Raudteeohutusalane töövihik lastele

Ava­li­ku raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­le­va Ope­ra­tion Lifeasa­ver Esto­nia MTÜ (OLE) ja Teh­ni­li­se Järel­val­ve Ame­ti koos­töös val­mis töö­vi­hik 5–7a las­te­le. Lisa­väär­tu­se­na kan­nab töö­vi­hik EV100’le pühen­da­tud ees­ku­ju aas­ta sõnu­mit “Aga mina”
Töö­vi­hi­ku algidee päri­neb OLE poolt vara­se­ma­tel aas­ta­tel läbi­vii­dud loo­me­kon­kurs­si­dest Sina Saad, mil­le käi­gus kogu­tud mit­med tööd on töö­vi­hi­kus leid­nud oma koha.

“Usun, et töö­vi­hik aitab nii las­te­aia õpe­ta­ja­tel kui ka las­te­va­ne­ma­tel aru­ta­da las­te­ga üles­an­ne­te lahen­da­mise käi­gus raud­tee üle­ta­mi­se­ga seo­tud ohtusid ja see­lä­bi kin­nis­ta­da tead­mi­si, et raud­tee ei ole koht män­gi­miseks ega vaba aja veet­miseks” ütles OLE juha­tu­se esi­mees Tamo Vahe­mets.

Töö­vi­hik on e‑keskkonnast alla­lae­tav ja prin­di­tav.

Tamo Vahe­mets
juha­tu­se esi­mees-tegev­juht

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia
Toom­puies­tee 35,
Tal­linn 10133
TL: (372) 50 45112
EM: tamo@operationlifesaver.eu
W: www.ole.ee


Lae alla töövihik/.pdf/5.1MB