Jõulukampaania 2023 “Sind oodatakse jõuluks koju”

Jõulukampaania 2023 “Sind oodatakse jõuluks koju”

Esmaspäeval, 14. detsembril algab traditsiooniline raudteeohutuskampaania „Sind oodatakse jõuluks koju”, mille eesmärgiks on kiirel pühade-eelsel ajal tuletada inimestele meelde vajadust olla raudteed ületades väga tähelepanelik. Raudteeohutuskampaania kestab kuni 25. detsembrini.

Jõulukuul on tavapärasest oluliselt rohkem sagimist ning inimeste mõtted on tihtipeale hajevil. Seepärast tuletavad raudtee-ettevõtted liiklejatele meelde, et raudtee ületamisel tuleb kogu tähelepanu suunata raudtee turvalisele ületamisele.
„Enne raudtee ületamist tuleb kogu oma tähelepanu fokusseerida suurimale ohuallikale – rongi märkamisele,“ ütles Eestis raudteeohutusega tegeleva MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimees Tamo Vahemets. Raudtee turvaline ületamine nõuab liiklejalt kogu tähelepanu, sest vedurijuhil on piiratud võimalused õnnetuse ärahoidmiseks, ta saab anda vaid hoiatussignaali ja vajutada pidurit. Kuna rongide pidurdusteekond võib ulatuda kuni paari kilomeetrini, siis on õnnetuse ärahoidmine ainult raudtee ületaja enda võimuses.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) raudteetalituse juhataja Kadi Zavadskise sõnul on 2023. aastal enamik raudteega seotud õnnetusi juhtunud raudteeületuskohtadel. Mõjuvaks põhjuseks on olnud tähelepanematus ning ebaõige sõidukiiruse valimine, mis ei ole võimaldanud veenduda raudtee ületamise ohutuses. „Lisaks on tihedamalt õnnetustesse sattunud vanemas eas inimesed ja joobekahtlusega liiklejad, kelle tähelepanuvõime on piiratud,“ täiendas Zavadskis.
Kokku on selle aasta 11 kuu jooksul raudteel aset leidnud 11 õnnetusjuhtumit, milles on vigastada saanud 5 ja hukkunud 3 inimest. Rongi ja sõiduki kokkupõrkeid on olnud 7, nendes on kaotanud elu 1 ja saanud vigastada 3 inimest. Jalgsi raudtee ületanutest jäi rongi ette 4 liiklejat, eluküünal kustus neist 2 inimesel ja 2 kannatanut pääsesid vigastustega.

Varasemate perioodide raudteejuhtumite statistika on leitav siin.
Raudteeohutuskampaania „Sind oodatakse jõuluks koju“ viidi esimest korda läbi 2004. aastal ja on sellest ajast alates toimunud regulaarselt igal aastal.

Raudteeohutuskampaaniat aitavad läbi viia: Eesti Raudtee AS, Edelaraudtee AS, AS GoRail, AS Eesti Liinirongid (Elron), OÜ Rail Baltica Estonia ja toetavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Päästeamet, Politsei ja Piirivalveamet, Päästeamet ning Transpordiamet.

Lisainfo:
Tamo Vahemets
Operation Lifesaver Estonia MTÜ
juhatuse esimees tel. 504 5112
e-post: tamo@operationlifesaver.eu

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS ja AS GoRail, Rail Baltica Estonia OÜ ja Eesti Liinirongid AS (Elron)