Algab raudteeohutuskampaania TULE RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI

Kolmapäeval, 05 mail algab igakevadine raudteeohutusalane teavituskampaania, mis sel aastal kannab ohutussõnumit  „TULE RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI“.

Sotsiaalkampaania eesmärk on jalgratastega liiklejatele meelde tuletada, et raudtee ülekäigukoha ületamisel tuleb ohutuse tagamiseks rattalt maha tulla, veenduda, et rongi ei ole lähenemas ja ületada raudtee jalakäijana ‒ ratas käekõrval.

Raudteeohutusega tegeleva MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemetsa sõnul kuritarvitavad jalgratturid sageli eelisõigust liikuda liiklusvahendiga kergliiklusteedel, ega pööra alati tähelepanu vajadusele kõikidest ohutusnõuetest kinni pidada. Üheks selliseks sagedaseks ohutusreeglite eiramise kohaks on raudtee ülekäigukoht. „Vaatamata sellele, et raudteeülekäigukohtade ette on paigaldatud turvapiirded ja liiklusmärgid, mis keelavad rattaga edasi sõitmise, on nende ohutusnõuete järgijad vähemuses, “ kommenteeris Vahemets.

Kuna jalgratturitest eeskujulikumad liiklejad on täna peamiselt lapsed ja koos lastega liikuvad lapsevanemad, siis soovime käesoleva kampaaniaga meelde tuletada kõikidele jalgratturitele raudteeülekäigul rattalt maha tuleku olulisust ja eeskujuks olemise rolli turvaliste käitumisharjumiste kujundamisel.

Raudteeohutus on osa liiklusohutusest. Oluline on anda eeskuju ning käituda ise ohutult. „Tegeledes igapäevaselt raudteeohutusega, tuleb tõdeda, et raudteeõnnetuste peamiseks põhjuseks on hooletus ja tähelepanematus. Seepärast osaleme nii koostöös MTÜ Operation Lifesaver Estonia kui ka teiste raudteeohutusega seotud asutustega teavitustegevustes, et inimesi suunata mõtlema raudteega seotud ohtudele,“ märkis TTJA peadirektor Kaur Kajak. „Sel nädalal vältava Euroopa raudteeohutusnädalaga seoses soovime kõigile läbimõeldud ja turvalist liiklemist. Raudteed ületades vaata, kuula ja märka, sest kahjuks on nõnda, et väikeseid õnnetusi juhtub raudteel haruharva.”

Möödunud aastal oli Eesti raudteedel 9 avaliku raudteeohutusega seotud juhtumit, neist 2 olid seotud jalgrattal raudtee ületajatega. Neist ühel juhul toimus otsasõit jalgratturile raudteeülekäigukohal, kus raudteed tohib ületada vaid jalgsi, mitte jalgrattal. Teisel juhul toimus otsasõit jalgratturile raudteeülesõidukohal, kus rongi saabumisest andis samal ajal märku ülesõidufoor, helisignalisatsioon ja tõkkepuu. Hetkeseisuga on 2021. aastal toimunud kokku 4 õnnetusjuhtumit (2 kokkupõrget, 2 otsasõidu juhtumit), milles on üks inimene hukkunud ning üks inimene saanud vigastada. Käesoleval aastal jalgratturitega juhtumeid ei ole toimunud. Varasemate aastate statistika siiski näitab, et igal aastal toimub ka jalgratturi osalusel raudteel õnnetusjuhtumeid. Seetõttu rõhutame, et raudteed jalgrattaga ületades on oluline enne raudtee ületust rattalt maha tulla ja lasta lähenev rong mööda.

Kampaania viivad läbi vastutustundlikud raudtee-ettevõtted: Eesti Raudtee AS, Operail AS, Edelaraudtee AS, GoRail AS ja Elron. Kampaaniat toetavad: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Transpordiamet, Politsei-ja Piirivalveamet, Päästeamet

Info:
Tamo Vahemets, OLE juhatuse esimees,
Tel: 50 45 112,
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
www.ole.ee

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS ja AS GoRail.

Kampaania videod

Postrid avalikus ruumis