Vastutustundlikud raudtee-ettevõtted

… on ettevõtted kes ühiselt ja aktiivselt võtavad osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis, pidades oluliseks iga inimelu ja püüdes ära hoida võimalikke traagilisi sündmusi raudteel.

UUDISED, KAMPAANIAD, TEATED

OLE traditsioonilised kampaaniad, meediakajastused, statistika raudteel juhtunu osas …

  • Kõik
  • Aruanded
  • Kampaaniad
  • Uudised

Dialoogikampaania „KAS?“ kutsub raudteeületajaid üles esitama endale eluhoidev küsimus.

Dialoogikampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles esitama endale raudteeohutusalane küsimus, sellele ka ausalt vastama ja vajadusel oma käitumist muutma.

Algab raudteeohutuskampaania „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju.”

Esmaspäeval 05. detsembril algab traditsiooniline raudteeohutuskampaania „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju,” mille eesmärgiks on kiirel pühade-eelsel ajal tuletada inimestele meelde vajadust olla raudteed ületades väga tähelepanelik. Raudteeohutuskampaania kestab kuni 25. detsembrini.

Raudteeliiklusõnnetuste 2021. a ohutusjuurdluste aastaaruanne

Aasta jooksul edastati Ohutusjuurdluse Keskusele 8 suulist teadet õnnetusjuhtumitest. Siia ei ole arvestatud enesetapud ega enesetapukatsed raudteel, mis ühe osapoole ettekavatsetuse tõttu ei liigitu raudteeliiklusõnnetuseks. Lisaks saadi suuline esmateade ka 5 vahejuhtumist, milleks olid rööpamurrud.Õnnetusjuhtumitest 4 olid raudteeületuskoha õnnetusjuhtumid, ülejäänud liigitusid erinevate üksikjuhtumite kaupa.

Kampaania TULE (TÕUKE)RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI

September on lisaks tarkusekuule ka  raudteeohutuse kuu, mille jooksul viiakse  läbi raudteeohutusalane teavituskampaania, mis sel aastal kannab ohutussõnumit  „TULE (TÕUKE)RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI“.

Esimesel poolaastal liitus OLE-ga 15 vabatahtlikku raudteeohutussaadikut

Käesoleva aasta esimese 5 kuu jooksul viis OLE läbi 2 raudteeohutusalast koolitust tulevastele raudteeohutussaadikutele

Algab raudteeohutuskampaania „Märka rongi“

MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) koostöös raudtee-ettevõtete ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga korraldab ajavahemikus 10.–31. mai raudteeohutuskampaania, mille eesmärgiks on liiklejatele meelde tuletada, et raudtee ületamine on ohtlik ja nõuab liiklejalt 100%-list tähelepanu.

Raudteeohtuse õppematerjalid

Õppematerjal III kooliastmele

Koostajad: Juta Jaani, Diana Haak ja Jaanika Piksööt

Õppematerjalide autorid: 
Halliki Harro-Loit (TÜ ühiskonnateaduste instituut) Margus Meius, Triinu Uiboleht, Kristel Künnap (Tehnilise Järelevalve Amet) Tamo Vahemets ja Ain Saare (Operation Lifesaver Estonia) Juta Koks, Teele Treiberg ja Karina Mihkelson (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilased).

Õppematerjal on valminud Tehnilise Järelevalve Ameti toetusel.

Autoriõigus: 
kogumiku autorid, Tehnilise Järelevalve Amet, Operation Lifesaver Estonia.

2016

Liiklusmärgid ülesõitudel / passivsed reguleerimisvahendid

  • 111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.
  • 112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.
  • 121. Üherööpmeline raudtee.
  • 122. Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.
  • 123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.
  • 222. Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades (raudtee ääres) märgi ees.