Lõputööd

Uurimuslikud tööd liiklusohtuse tagamiseks raudteeülekäikudel ja -sõitudel.

Lõputöö – Sõidukijuhtide liikluskäitumine raudteeülesõidukohtadel

Autor: Tuuli Viliberg ABSTRAKT  Raudteeülesõitudel toimuvad õnnetused on reeglina väga raskete tagajärgedega ning tekkinud kahju suur nii majanduslikus kui sotsiaalses mõttes. Veeremi ja maanteesõiduki kokkupõrgete toimumise peamiseks põhjuseks on teekasutajate eksimus. Käesoleva lõputöö eesmärgiks on kõigepealt välja selgitada, mis on sõidukijuhtide liikluskäitumises sellist, mille tagajärjel võib raudteeülesõidukohal toimuda kokkupõrge ning seejärel pakkuda välja võimalusi problemaatiliste faktoritega…

Lõputöö – Jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumine Eesti raudteeülekäikudel

Autor: Triinu Uiboleht ABSTRAKT  Antud lõputöö uurimisprobleemiks oli suurenenud otsasõitude arv jalakäijatele Eesti raudteedel. Sellest tulenevalt seati eesmärgiks kindlaks teha jalakäijate ja jalgratturite liikluskäitumise peamised karakteristikud Eesti ülekäigukohtadel, tuua välja huvipakkuvamad asjaolud ning pakkuda lahendusi, kuidas ja milliste meetmetega tagada liiklejate korrektne käitumine. Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks kasutati kvalitatiivset meetodit – mitteosalevat vaatlust. Liiklejate käitumise jälgimiseks…