Teenetemärgi statuut

Operation Lifesaver Estonia Teenetemärk (edaspidi Teenetemärk) on asutatud 19.märtsil 2010-l aastal annetamiseks neile Eesti ning välisriikide kodanikele, kellel on väärilisi teeneid Operation Lifesaver Estonia (OLE) põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.

1. Teenetemärk

Operation Lifesaver Estonia Teenetemärk (edaspidi Teenetemärk) on asutatud 19.märtsil 2010-l aastal annetamiseks neile Eesti ning välisriikide kodanikele, kellel on väärilisi teeneid Operation Lifesaver Estonia (OLE) põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.

OLE Teenetemärk on kõrgeim raudteeohutusvaldkonna tunnustus

 • 1.1 Teenetemärkide statuudi kinnitab OLE üldkoosolek.

2. Teenetemärgi kirjeldus

OLE Teenetemärgil on kasutatud OLE logo ja raudteeülesõidu märgistuse motiivi.

Teenetemärgi diagonaali mõõt on 50mm. Teenetemärk on kahekihiline, märgi keskmes on 19mm läbimõõduga hõbedast sõõr , millel on punase emailringiga ümbritsetud ja musta ja punase emailiga emailitud OLE logo. Sõõr monteeritakse punase ja valgega emailitud teenetemärgi alusele peale. Teenetemärk valmistatakse hõbedast, prooviga 925 ja emailitakse kõrgkuumusemailidega. Teenetemärgi haarade vaheline metallist pinnad oksüdeeritakse ja saetakse osaliselt ažuurseks.

Teenetemärgi miniatuuri diagonaali läbimõõt on 20mm.

Teenetemärgi LINT on punase, musta ja valge värviga kombineeritud triibustik. Triibustiku laiused oleks vasakult paremale järgmised: 4mm – punane, 2mm – must, 3mm – valge, 2mm – must, 10mm – punane, 2mm – must, 3mm – valge, 2mm – must, 4mm – punane.

3. Annetamise kord

 • 3.1 Teenetemärk annetatakse isikule, kes on vähemalt 5 aasta jooksul Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikuna silmapaistval moel kaasa aidanud raudteeohutusalase tegevuse arengule Eestis või isikule, kelle professionaalne tegevus aitas ära hoida raskete tagajärgedega raudteejuhtumi ja/või intsidendi.
 • 3.2 Teenetemärgi annetamist otsustab OLE juhatus (edaspidi Juhatus).[margin10]
  • 3.2.1 Juhatus teeb otsused lihthäälteenamusega. Häälte pooleks jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 liikmetest. Juhatus määrab isiku, kes peab kirjavahetust ja arvestust välja antud Teenetemärkide üle ning arhiveerib dokumentatsiooni.
 • 3.3 Ettepanekuid Teenetemärgi annetamiseks on õigus esitada OLE liikmetel, Eesti Vabariigi Majandus- ja kommunikatsiooniministril ja OLE-ga kehtivat (min. 5 aastat) koostööölepingut omavatel organisatsioonidel, ametitel ja ettevõtetel.
  3.4 Tavakorras annetatakse Teenetemärk kuni viiele isikule aastas
  3.5 Esildis Teenetemärgi annetamiseks

  • 3.5.1 Isiku kohta, kes esitatakse Teenetemärgi kandidaadiks, tuleb esitada järgmised andmed:[margin10]
   • kandidaadi ees- ja perekonnanimi
   • sünnikuupäev
   • amet (auaste) ja muud vajalikud isikuandmed
   • kodakondsus
   • üksikasjalik teenete kirjeldus
   • andmed esitaja kohta
 • 3.6 Üldjuhul antakse Teenetemärk välja OLE tänuüritusel „Kuldne tõkkepuu“, mis toimub igal aastal aprillikuu viimasel nädalal.
 • 3.7 Erijuhtudel toimub Teenetemärgi annetamine vastavalt OLE juhatuse otsusele.
 • 3.8 OLE juhatuse liikmetele nende ametis olemise ajal Teenetemärki ei väljastata.
 • 3.9 Teenetemärgi, selle lindilõike, “nööbi” ja miniatuuri eest tasub OLE.
 • 3.10 Teenetemärgi omamist tõendatakse vastava tunnistusega, mille allkirjastab OLE juhatuse esimees.

4. Teenetemärgi kandmine ja kavaleride õigused

 • 4.1 Teenetemärki võib kanda vaid isik, kellele see on annetatud.
 • 4.2 Teenetemärki kantakse rinnalindiga vasakul pool rinnas Eesti riiklike ja ametkondlike teenetemärkide järel ja enne välismaiseid aumärke.
 • 4.3 Teenetemärgi kavaleridel on õigus kanda Teenetemärgi “nööpi” tavaülikonna revääril.
 • 4.4 Teenetemärgi juurde kuulub lindilõige vormirõivastusel kandmiseks ja miniatuur smokingul kandmiseks
 • 4.5 Teenetemärgi kavaleridel on õigus kasutada Teenetemärgi kujutist oma isiklikel esemetel või siduda isiklike rekvisiitidega, riivamata Teenetemärgi väärikust.
 • 4.6 Teenetemärgi kasutamine reklaamtrükistel ja teistes ärilist kasumit taotlevat seostes on keelatud.
 • 4.7 Teenetemärgiga kaasnevad õigused ei laiene teistele isikutele sh kavaleri pereliikmetele.

5. Lõppsätted

 • 5.1 Teenetemärgid on nummerdatud
 • 5.2 Teenetemärkide kavalerid kantakse OLE Teenetemärkide kavaleride registrisse.
 • 5.3 Teenemärki rikkumise, hävimise ja/või kaotamise korral ei asendata.
 • 5.4 Teenetemärgi kavaleri surma korral jääb see mälestuseks tema perekonnale või teistele lähedastele isikutele.

 

OLE Teenetemärk on asutatud ja käesolev statuut kinnitatud 19.03.2010