Raudteeohutusnädalad

Dialoogikampaania „KAS?“ kutsub raudteeületajaid üles esitama endale eluhoidev küsimus.

Dialoogikampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles esitama endale raudteeohutusalane küsimus, sellele ka ausalt vastama ja vajadusel oma käitumist muutma.

Algab raudteeohutuskampaania „Märka rongi“

MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) koostöös raudtee-ettevõtete ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga korraldab ajavahemikus 10.–31. mai raudteeohutuskampaania, mille eesmärgiks on liiklejatele meelde tuletada, et raudtee ületamine on ohtlik ja nõuab liiklejalt 100%-list tähelepanu.

Algab raudteeohutuskampaania TULE RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI

Kolmapäeval, 05 mail algab igakevadine raudteeohutusalane teavituskampaania, mis sel aastal kannab ohutussõnumit „TULE RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI“.

Sotsiaalkampaania eesmärk on jalgratastega liiklejatele meelde tuletada, et raudtee ülekäigukoha ületamisel tuleb ohutuse tagamiseks rattalt maha tulla, veenduda, et rongi ei ole lähenemas ja ületada raudtee jalakäijana ‒ ratas käekõrval.

Algav raudteeohutusnädal kannab sõnumit „Vaata vasakule ja paremale ning lase rong läbi“

11. maist kuni 17. maini viiakse läbi traditsiooniline raudteeohutusnädal, mille põhisõnumiks on „Vaata vasakule ja vaata paremale ning lase rong läbi“. Raudteeohutusnädalala fookuses kolm teemat: lastele suunatudteavitustegevused, ohtlikud tegevused raudtee ületamisel ning raudteega seotud vastutustundlik pildistamine ja filmimine. Kampaania viiakse läbi koostöös vastutustundlike raudtee-ettevõtetega ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

Algab raudteeohutuskampaania “Aga mina lasen rongi läbi”

26.04.2018 algab traditsiooniline raudteeohutusnädal, mis kannab käesoleval aastal sõnumit „Aga mina lasen rongi läbi”. Kampaania eesmärk on tuletada meelde, et raudtee turvaliseks ületamiseks on esmane vastutus just raudtee ületajal. 2017 aastal hukkus raudteel 13 inimest. Enamus neist traagiliselt lõppenud õnnetustest oleks võinud olla olemata kui raudtee ületamisel liiklejad pööranuks rohkem tähelepanu esmaste ohutusnõuete täitmisele. “Liiklejad…

Pressiteade: Raudteeohutusnädal “Punane on Punane”

24.04.2017 algab traditsiooniline raudteeohutusnädal, mis kannab käesoleval aastal sõnumit „Punane on Punane”. Kampaaniaga tuletatakse meelde, et raudteefooris põlev punane tuli on võrdväärne tänavafoori punase tulega. Kampaaniat korraldab MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE). „Soovime, et raudtee ületamine ei lõppeks traagiliselt “, ütles OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets lisades, et “kahjuks on raudteeülesõidukohtadel üsna tavaline pilt, kus…

Pressiteade: Raudteeohutusnädal “Raudteel viibimine keelatud”

25.04-01.05.2016 viiakse Eestis läbi üleriigiline raudteeohutusnädal, mis kannab sõnumit „Raudteel viibimine keelatud”. Kampaaniaga tuletatakse meelde, et raudteed võib ületada ainult selleks ettenähtud kohas ning raudteel käimine ja vaba aja veetmine on ohtlik ning seetõttu ka seadusega keelatud. Kampaaniat korraldab MTÜ Operation Lifesaver Estonia koostöös Tehnilise Järelevalve Ameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Maanteeameti ja Päästeametiga. „Soovime, et inimesed…

Raudteeohutusnädal 2015 – KLAPID PEAST!

Pressiteade: Raudteeohutuskampaania „Võta klapid peast ja Lase rong läbi!“ tuletab meelde, et kõrvaklappide kandmine raudteed ületades vähendab oluliselt tähelepanelikkust ümbritseva suhtes. 27.04-03.05.2015 viiakse Eestis läbi üleriigiline raudteeohutusnädal, mis kannab sõnumit „Võta klapid peast ja Lase rong läbi!“. Kampaania üheks eesmärgiks on algatada ühiskonnas diskusioon liikluses kõrvaklappide kasutamisega seotud riskidest. Kampaaniat korraldab MTÜ Operation Lifesaver Estonia…