Operation Lifesaver Estonia missioon

“Suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ja selle tagajärjel hukkunute ning vigastatute arvu.”

Operation Lifesaveri tegevuse kolm tugisammast – HEA:

HARITUS

OLE õpetab raudteeülesõidukohtades ja muudes ohtlikes piirkondades õigesti käituma. Koolitused ei piirdu ainult tasuta avalike loengute ja esitlustega, vaid edastame avalikkusele regulaarselt raudteeohutusalast informatsiooni. Samuti korraldame raudtee-ohutuskampaaniaid, valmistame ja levitame teabematerjale.

ELLUVIIMINE

OLE toetab aktiivset seaduste ja muude normdokumentidega kehtestatud reeglite järgimist, sest juhul, kui neid ei täideta, juhtuvad kokkupõrked ja muud õnnetused raudteedel ka edaspidi.

ARENDAMINE

OLE toetab pidevat turvalisuse suurendamist raudteeülesõidukohtadel, andes soovitusi parema kujunduse ja tehnoloogiliste seadmete paigaldamise osas.