Dialoogikampaania „KAS?“ kutsub raudteeületajaid üles esitama endale eluhoidev küsimus.

Dialoogikampaania „KAS?“ kutsub raudteeületajaid üles esitama endale eluhoidev küsimus.

Dialoogikampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles esitama endale raudteeohutusalane küsimus, sellele ka ausalt vastama ja vajadusel oma käitumist muutma.

Raudteeohutusega tegeleva MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimees Tamo Vahemetsa sõnul algab ohutuskultuuri kujundamine erinevate riskide teadvustamisest ja enese käitumise analüüsist. Inimesed teevad otsuseid praktiliselt igal ajahetkel ning mitmedki toimingud muutuvad ajas harjumustusteks. „Kahjuks näeme tihti olukordi, kus rutiinne käitumine raudteeületamisel võib liiklejale traagiliselt lõppeda. Raudteeületuskohad on ohutsoonid, kus ei ole kohta rutiinsetele tegevustele, seal tuleb kõrvalised tegevused lõpetada ning kogu tähelepanu pöörata ohutusnõuete järgimisele,“ lisas ta.

Kampaania eesmärk ongi see, et liiklejad esitaksid endale sagedamini küsimuse, kas nende tegevused raudteed ületades vastavad ikka ohutusnõuetele või mitte. Kui endale antud aus vastus on negatiivne, siis on võimalik oma käitumismustrit muuta.

„Sel aastal on juba omajagu ohtlikke olukordi olnud, kus liiklejad ei pööra mitte mingit tähelepanu lähenevale rongile ning õnnetusest on neid tihtipeale lahutanud vaid mõni sekund,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu. Tema sõnul on peamised murekohad mobiiltelefonid, kõrvaklapid, tähelepanematus, ohutusnõuete teadlik eiramine ja liigne kiirustamine.


2022. aastal kaotas elu raudteel 5 ja vigastada sai 16 inimest. Raudteejuhtumite statistika:
https://ole.ee/statistika/

Raudteeohutusalaste teadmiste suurendamiseks on haridusasutustel võimalik korraldada 45 minuti pikkuseid raudteeohutusloenguid ja kutsuda teemat käsitlema OLE raudteeohutussaadikuid. Loengud on tasuta. Samuti on võimalik erinevate sündmuste korraldajatel kaasa aidata inimeste teadlikkuse suurendamisele kutsudes oma sündmusele OLE raudteeohutuse infopunkt/-telk. Selleks tuleb vaid oma soovist OLE-le e-postiaadressil ole@ole.emärku anda.

Üle-eestiline raudteeohuskampaania viiakse läbi linnaruumis ja sotsiaalmeediakanalites. Kampaania viivad läbi vastutustundlikud raudtee-ettevõtted ning Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve.

Info:
Tamo Vahemets
OLE juhatuse esimees
Tel: 50 45 112
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
www.ole.ee

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS ja AS GoRail, Rail Baltica Estonia OÜ ja Eesti Liinirongid AS (Elron)

Meedia materjalid

Poster "Kas võts_d k_apid pea_t?"