Algab raudteeohutuskampaania “OLE PAREM”

Raudteeohutuskampaania “OLE PAREM” kutsub üles inimesi olema endast parim versioon ning tuletab ühtlasi meelde, et sõltumata inimese ametist või rollist on raudteeületamisel vaja teha parim elu hoidev otsus – lasta lähenev rong läbi.

Eestis raudteeohutusega tegeleva MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimees Tamo Vahemetsa sõnul kujundavad ohutuskultuuri teadlikult tehtavad otsused. Reeglina soovivad inimesed olla enda poolt valitud rollides parimad ning teha õigeid ja parimaid otsuseid, mis aitavad seatud teel püsida. Ka liikluses, eriti raudteede ületamisel tuleb teha paremaid elu hoidvaid käitumisotsuseid, sest nende otsuste hinda mõõdetakse eludes.

Kampaania “OLE PAREM” on suunatud erinevatele sihtgruppidele, kellel kõigil on vastutav roll ohutuskultuuri kujundamisel, kas siis liikluses osalejana, meediaruumis raudteeohutusteemade kajastajana või siis kabinettides ohutu liikluskeskkonna lahenduste väljatöötajate ja kehtestajatena. Üleskutse “OLE PAREM” tuletab erinevatele osapooltele meelde, et avalikus ruumis on nende tegevusel on alati mingi tulem – olles käitumisharjumuste kujundajaks või siis eeskujuks. Kui seame teadlikkult oma otsuste tegemisel esikohale elu hoidmise ning näeme, mida me ise saame selleks ära teha, siis olemegi juba natuke paremad.

2023. aastal kaotas elu raudteel 5 ja vigastada sai 7 inimest. Raudteejuhtumite statistika: https://ole.ee/statistika/

Raudteeohutusalaste teadmiste suurendamiseks on haridusasutustel võimalik korraldada 45 minuti pikkuseid raudteeohutusloenguid, kutsududes teemat käsitlema OLE raudteeohutussaadikuid. Loengud on tasuta. Samuti on võimalik erinevate sündmuste korraldajatel kutsuda oma sündmusele OLE raudteeohutuse infopunkt/-telk. Raudteeohutusalase teavitustegevuse läbiviimiseks andke teada  oma soovist kirjutades e-postiaadressile ole@ole.ee

Üle-eestiline raudteeohuskampaania viiakse läbi linnaruumis ja sotsiaalmeediakanalites. Kampaania viivad läbi vastutustundlikud raudtee-ettevõtted ning Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Amet.

Info:
Tamo Vahemets
OLE juhatuse esimees
Tel: 50 45 112
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
www.ole.ee

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS ja AS GoRail, Rail Baltica Estonia OÜ ja Eesti Liinirongid AS (Elron)