Vastutustundlikud raudtee-ettevõtted

… on ettevõtted kes ühiselt ja aktiivselt võtavad osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis, pidades oluliseks iga inimelu ja püüdes ära hoida võimalikke traagilisi sündmusi raudteel.

UUDISED, KAMPAANIAD, TEATED

OLE traditsioonilised kampaaniad, meediakajastused, statistika raudteel juhtunu osas …

 • Kõik
 • Aruanded
 • Kampaaniad
 • Pressiteade
 • Uudised

Raudteeliiklusõnnetuste 2021. a ohutusjuurdluste aastaaruanne

Aasta jooksul edastati Ohutusjuurdluse Keskusele 8 suulist teadet õnnetusjuhtumitest. Siia ei ole arvestatud enesetapud ega enesetapukatsed raudteel, mis ühe osapoole ettekavatsetuse tõttu ei liigitu raudteeliiklusõnnetuseks. Lisaks saadi suuline esmateade ka 5 vahejuhtumist, milleks olid rööpamurrud.Õnnetusjuhtumitest 4 olid raudteeületuskoha õnnetusjuhtumid, ülejäänud liigitusid erinevate üksikjuhtumite kaupa.

Kampaania “TULE (TÕUKE)RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI

September on lisaks tarkusekuule ka  raudteeohutuse kuu, mille jooksul viiakse  läbi raudteeohutusalane teavituskampaania, mis sel aastal kannab ohutussõnumit  „TULE (TÕUKE)RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI“.

Esimesel poolaastal liitus OLE-ga 15 vabatahtlikku raudteeohutussaadikut

Käesoleva aasta esimese 5 kuu jooksul viis OLE läbi 2 raudteeohutusalast koolitust tulevastele raudteeohutussaadikutele

Algab raudteeohutuskampaania „Märka rongi“

MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) koostöös raudtee-ettevõtete ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga korraldab ajavahemikus 10.–31. mai raudteeohutuskampaania, mille eesmärgiks on liiklejatele meelde tuletada, et raudtee ületamine on ohtlik ja nõuab liiklejalt 100%-list tähelepanu.

Selgusid Raudteeaasta Fondi loomekonkursi stipendiumi saajad

Raudteeaasta Fond viis ajavahemikus 05.09-10.12.2021 läbi Euroopa raudteeaasta raames loomekonkursi, kuhu oodati raudtee kultuuri, ohutust ning keskkonnasõbralikkust toetavaid või käsitlevad loovlahendusi. Kümmet loovlahendust tunnustatakse Raudteeaasta Fondi stipendiumiga.

„Helesinine vagun“ on parim rongilaul

Euroopa Raudteeaasta parima rongilaulu valimised võitis helilooja Šainski „Helesinine vagun“, tuntud kui laul Krokodill Gena ja Potsataja multikatest. Laulu esitab uues võtmes rokkansambel Wiiralt. Laulule „Helesinine vagun“ järgnevad Rein Rannapi „Vana vaksal“ Ivo Linna esituses ja Riine Pajusaare „Kui jaamast lahkub rong“ Dave Bentoni esituses.

Raudteeohtuse õppematerjalid

Õppematerjal III kooliastmele

Koostajad: Juta Jaani, Diana Haak ja Jaanika Piksööt

Õppematerjalide autorid: 
Halliki Harro-Loit (TÜ ühiskonnateaduste instituut) Margus Meius, Triinu Uiboleht, Kristel Künnap (Tehnilise Järelevalve Amet) Tamo Vahemets ja Ain Saare (Operation Lifesaver Estonia) Juta Koks, Teele Treiberg ja Karina Mihkelson (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilased).

Õppematerjal on valminud Tehnilise Järelevalve Ameti toetusel.

Autoriõigus: 
kogumiku autorid, Tehnilise Järelevalve Amet, Operation Lifesaver Estonia.

2016

Liiklusmärgid ülesõitudel / passivsed reguleerimisvahendid

 • 111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.
 • 112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.
 • 121. Üherööpmeline raudtee.
 • 122. Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.
 • 123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.
 • 222. Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades (raudtee ääres) märgi ees.