Raudteeohutuskampaania “Tule RATTALT MAHA, võta KLAPID PEAST ja Lase rong läbi!”

23-30.06.2014 viiakse läbi üleriigiline raudteeohutuskampaania “Tule RATTALT MAHA, võta KLAPID PEAST ja Lase rong läbi!”, mis on suunatud jalgratturitele ja kõrvaklappe kandvatele jalakäijatele.

“Sageli on jalgratturid juhid, kes kasutavad eelisõigust liikuda kergliiklusteedel unustades, et ratturina ei või ületada nad raudteed mujal kui ülesõidukohas,” ütles MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemets, lisades, “et  mõisted ülesõit ja ülekäik defineerivad suhteliselt selgesti ootused liiklejate käitumisele. Ülesõit on mõeldud transpordivahenditele, sh jalgratastele, ülekäik aga ainult jalakäijatele”.

Raudtee ülekäigukohtade ette paigaldatud nn turvapiirete eesmärk on takistada raudteele  rattaga sõitmine ja tuletada inimestele meelde, et sisenetakse ohutsooni, kus tuleb olla äärmiselt tähelepanelik.

Kampaania üheks eesmärgiks ongi ratturitele meelde tuletada, et raudtee ületamisel ülekäigukohas tuleb rattalt maha tulla ja ületada raudtee jalakäijana ratas käekõrval.

Sama olulist eesmärki kannab ka kampaania teine sõnum KLAPID PEASTLiiklejatena  peaksime endale teadvustama, et kõrvaklappide kandmisel liikluses halvame me olulise osa oma tähelepanuvõimest ümbritseva keskkonna suhtes, see aga suurendab riski sattuda ohtlikesse situatsioondesse” ütles Vahemets

Sõltumata sellest, kas raudtee ületamisel ollakse jalakäija või juht tuleb vältida mõtteid mujale viivaid tegevusi, näiteks muusika kuulamist kõrvaklappidest ja mobiiltelefoniga vestlemist. Tuleb olla 100% mõtetega kohal. Läheneva rongi korral aga hoiduda ohutusse kaugusesse ja lasta see läbi!

Kampaania viiakse läbi koostöös Tehnilise Järelevalve Ametiga, Politsei- ja Piirivalveametiga ning Maanteeametiga

 

Lisainformatsioon:
Tamo Vahemets,
OLE juhatuse esimees – tegevjuht
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112


Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. OLE liikmed on AS Eesti Raudtee, AS EVR Cargo, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS GoRail.