ISO 9001:2008

2007. aasta aprillis viis OLE oma tegevuse vastavusse rahvusvahelise juhtimisstandardiga ISO 9001:2000.

  • Märtsis 2009 mindi üle uuele standardile ISO 9001:2008
  • OLE tegevuse vastavust ISO standardiga sertifitseeris AS Metrosert.
  • OLE tegevuse vastavuse kehtestatud standardile garanteerimiseks viib sertifitseerija igal aastal läbi tegevusauditeid.