Algab raudteeohutuskampaania „SIND OODATAKSE JÕULUKS KOJU“

PRESSITEADE

Raudteeohutusega tegelev MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) koos koostööpartneritega tuletavad taas kodanikele meelde, et raudtee ületamisel tuleb olla väga tähelepanelik ja enne selle ületama asumist kindlasti veenduda, et rong ei ole lähenemas.

Ajavahemikus 15.-26. detsember viib OLE läbi traditsioonilise jõulukampaania „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju.“ Kampaania toimub kolmeteistkümnendat korda.

OLE juhatuse esimees Tamo Vahemets ütles, et “raudtee ja rongid on meie liikluskeskkonna lahutamatuks osaks. Raudtee ületamine on alati seotud suure riskiga.”

“Raudtee ületamisel on tõenäosus rongiga kohtuda kordades väiksem kui maanteeristmikul teise liiklusvahendiga. Võib mööduda päevi või isegi nädalaid, mil meil õnnestub raudtee ületada ilma rongi nägemata. Sel moel kujuneb raudtee ületamine näiliselt rutiinseks ja turvaliseks tegevuseks. Siiski tuleb raudtee ületamisel endale alati meelde tuletada, et rong ei saa kiiresti peatuda ega manöövreid sooritada, sestap tuleb meil turvaliselt koju jõudmiseks rong lihtsalt läbi lasta” lisas Vahemets selgitades ohtuskampaania läbiviimist.

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Heigo Saare sõnul toimus raudteel lõppeval aastal küll varasemaga võrreldes vähem raskete tagajärgedega õnnetusi, kuid jätkuvalt on murekohaks liiklejate tähelepanematus ning raudteega seotud ohtude alahindamine. „Meie  peamine sõnum on, et raudteed ületades tuleb suunata kogu tähelepanu ümbritsevale liiklusele ja eemaldada kõik segavad faktorid nagu nutiseadmed ja kõrvaklapid. Eraldi rõhutan siinjuures ohutusnõuete järgimise vajalikkust jalgratturite ja ATV-ga liiklejate puhul, viimasel ajal on nendega seotud juhtumid sagenenud. Probleemide lahendamiseks on koostöös ettevõtjatega oluliselt parendanud ülesõitude ja ülekäikude turvavarustatust. Lisaks on TJA teinud hulgaliselt ettepanekuid arvestada juba maakonnaplaneeringu tasandil raudteeületuskohtade rajamiseks vajaliku ja sobiva maa-ala reserveerimiseks, võttes arvesse näitajaid nagu ligipääsetavus, nähtavus ja kasutatavus. Ettepanekute aluseks oli ebaseaduslike raudteeületuskohtade kaardistamise uuring. Uuel aastal saavad raudteeohutuse teemad suurt tähelepanu uues liiklusohutusprogrammis ning koostöös Maanteeametiga analüüsitakse uusi võimalusi raudteeületuskohtade veelgi ohutumaks muutmiseks.“

PPA juhtivkorrakaitseametniku Kalmer Tikerpe sõnul on aastatega rongid muutunud kiiremaks ja vaiksemaks, mistõttu märkavad teised liiklejad neid vähem. “Enne raudtee ületamist peab jalakäija katkestama kõrvalised tegevused, võtma kapuutsi peast, kõrvaklapid kõrvast ning veenduma, et ülekäik on vaba. Ei saa eeldada, et rongi vilede ja pasunakoori kuuleb ka kõrvaklappe kandes.” Tikerpe tuletas meelde, et raudteefoori punane tuli keelab sarnaselt sõidutee fooriga tee ületamise.“Kuigi me võime rongi juba kaugelt näha, ei pruugi me selle kiirust õigesti hinnata ning siis, kui me juba oleme eksinud, pole võimalik rongi sekunditega peatada. Valel ajal raudtee ületamine või sellele kõndimine võib lõppeda surmaga.”

Väljatöötatud reklaammaterjalid tuletavad meelde, et turvaliselt koju jõudmiseks tuleb enne raudtee ületamist loobuda kõrvalistest tegevustest. Veenduda, et rongi ei tule või lähenev rong ohutuspiirete taga läbi lasta.

Kampaaniat toetavad: Tehnilise Järelevalve Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Päästeamet

 

Lisainformatsioon:

Tamo Vahemets
OLE juhatuse esimees – tegevjuht
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112
www.ole.ee

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.

Kampaania video

Lae alla

Video / 10sec / ~17MB / .mp4