Algab raudteeohutuskampaania „Märka rongi“

MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) koostöös raudtee-ettevõtete ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga korraldab ajavahemikus 10.–31. mai raudteeohutuskampaania, mille eesmärgiks on liiklejatele meelde tuletada, et raudtee ületamine on ohtlik ja nõuab liiklejalt 100%-list tähelepanu. Raudtee ületamisel kõrvaliste tegevustega tegeledes võib lähenev rong jääda märkamatuks ning sellel võivad olla traagilised tagajärjed. Raudteeohutuskampaania kandvaks sõnumiks on seetõttu käesoleval kevadel ‒ MÄRKA RONGI.

Viimasel ajal on hakanud sagenema ülesõitudel rongide ja sõidukite kokkupõrked. Ainuüksi käesoleva aasta jooksul on juba toimunud 5 kokkupõrget, milles on vigastada saanud 9 inimest.

„Raudteeristmikud on liiklejate jaoks kõige ohtlikumad kohad, sest raudtee ületamisel on võimaliku traagilise sündmuse ärahoidmine 100% tavaliikleja kätes. Vedurijuhil pole võimalik rongi kiiresti peatada ja otsasõidu vältimiseks rongiga manööverdada,“ ütles OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets.

„Kampaania eesmärk on rõhutada raudtee ületajate rolli oma ohutuse tagamisel. Piisab vaid sellest, et vaadata paremale ja vasakule enne raudtee ületamist ning veenduda enda ja kaasliiklejate ohutuses,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu.

Lisainformatsioon:
Tamo Vahemets
OLE juhatuse esimees-tegevjuht
tel: 504 5112
e-post: tamo@operationlifesaver.eu

Kampaania video

VR 360° vaade sõiduauto salongist

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS ja AS GoRail.