Kuldne Tõkkepuu 2010

Kuldne Tõkkepuu 2010 anti üle Lääne-Eesti Päästekeskuse Järvamaa päästeosakonnale

MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) tänuüritusel anti eile, 27. aprillil üle tänumeene Kuldne Tõkkepuu 2010 Lääne-Eesti Päästekeskuse Järvamaa päästeosakonnale suure töö eest raudteeohutusele kaasa aitamisel. Esmakordselt anti välja OLE Teenetemärgid – need pälvisid pikaajalise raudteeohutusalase tegevuse eest Riivo Sinijärv, Urve Miidla ja Daniel Ditota.

„Kuldse Tõkkepuu saamine oli mulle tohutu üllatus!“ sõnas Lääne-Eesti Päästekeskuse Järvamaa vanemspetsialist Kairet Kõljalg. „Meie aktiivne koostöö OLEga ohutuse ja ennetuse alal on kestnud juba kaks aastat. Meie töö toimimiseks on väga oluline, et leidsime endale nii hea koostööpartneri nagu Operation Lifesaver. Koos on oluliselt lihtsam asju teha. On ju meil ühine eesmärk, mille poole liikuda – õnnetustesse sattumiste ja hukkunute arvu vähenemine. Sel aastal oleme teinud loengud kõikides Järvamaa koolide kuuendates klassides. Maikuu teises pooles toimub ka ohutuslaager, kuhu tuleb igast koolist üks võistkond võistlema, et näidata oma teadmisi ja oskusi,“ rääkis Kairet Kõljalg.

“Lääne-Eesti Päästekeskuse Järvamaa päästeosakond on olnud väga aktiivne raudteeohutusega tegeleja sõltumata sellest, et see ei ole otseselt nende põhikirjaline tegevus,“ rääkis MTÜ Operation Lifesaver juhatuse esimees Tamo Vahemets.

Kuldse Tõkkepuu tänumeene anti välja viiendat korda. Kuldne Tõkkepuu antakse üle isikule või organisatsioonile, kes on enim toetanud raudteeohutusalase tegevuse arendamist ning kelle põhitöö pole seotud raudteega ja/või raudteeohutusega.

Varasemad Kuldse Tõkkepuu laureaadid:

2006 – Tallinna Linnavalitsus (linnapea Jüri Ratas)

2007 – Liivika Juksar, Harjumaa noorsootöötaja

2008 – Kristiine Kaubanduse AS

2009 – Tarmo Miilits, poltseidirektor

OLE teenetemärgid antakse vääriliste teenete eest raudteeohutuse propageerimisel.  Teenetemärgid annetatakse isikule, kes on vähemalt 5 aasta jooksul Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikuna silmapaistval moel kaasa aidanud raudteeohutusalase tegevuse arengule Eestis, või isikule, kelle professionaalne tegevus aitas ära hoida raskete tagajärgedega raudteejuhtumi ja/või intsidendi.

Eileõhtuselt pidulikul tänuüritusel tutvustati läbiviidud ja kavandatud raudteeohutusprojekte ning  tänati  tegijaid. Anti üle parima raudteeohutusalase esitleja tunnistus ning OLE teenetemärgid. Sõlmiti lepingud uute partneritega, kellega hakkame tegema koostööd raudteeohutusvaldkonnas: Audentese Spordiklubi ning Eesti Puuetega Inimeste Koda.

 

Lisainformatsioon:

Tamo Vahemets

MTÜ Operation Lifesaver

juhatuse esimees

EM ole@ole.ee

TL 615 6777

MB 504 5112

MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) (www.ole.ee) tegevuse eesmärgiks on algusaastatest peale olnud koondada raudteeohutust oluliseks pidavaid ettevõtteid, organisatsioone ja eraisikuid, et läbi koordineeritud tegevuse tõsta elanike teadlikkust raudteel varitsevatest ohtudest ning vähendada seeläbi igal aastal rööbastel hukkunute arvu. OLE loodi 19. novembril 2004. aastal. OLE juhindub oma tegevuses 1972. aastal Ameerika Raudteede Assotsiatsiooni, Riikliku Raudteereisijate Korporatsiooni ja Raudteede Edendamise Instituudi poolt asutatud Operation Lifesaver Inc. (www.oli.org) töö põhimõtetest ning on selle sõsarorganisatsiooniks.