Mees jäi Laagris rongi alla ja hukkus

Täna 08.01.2009 õhtul jäi Laag­ris raud­tee üle­käi­gu­ko­has ron­gi alla mees, kes sel­le taga­jär­jel huk­kus. Seo­ses juh­tu­nu­ga on muu­de­tud ka elekt­ri­ron­gi­de sõi­du­plaa­ni.

Põh­ja polit­sei­pre­fek­tuu­ri pres­si­esin­da­ja mar­tin Lui­ge ütles Del­fi­le, et täna kell 19.30 lei­dis Laag­ris aset liik­lusõn­ne­tus, kus huk­kus ron­gi­le ette astu­nud 1931. aas­tal sün­di­nud mees.

Pres­si­esin­da­ja sõnul üle­tas vana­här­ra raud­teed ron­gi­pea­tu­se per­roo­ni lin­na­pool­se otsa juu­res. “Või­ma­lik, et ini­me­ne eel­das, et rong seal pea­tub, kuid see konk­reet­ne rong ei pida­nud­ki sel­les kohas pea­tu­ma,” sel­gi­tas Lui­ge.

Lii­nilt jää­vad ära Tal­linn-Kei­la elekt­ri­rong 609 väl­ju­mi­se­ga Tal­lin­nast 19.53 ning Kei­la-Tal­linn elekt­ri­rong 610 väl­ju­mi­se­ga Kei­last 20.51, tea­tas Elekt­ri­raud­tee AS.

Kei­la-Tal­linn elekt­ri­rong 608, Pal­dis­ki-Tal­linn elekt­ri­rong 552, Tal­linn-Rii­si­pe­re elekt­ri­rong 547 ning Tal­linn-Pal­dis­ki elekt­ri­rong 549 hili­ne­vad ligi 40 minu­tit.

Elekt­ri­raud­tee AS vabandab eba­mu­ga­vus­te pärast.

www.DELFI.ee