnes riigis on suurenenud avariide arv haavatavamate liiklejate, näiteks jalakäijate ja jalgratturitega. Liiklejad ületavad mõnikord raudtee kui  tõkkepuud on suletud ja tuled vilguvad, või lasevad küll esimese rongi läbi ning jäävad vatassuunas tuleva rongi alla. Liiklejatel võivad olla peas kõrvaklapid või kapuuts, mis piirab nende nägemisvälja ja piirab kuulmist – nii nad ei näe ega kuule lähenevat rongi. Inimesed ületavad raudteed trenni tehes või jalgrattal, tegemist võib olla vanuritega, kes kasutavad raudteeülesõidukohta regulaarselt ning ei pööra enam tähelepanu selle võimalikele ohtudele.

ILCADi peamine eesmärk on viia raudteeülesõidukohtade ohutussõnumid võimalikult paljude inimesteni.

Lisateave ILCAD-i kohta

ILCAD osaleb

Alates 2009.a. on ILCADi konverents toimunud erinevates riikides, ning nendel osaleb ca 40 riiki www.ilcad.org

ERA (Euroopa Liidu Raudteeagentuur) andmetel on Euroopa Liidu 28 riigil:

  • 105 300 ülesõidukohta, millest üle 53% on varustatud ohutusseadmetega,
  • raudteeülesõidukohtades toimunud avariid põhjustavad ligi 300 surmajuhtumit aastas
  • kogukulud on hinnanguliselt 1 miljard eurot aastas, ainuüksi ohvritele 850 miljonit eurot
  • surmajuhtude arv raudteeülesõidukohtades moodustab 31% kõigist raudteel hukkunutest, kuid ainult 1% liikluses hukkunutest. 2019. aastal toimus ülesõidukohtadel 268 surmaga lõppenud õnnetust, 257 rasket vigastust ja 437 avariid.

Rohkem informatsiooni:

 

KONTAKTANDMED:

  • UICi kommunikatsiooniosakond: com@uic.org
  • Isabelle Fonverne: fonverne@uic.org
  • Tamo Vahemets, Operation Lifesaver Estonia e-post: tamo@operationlifesaver.eu, tel 5045112