ILCAD 2014 – Rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev

Pressiteade
Pariis, 02 juuni 2014

Kuues Rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev (ILCAD) – pressikonverents ja ekspertide ümarlaud 3. juunil 2014, Lissabonis Portugalis

Maailmas tähistatakse mitmeid tervisele ja liiklusohutusele pühendatud päevi, millest tuntuim on ilmselt ÜRO Peaassamblee poolt 2005. aastal algatatud Liiklusõnnetuste ohvrite ülemaailmne mälestuspäev www.un.org/en/roadsafety/remembrance.shtml. Kas te olete aga kuulnud ka Rahvusvahelisest raudteeülesõitude ohutuspäevast (International Level Crossing Awareness Day – ILCAD), mida alates 2009. aastast korraldab Rahvusvaheline Raudteede Konföderatsioon (UIC)?

Kampaania toob kokku maantee- ja raudteeohutuseksperdid ning see põhineb teistel teavituskampaaniatel, mis juba eksisteerivad Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias, Uus Meremaal ja mitmetes Euroopa riikides. Need riigid soovisid oma jõupingutused ühendada ja tähistada valdkonnas saavutatut ühel kindlal päeval. Ohutuspäev on aasta-aastalt üha edukam ning sellega ühineb üha enam riike (eelmisel aastal oli osalevaid riike 45). 2014. aastal liituvad kampaaniaga Venemaa Raudtee (RZD) ja Vietnami Raudtee (VNR).

3. juunil 2014 korraldab UIC koos oma partneritega järjekorras juba kuuenda Rahvusvahelise raudteeülesõitude ohutuspäeva ning seekord keskendutakse meetmetele ohutu käitumise propageerimiseks raudteeülesõitudel ja nende vahetus ümbruses. Lisaks aastaringselt korraldatavatele regulaarsetele üritustele organiseeritakse sellel päeval üle kogu maailma ka rida riiklikke üritusi, mis kõik kannavad ILCAD-i sõnumit „Käitu raudteeülesõitudel turvaliselt!“

3. juunil kell 14-19 toimuvad Lissabonis UIC ja REFER-i (Portugalli raudteeinfrastruktuuriettevõte) poolt korraldatud rahvusvaheline pressikonverents ja ümarlauaarutelu, kus räägitakse raudteeülesõitude ohutuse tähtsusest.

Selle aasta UIC poolt kujundatud kampaaniaplakatite sõnum keskendub elukutselistele veokijuhtidele. UIC-l on heameel tõhusa koostöö üle Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liiduga (IRU) www.iru.org, mille eesmärgiks on teadlikkuse suurendamine autotranspordisektori töötajate seas (vt ka UIC pressiteade nr 21/2014).

UIC-l on samuti hea meel teatada uue dokumentaalfilmi valmimisest, mille valmimist toetasid UIC, UNECE www.unece.org ja Šveitsi Riiklik Transpordiamet (OFT/FOT/BAV) www.bav.admin.ch. Film annab ülevaate olukorrast maailma raudteeülesõitudel ning selle eesmärgiks on juhtida poliitikute ja avalikkuse tähelepanu raudteeületuskohtadega seotud ohtudele.

Filmi kasutavad ILCAD-i partnerid oma pressikonverentsidel, avalikkusele ja töötajatele suunatud esitlustel ning seda linastatakse ka Lissabonis toimuva ürituse käigus. Filmi eelvaadet näeb siit: www.ilcad.org/ILCAD-2014.html või dai.ly/x1vlrv3.

 

UIC-l on heameel olla üks neist organisatsioonidest, mis on aidanud aktiivselt kaasa ÜRO Majanduskomisjoni (UNECE) egiidi all töötava rahvusvahelise raudteeülesõitude ohutuse ekspertgrupi loomisel. 2014. aastal kohtus ekspertgrupp kahel korral: www.unece.org/trans/roadsafe/eg_level_crossings_02.html

Jean-Pierre Loubinoux, UIC peadirektor: “UIC-l on heameel olla ILCAD-i korraldajaks juba kuuendat aastat järjest. Tegemist on ainulaadse rahvusvahelise ettevõtmisega, mis keskendub avalikkuse teadlikkuse tõstmisele maantee/raudtee kokkupuutepunktides valitsevatest ohtudest. Kampaanias osalevad paljud riigid ja koostööpartnerid erinevatest sektoritest üle kogu maailma. Oleme tänulikud kõigile kampaaniaga liitunud riikidele, REFER-ile ja ettekandjatele raudtee- ja maanteesektorist ning erinevatest institutsioonidest Belgiast, Eestist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Poolast, Portugalist, Ühendkuningriigist ja Šveitsist, kes ürituse kordaminekusse panustavad.”

 

Info:
Tamo Vahemets
Operation Lifesaver Estonia
Juhatuse esimees – tegevjuht
TL: +372 50 45112
EM: tamo@operationlifesaver.eu

Täiendav info:
UIC, International Union of Railways
16 rue Jean Rey; F-75015 PARIS
Tel: + 33 1 44 49 20 91;
+ 33 1 44 49 20 52 ; + 33 1 44 49 21 33
E-post: fonverne@uic.org
plaud@uic.org
decossart@uic.org

www.uic.org
www.ilcad.com

 

Kas teadsite, et?

 • UIC hinnangul on maailmas üle 600 000 raudteeülesõidu ja –ülekäigu.
 • 2014. aastal Euroopa Raudteeameti (ERA) poolt avaldatud ohutusnäitajate aruandest http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/Railway-Safety-Performance-Rep-2014.aspx: selgub, et Euroopa Liidu riikides asub 114 000 raudteeületuskohta.
 • Viimase viie aasta jooksul on Euroopa raudteeülesõitude arv vähenenud 2%.
 • Iga päev hukkub Euroopa Liidu raudteeülesõitudel ja –käikudel keskmiselt üks inimene ning üks inimene saab tõsiselt vigastada.
 • Raudteeületuskohtades leidis aset 573 tõsiste tagajärgedega õnnetust, mille käigus hukkus 369 inimest ja 339 said tõsiselt vigastada.
 • Raudteeõnnetuste statistilistes näitajatest moodustavad hukkunutega lõppenud õnnetused raudteeületuskohtades 29%, samas kui maanteeõnnetuste statistikas moodustavad need vaid 1%. Väike probleem maanteetranspordi jaoks on seega tohutuks probleemiks raudteedele. 1% liiklusõnnetustes hukkunuid on 1% liiga palju ja just seetõttu ongi maantee- ja raudteetranspordiorganisatsioonid otsustanud oma jõud ühendada.
 • Pea kõik Euroopa raudteeülesõitudel toimuvatest õnnetustest leiavad aset liiklusmärke ja märguandeid eiravate liiklejate ebaõige käitumise tõttu. Enamikel juhtudel elavad ja töötavad need inimesed raudteeületuskohtade läheduses.
 • Õnnetused võivad lõppeda rongide mahamineku, raudteetöötajate ja rongisõitjate surma või tõsiste vigastustega, põhjustada traumajärgset stressi ning pikki ja kulukaid viivitusi maanteede ja raudtee kasutajatele, nagu ka kulukaid kahjustusi raudteeinfrastruktuurile ja -veeremile.
 • 90 km/h sõitval rongil kulub oma kaalust sõltuvalt täielikuks peatumiseks kuni 1200 meetrit, samas kui 100 km/h sõitev auto suudab peatuda 80 meetri pärast.
 • Rongi kogukaal võib rongi tüübist ja riigist sõltuvalt ulatuda 130-st 6000 tonnini (keskmine Euroopas kasutatav sõiduauto kaalub üle 1 tonni).
 • Raudteeülesõitude kasutamine on ohutu seni, kuni järgitakse liikluseeskirju ja liiklusmärke.
 • Kas teadsite, et mitmetes riikides kehtivad raudteeõlesõitude märguannete eirajatele karistused? Raudteeületuskohtadel kasutatakse nii foore, kiiruskaameraid kui ka turvakaameraid.

 

Märkus toimetajatele:
ILCAD-i algatust koordineerib UIC alates 2009. aastast, tehes koostööd ülemaailmse raudteesektoriga (CER, EIM) ja organisatsioonidega nagu Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu (ETSC) ning Operation Lifesaver. Ettevõtmise eesmärgiks on juhtida liiklejate tähelepanu raudteeülesõitudel ja –käikudel varitsevatele ohtudele.