ILCAD 2013

ÜRO majanduskomisjoni korraldatud ülemaailmse liiklusohutusnädala raames toimuv viies rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev (ILCAD) leiab aset 7. mail 2013 ÜRO hoones Genfis

Pariisis, 29. Aprillil 2013, 7. mail korraldavad UNECE, UIC ja nende koostööpartnerid viienda rahvusvahelise raudteeülesõitude ohutuspäeva ILCAD, mis keskendub hariduslike meetmete rakendamisele turvalise liikluskäitumise propageerimisel raudteeülesõitudel ja nende läheduses. Sündmusega seotud üritused toimuvad ühel ajal enam kui 42 maailma riigis ning nad edastavad ühist ILCADi sõnumit: “Käitu raudteeülesõitudel ohutult!” (“Act safely at level crossings!”). Lisaks ohutuspäevale toimuvad kõigis neis riikides aastaringselt ka muud raudteeohutusalsed ettevõtmised.

7. mail kell 10.00 kuni 13.00 toimuval rahvusvahelisel pressikonverentsil ja ümarlauadiskussioonil rõhutatakase raudteeülesõitude ohutuse olulisust.

Eva Molnar, ÜRO majanduskomisjoni transpordidivisjoni direktor selgitas: “Raudteeülesõitudel toimuvad kokkupõrked toovad endaga sageli kaasa traagilisi tagajärgi ja elude kaotust. Tihti kaotab elu rohkem kui üks inimene ja tihti on need inimesed pärit samast kogukonnast, mis ei pruugi kunagi sellest kaotusest üle saada. Sellise tragöödiaga on raske toime tulla, kuna on tõenäoline, et seda oleks võinud ära hoida. Juba iidsetest aegadest on inimesed kogukondi moodustades koondunud selleks, et luua tingimused oma kogukonna liikmete õitsenguks ning loonud reegleid ja institutsioone kogukonna liikmete kaitseks. Liiklusõnnetuste ärahoidmine on samuti nii ühiskonna kui ka üksikisikute ülesandeks. UNECE maismaatranspordi komisjon ja eriti meie Liiklusohutuse Foorum on loonud tervikliku seadusandliku baasi, millele saame tugineda, et parendada koostöös ILCADiga ohutust raudteeülesõitudel (1968. aasta maanteeliiklust käsitlev Viini konventsioon ja 1968. aasta liiklusmärgistust käsitlev Viini konventsioon). Koos suudame me asju muuta!”

Alan Davies, RSSB, Euroopa raudteeülesõitude foorumi ELCF esimees lisas: “Euroopa Liidu teedel liiklusõnnetustes surma saanud inimeste arv on viimase 12 aasta jooksul vähenenud 50%. Sellest hoolimata hukkub igal aastal raudteeõlesõitudel sadu inimesi. Enamasti on õnnetused tingitud jalakäijate, jalgratturite ja autojuhtide poolsest raudteeülesõitudel kehtivate reeglite eiramisest.

Inimesed peavad olema teadlikud oma rikkumiste tagajärgedest, et nad käituksid raudteeülesõitudel õigesti ja ohutult. ILCAD koondab maantee- ja rautdeeohutuseksperte, kes on võtnud enda südameasjaks vähendada raudteeülesõitudel toimuvate õnnetuste ja neis hukkunud inimeste arvu.”

Jean-Pierre Loubinoux, UIC peadirektor, lisas: “UIC-l on heameel koordineerida juba viiendat aastat sellist rahvusvahelist ettevõtmist nagu ILCAD, mis hõlmab nii paljusid riike ja partnereid erinevatelt elualadelt üle kogu maailma. Me oleme eriti uhked selle üle, et meid toetab selline tunnustatud organisatsioon nagu ÜRO majanduskomisjon.”

ILCADi üritused juhatavad ühiselt sisse Eva Molnar, UNECE transpordidivisjoni direktor, Jerzy Wisniewski, UIC põhiväärtuste osakonna direktor ja Alan Davies, RSSB, Euroopa Raudteeülesõitude Foorumi (ELCF) esimees.

Põhiettekandjad Eestist, Kreekast, Indiast, Itaaliast, Šveitist ja Ühendkuningriigist arutlevad kolme E teemal: Engineering (tehnilised lahendused), Enforcement (järelvalve) ja Education (teavitustöö), mille eesmärgiks on raudteeülesõitude ohutusolukorra parendamine.

Lisaks põhiüritusele toimuvad veel plakatite allkirjastamise tseremoonia ja näituse avamine, kus on eksponeeritud laste raudteeülesõitude ohutust käsitlevale joonistusvõistlusele saadetud tööd, UIC poolt ILCADi parnteritele valmistatud plakatid ja ILCADi partnerite poolt viie kontinendi erinevates riikides valmistatud kampaaniaplakatid.

Ürituste programm ja info registreerimise kohta on kättesaadav aadressil http://www.unece.org/trans/roadsafe/2nd_grs_week/programme.html. Külastage ka ILCADi kodulehte aadressil www.ilcad.org

Kas teadsite, et?

  • Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) andmeil hukkus 2011. aastal raudteeülesõitudel toimunud õnnetustest 304 inimest, mida on 304 võrra liiga palju! See arv moodustab 30% kõigist Euroopa Liidu raudteedel hukkunutest ja 1,2% kõigist liiklusõnnetustes hukkunutest. See on väike probleem maanteetranspordi jaoks, kuid hiigelsuur probleem raudteedele.
  • Pea 98% kõigist raudteeülesõitudel toimunud õnnetustest (vähamalt Euroopas) on põhjustatud liiklejate ja jalakäijate väärast käitumisest, kes ei järgi liiklusmärke ja foore. Harilikult elavad ja töötavad need inimesed raudteeülesõitude lähistel.
  • 90 km/h sõitval rongil kulub pidurdamiseks kuni 1200 meetrit, sõltuvalt rongi kaalust. 100 km/h sõitva sõiduauto pidurdusteekond on 80 meetrit.
  • Pranstsuse raudteeinfrastruktuuriettevõtte Réseau Ferré de France (RFF) andmetel lõppevad 50% rongi ja auto kokkupõrgetest surmajuhtumiga. Tavalise liiklusõnnetuse puhul on see arv kõigest 5%.

Märkus toimetajatele:

  • Mais 2012 vastu võetud peaassamblee otsus nr 66/260 teeb ÜRO piirkondlikele komisjonidele ülesandeks korraldada 6-12 mail 2013 toimuva ÜRO ülemaailmse liiklusohutusnädala raames üritusi elanikkonna teadlikuse suurendamiseks liikluses varitsevatest ohtudest.
  • ILCADi korraldab Rahvusvaheline Raudteede Konföderatsioon UIC kogu maailma raudteesektori toel, suurendamaks liiklejate teadlikkust raudteeülesõitudega seotud riskidest.

UIC
International Union of Railways
16 rue Jean Rey
F-75015 PARIS
Tel: + 33 1 44 49 20 91; + 33 1 44 49 21 33
Email:
Isabelle Fonverne fonverne@uic.org
M. De Cossart decossart@uic.org

United Nations Economic Commission for Europe
Information Unit
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Tel.: +41 (0) 22 917 44 44
Fax: +41 (0) 22 917 05 05
Email: info.ece@unece.org