Raudteeohutusnädal 2010

Täna 26.aprillil algav raudteeohutusnädal kannab sõnumit PUNANE on PUNANE.

Kampaania eesmärgiks on liiklejatele meelde tuletada, et raudteeülesõidu kohtadele paigaldatud valgusfoorides põlev punane tuli on võrdväärne tänavatele paigaldatud valgsfooride punase tulega.

Kui tänavatel liigeldes nähes punast foorituld on loomulik, et peatutakse ja oodatakse lubava fooritule süttimist, siis raudteeületuskohal põlevat foorituld sageli eiratakse, nii autojuhide kuid eriti jalakäijate poolt. Punase fooritule eiramisega on seotud ka sagedased raudteeülesõidukohtadesse paigaldatud tõkkepuude mahasõitmised. Eestis sõidetakse iga aasta maha ca 100-140 tõkkepuud. Samuti on levinud jalakäijate seas arvamus, et raudteeülesõidukohal olevad liikluskorraldusvahendid on mõeldud ainult sõidutee kasutajatele ning neile need ei kehti.

Raudteeohutusnädala raames viiakse läbi haridusasutustes raudteeohutusalaseid esitlusi, tänavatel üleeestiline reklaamikampaania ja koostöös Eesti Raudtekultuuri Sihtasutusega jagatakse välja lasteaedadele ca 3000 helkurvesti.

Nädala põhisündmuseks on tänuüritus “Kuldne Tõkkepuu 2010”, kus tänatakse raudteeohutusega tegelevaid isikuid ja organisatsioone.

Raudteeohutusnädal kestab kuni 02.maini. 2010

 

Tamo Vahemets
Operation Lifesaver Estonia
juhatuse esimees

TL +372 6156777
MB +372 5045112
EM ole@ole

 

Meediamaterjalid

 

Lae alla 10 sec klipp .mp4 Lae alla kampaania poster A4 formaadis (Coated)