Ajalugu

Operation Lifesaver USA-s

Operation Lifesaver sai alguse Idaho osariigis aastal 1972, pärast seda, kui keskmine surmajuhtumite arv maanteede ja raudteede ühetasandilistel ristumiskohtadel kogu riigis kerkis 1200 juhtumini aastas. Ühekordne, kuus nädalat kestnud üldsuse teavitusprogramm, mis sai nimeks „Operation Lifesaver“ (OL), korraldati esmakordselt raudtee-ettevõtte Union Pacific esindajate Ed Schaferi ja Sam Graysoni, Idaho konstaabelkonna ning kuberner Cecil Andrusi talituse ühiste jõupingutuste toel.

Uue kampaania esimesel aastal langes raudteeületuskohtadel asetleidnud õnnetustes hukkunud inimeste arv Idaho osariigis 43 protsendi võrra. Järgmisel aastal rakendati sama programmi Nebraskas, kus õnnetuste arv vähenes 26 protsendi võrra. Kui Kansases ja Georgias saavutati järgmisel aastal võrdväärne edu, innustas USA senaator Kay Bailey Hutchison (kes oli tollal Riikliku Transpordiohutusameti asepresident) transpordi valdkonnas tegevaid osapooli juurutama programmi üleriigilisel tasandil. 1986. aastaks olid sõltumatud „Operation Lifesaver“- programmid rajatud USA 49-s mandriosariigis (vt. lisatud algusaastate nimekiri). Columbia ringkonnas käivitati „riiklik“ programm 2002. aastal.

Autonoomsete osariigiprogrammide eesmärgi, sõnumi ja tegevuste koordineerimiseks asutati 1978. aastal Riikliku Ohutusnõukogu (NSC) egiidi all riiklik programm „Operation Lifesaver“. 1986. aastal viidi programm NSC vastutuse alt välja ning sellele anti riikliku mittetulundusühingu staatus. Mittetulundusühingu Operation Lifesaver, Inc. (OLI) asutajateks olid Ameerika Raudteede Assotsiatsioon, Riiklik Raudteereisijate Korporatsioon (Amtrak) ja Raudteede Edendamise Instituut; kõik mainitud organisatsioonid on seniajani esindatud OLI 11-liikmelises direktorite nõukogus.

Alates „Operation Lifesaveri“ käivitumisest aastal 1972 on USA Föderaalse Maanteeameti hinnangul selle abil säästetud 11 000 inimelu ja välditud 54 000 vigastust. Alates 1972. aastast on maanteede ja raudteede ristumiskohtadel toimuvate õnnetuste arv vähenenud enam kui 70 % võrra. Ainuüksi viimase kümne aastaga on raudteeületuskohtadel asetleidnud kokkupõrgete arv vähenenud 40 % võrra, vaatamata kaubarongide üldise läbisõidu 30-protsendilisele kasvule ja maanteeliikluse 25-protsendilisele kasvule.

“Operation Lifesaver” Euroopas

  • Esimese riigina Euroopas tutvus Operation Lifesaveri programmiga Eesti Vabariigi esindaja.
  • 2003. aasta sügisel tegi AS Eesti Raudtee juhatuse esimees – tegevdirektor Herbert Payne, Tamo Vahemetsa´le ettepaneku tutvuda Ameerika Ühendriikides raudteeohutuse projektiga “Operation Lifesaver”.
  • 2004 a. märtsis osaleski Tamo Vahemets koos abikaasaga USA-s Kansases, kahepäevasel “Operation Lifesaveri” koolitusel, kust tuldi tagasi koju atesteeritud OL esitlejatena.
  • 2004 a. juulis USA Texases San Antonios toimunud ” Operation Lifesaver” rahvusvaheliselt sümpoosiumil esindas Tamo Vahemets Eestit OL esitlejana.
  • Sümpoosiumil andis Operation Lifesaver Inc president Gerri Hall  T. Vahemetsale volitused asutada Operation Lifesaver Eestis.
  • 19.11.2004 Asutasid AS Eesti Raudtee, Tamo Vahemets ja Urve Miidla Mittetulundusühingu “Operation Lifesaver Estonia” (OLE), mis oma tegevuses juhindub Operation Lifesaver Inc. töö põhimõtetest.

2007. aastal asutati Operation Lifesaver Europe