Raudteeohutuse õppefotod

NB! Fotod on lavastatud ja kooskõlastatud raudtee taristu valdajaga ja raudteeveo ettevõtjaga.

1. Reguleeritud, aktiivne ülesõit.

Reguleeritud ülesõite nimetatakse aktiivseteks ülesõidukohtadeks. Need on varustatud fooritulede, helisignaal ja tõkkepuudega.
Reguleeritud ülesõidukohas tohib raudteed ületada alles siis, kui valgusfooris ei vilgu enam punased tuled, tõkkepuu on avatud ja rong möödunud.
Raudteeülesõidukohal võidakse lisaks kahele punasele vilkuvale tulele kasutada aeglaselt vilkuvat valget tuld, valge tule vilkudes võib raudteed ületada.
Olenemata tule värvusest peab raudtee ületamisel alati pöörama erilist tähelepanu rongi tulekule.


2. Reguleerimata, passiivne ülesõit.

Reguleerimata ülesõite nimetatakse ka passiivseteks ülesõidukohtadeks. Kuna elektrooniliselt süsteemid (nt foor, helisignaal ja tõkkepuud) puuduvad, siis peab raudteed ületav liikleja olema väga tähelepanelik ja jälgima rongi tulekut.


3. Kollane joon raudtee ooteplatvormil.

Kollane joon ooteplatvormi ääres tähistab soovitatavat ning ohutut kaugust ooteplatvormil viibivale liiklejale. Ooteplatvormid on ehitatud vastavalt uutele rongidele ning ooteplatvormi äärele liiga lähedal seistes on oht saada rongilt löök. Kollast joont on soovitatav ületada alles siis kui rong on peatuses seisma jäänud ning rongiuksed on võimalik avada.


Järgnevad pildid on lavastatud osalisi ohtu panemata.

4. Raudteel pildistamine ja muude kõrvaliste tegevustega tegelemine.

Raudteel pildistamine ja muude kõrvaliste tegevustega tegelemine on ohtlik ning võib halvimal juhul kaasa tuua õnnetuse. Tegeledes kõrvaliste tegevustega, ei jälgi liikleja ümbritsevat liikluskeskkonda ning võib tähelepanuta jätta näiteks saabuva rongi.


5. Raudteel käimine ja viibimine.

Raudteel käimine ja viibimine on väga ohtlik tegevus. Raudtee ületamiseks on ettenähtud ülesõidu- ja ülekäigukohad, kus on liiklejale loodud tingimused raudtee ohutuks ületamiseks nagu näiteks tasapinnaline tee, valgustus, tõkked. Mööda raudteed kõndides võib rööbastel, liipritel ja killustikul kukkuda, mis võib kaasa tuua tõsise õnnetuse.


6. Ohtlik, mittesoovitav raudtee ületamine!

Raudteed tuleb ületada selleks ettenähtud ülekäigukohal või selle puudumisel ülesõidukoha äärest. Alati tuleb oluliselt tähelepanu pöörata sellele, kas rong on tulemas. Rongi kiirust ja tegelikku kaugust ülesõidu- või ülekäigukohani on eemalt raske hinnata, seetõttu on tähtis olla ettevaatlik ning oodata ära rongi möödumine.


7. Ohtlik, keelatud ja mittesoovitav raudtee ületamine!

Raudteed tuleb ületada selleks ettenähtud ülekäigukohal või selle puudumisel ülesõidukoha äärest. Raudteeülesõidukohta on keelatud ületada diagonaalselt. Alati tuleb oluliselt tähelepanu pöörata sellele, kas rong on tulemas. Rongi kiirust ja tegelikku kaugust ülesõidu- või ülekäigukohani on eemalt raske hinnata, seetõttu on tähtis pigem olla ettevaatlik ning oodata ära rongi möödumine.


8. Jalgratturid mittesoovitava raudteeületuse ootel!

Jalgrattaga tuleb raudteed ületada kas raudteeülesõidu- või ülekäigukohas. Kui ületate raudteed ülesõidukohas, siis tuleb seda teha rattaga sõites sõidutee ääres ning tähelepanelikult. Silmas peab pidama nii autojuhte kui saabuvat rongi.


9. Raudtee korrektne ületamine jalgrattaga.

Jalgrattaga tuleb raudteed ületada kas raudteeülesõidu- või ülekäigukohas. Kui ületate raudteed ülekäigukohas, siis tuleb seda teha ratas käe kõrval ning kõndides ülekäigukoha äärde paigutatud tõkete vahelt läbi. Silmas peab pidama saabuvat rongi.


10. Raudtee ülekäigu piiretel turnimine, istumine.

Raudteeülekäigu piiretel turnimine, istumine on keelatud tegevus, mille tagajärjel võib inimene kukkuda ning sellega kaasneda õnnetus.


11. Raudtee ooteplatvormil mängimine, jooksmine ja vaba aja veetmine.

Raudtee ooteplatvormil mängimine, jooksmine ja vaba aja veetmine võib olla ohtlik tegevus ning kaasa tuua õnnetuse. Mängides ja joostes on oht ära unustada, et raudtee on kõrgendatud riskiga piirkond ning selle läheduses tuleb olla ettevaatlik. Mänguhoos võib tekkida olukord, kus kukutakse või libisetakse ooteplatvormilt raudteele. Raudtee ooteplatvormil on soovitatav jääda kollase joone taha.


12. Raudtee ooteplatvormi äärel istumine.

Raudtee ooteplatvormi äärel istumine on ohtlik tegevus, kuna ooteplatvormid on ehitatud vastavalt uutele rongidele ning ooteplatvormi ääres istudes on oht saada rongilt löök. Raudtee ooteplatvormil on soovitatav jääda kollase joone taha.


13. Raudtee ooteplatvormil ronimine.

Raudtee ooteplatvormil ronimine on üliohtlik tegevus. Raudteel viibimine selleks mitte-ettenähtud kohas on keelatud. Platvormidele pääsemiseks on ette nähtud trepid ja kaldteed. Platvormid on maapinnast kõrgemal ning neile on keeruline ronida. Kui ootamatult on lähenemas rong, võib inimene kiirustamisel paanikasse minna ning ronimisel kukkuda ja end vigastada.


14. Foorid

Eesti raudteeülesõitudele on paigutatud erinevat tüüpi foore. Ülesõidufoorides 71, 72 ja 73 vilguvad kaks punast tuld vaheldumisi.

Ülesõidufoori 71 võib kasutada jalakäijate ülekäigukohal jalakäijate hoiatamiseks ülekäigukohale liginevast rongist ja sel juhul põlevad tuled korraga ning ei vilgu. Hetkel meil Eestis jalakäijate ülekäigukohal olevaid foore ei ole.

Raudteeülesõidukohal kasutatavate kolme tulega ülesõidufooride 72 ja 73 korral vilguvad punased tuled vaheldumisi (valge tuli on kustunud) või vilgub ainult valge tuli (punased tuled on kustunud). Kui punased tuled vilguvad, on keelatud raudteed ületada.


15. Teavitustahvel – Ettevaatust RONG!

Teavitustahvel raudteeülekäigukohtade läheduses annab märku, et tuleb tähelepanu pöörata rongi tulekule ning mitte tegeleda kõrvaliste tegevustega. Rattaga sõites raudtee ületamine on keelatud.


16. Teavitusmärk – Rattaga sõites raudtee ületamine keelatud!

Teavitustahvel raudteeülekäigukohtade läheduses annab märku, et rattaga sõites raudtee ületamine on keelatud.