ILCAD 2015 – Võta aega, ära riski eluga!

Pressiteade

UIC ja TCDD kuulutavad 3. juunil 2015 Istanbulis Türgis välja 7. Rahvusvahelise raudteeülesõitude ohutuspäeva ILCAD

(Pariis, 2. juunil 2015)– 3. juunil toimub UIC, rahvusvahelise raudteekogukonna ja paljude maanteetranspordi sektori partnerite ning rahvusvaheliste organisatsioonide osavõtul 7 Rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev (ILCAD: www.ilcad.org).

Sarnaselt eelmistele aastatele osaleb selles ülemaailmses ettevõtmises palju riike ja üritus leiab kajastamist veebilehtedel ning sotsiaalmeedias. 3. juunil ja lähipäevadel toimub ka rohkelt raudteeülesõitude ohutusele pühendatud üritusi. ILCAD-i partnerid keskenduvad küll raudteeülesõitude ohutusele, kuid tähelepanu pööratakse ka sellistele teemadele nagu keelatud kohas raudtee ületamine ja reisiplatvormide ohutus.

Igal aastal valivad ILCAD-i partnerid konkreetse sihtrühma, kellele ohutuskampaania suunatakse ning käesoleval aastal on sihtrühmaks jalakäijad ja jalgratturid.

Pea kõik raudteeülesõitudel juhtuvad õnnetused on tingitud teiste liiklejate käitumisest ja üha enam neist toimub jalakäijate ja jalgratturite süül. Liikluseeskirjade eiramine, tähelepanu hajumine, harjumused, hirm kooli, tööle või kokkulepitud kohtumisele hilinemise ees ja teadmatus riskide osas – kõik need võivad olla õnnetuste juhtumise põhjuseks. Ohutusele tähelepanu mitteosutamine toob kaasa ülesõitude kasutajate hooletu käitumise, mis omakorda võib lõppeda tõsiste vigastuste või koguni surmaga. Selliselt käituvad inimesed võivad ohtu seada ka teiste elud, olgu tegemist siis kaasreisijatega autodes, raudteetöötajate või rongireisijatega.

Jalakäijad, kes kiirustavad raudteeülesõitudel aja kokkuhoidmiseks tõkkepuude alt või ümbert läbi või jalgratturid, kes tõkkepuude vahelt reegleid eirates läbi kiirustavad lasevad vahel küll esimese rongi mööda, kuid nad ei oska oodata vastassuunast lähenevat rongi ning õnnetus ongi käes.

Liikluseeskirja reegleid ja võimalikke ohte eiravate jalakäijate ja ratturite teadlikkuse suurendamiseks lõime me üheminutilise videoklipi ja kampaaniaplakatid. Plakatid on kujundatud jalakäijaid ja jalgrattureid silmas pidades, kuid toimivad meeldetuletusena hästi ka teiste kiirustavate liiklejate puhul, kelle tähelepanu on hajunud tänu moodsa tehnoloogia (mobiiltelefonid, kõrvaklapid, GPS-seadmed jne) kasutamisele ja kes on kiire elutempo tõttu pidevas stressis. Tegemist on inimestega, kes ei järgi liiklusmärke ja ületavad mõttetuid riske võttes raudteed vilkuva fooritulega või koguni siis, kui ülesõidu tõkkepuud on rongi saabumiseks alla lastud.

Sellist sotsiaalset nähtust võib tänapäeval kohata üle kogu maailma. Uute tehnoloogiate tulekuga seotud peakomplektide või kõrvaklappide kandmisest tingitud raudteeülesõiduõnnetuste arv näitab kasvutendentsi paljudes riikides.

Meie ennetussõnum 2015. aasta kampaaniaks „Võta aega, ära riski eluga!” on mõeldud kõigile. Mida on väärt üks minut terve elu kontekstis?

 

 

 

Kas teadsite, et?

Nagu igal aastal, algab ülemaailmne ohutuspäev meie partneri korraldatud rahvusvahelise konverentsiga. Selle aasta 3. juunil võõrustab meid Türgi Raudtee (TCDD) Istanbulis, võrratus Haydarpaṣa raudteejaamahoones Istanbuli Aasiasse jäävas osas.

Eelnevatel aastatel on üritused toimunud:

  • 2009. aastal Euroopa Komisjonis Brüsselis
  • 2010. aastal Euroopa Komisjonis Brüsselis ja INFRABEL-is Belgias
  • 2011. aastal PKP PLK-s Varssavis, Poolas
  • 2012. aastal RFF-is Pariisis, Prantsusmaal
  • 2013. aastal UNECE-s Genfis, Šveitsis
  • 2014. aastal REFER-is Lissabonis, Portugalis

Eelmisel aastal osales kampaanias 43 riiki.

Uued osalejad 2015. aastal: Jaapani JR East ja JR West raudteed

Pisut statistikat:

  • 2012. aastal oli maailmas umbes 600 000 raudteeülesõitu, Euroopas oli neid 114 000
  • Euroopa Raudteeameti ohutusaruande (2010-2012) www.era.europa.eu järgi lõpevad surmajuhtumitega 29% raudteeõnnetustest ja 1% maanteeõnnetustest. Raudteeülesõitudel hukkunutest moodustavad jalakäijad 40%.

Käitumisjuhised liiklejatele (kutselistele autojuhtidele, mootorsõidukijuhtidele jne) ja jalakäijatele ning jalgratturitele, mis on mõeldud nende teadlikkuse tõstmiseks raudteeülesõitudel, nende ümbruses, raudteedel ja raudteejaamades varitsevatest ohtudest, leiab siit:

 

Pressikontakt:

decossart@uic.org või
fonverne@uic.org

Rohkem infot:

www.ilcad.org
www.facebook.com/ilcad
twitter.com/#!/ilcad