Kvaliteedieesmärgid

OLE tegevuse peamiseks kvaliteedieesmärgiks on raudteeohutusalase informatsiooni lihtne kättesaadavus.

Selle eesmärgi saavutamise tagavad:

  • raudteeohutusalaste reklaamikampaaniate läbiviimine;
  • raudteeohutusalaste koolitusmaterjalide koostamine;
  • OLE esitlejate koolituste läbiviimine;
  • raudteeohutusalaste esitluste läbiviimine;
  • raudteeohutusalaste materjalide avaldamine koduleheküljel www.ole.ee

Eesmärgi tagamist soodustavad tegurid:

  • usaldus ja vastastikku soodsad koostöölepingud pikaajaliste partnerite/tarnijatega;
  • oma ala tundvad, arenemisvõimelised ja kvalifitseeritud töötajad;
  • usaldusväärne ja tuntud kaubamärk;
  • keskendumine Klientide ja muude huvipoolte nõuete täitmisele;
  • asjakohaste protsesside ja juhtimissüsteemi kui terviku toimimise pidev parendamine.