Vastutustundlikud raudtee-ettevõtted

… on ettevõtted kes ühiselt ja aktiivselt võtavad osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis, pidades oluliseks iga inimelu ja püüdes ära hoida võimalikke traagilisi sündmusi raudteel.

UUDISED, KAMPAANIAD, TEATED

OLE traditsioonilised kampaaniad, meediakajastused, statistika raudteel juhtunu osas …

  • Kõik
  • Kampaaniad
  • Pressiteade
  • Uudised

Algab parima rongilaulu valimine. Parima rongilaulu esitab ansambel Wiiralt

Euroopa Raudteeaasta raames algab parima rongilaulu valimine veebis olevate eestikeelsete rongiteemaliste laulude seast. Sotsiaalmeedias valijailt enim hääli saanud rongilaulu esitab uuel moel rokkansambel Wiiralt. Parima rongilaulu valimist toetab Raudteeaasta Fond.

Raudteeohutusnädal võeti kokku tänusündmusel Kuldne Tõkkepuu 2021, kus tunnustati ka raudteeohutusega tegelejaid.

Reedel 24.09.2021 tunnustas Eesti Vabariigi siseminister Kristian Jaani, tänusündmusel “Kuldne Tõkkepuu”, organisatsioone ja vabatahtlikke panuse eest raudteeohutuse valdkonnas.

Aktsioon „Jalgrattur, ületa raudteeülekäigukoht jalakäijana – Tule rattalt maha

22.septembril toimub üle-eestiline aktsioon „Jalgrattur, ületa raudteeülekäigukoht jalakäijana - Tule rattalt maha. Käimasoleva raudteeohutusnädala raames viivad 22.09 ajavahemikus 13:00-15:00 raudtee-ettevõtted, Politsei- ja Piirivalveamet ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet läbi ühisaktsiooni, mille fookuses on jalgratturite õiguspärane käitumine raudtee ületamisel. Aktsiooni käigus pööravad ametnikud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist ja Politsei- ja Piirivalveametist ning AS Eesti…

Raudteeohutusnädal TULE RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI

Esmaspäeval, 20. septembril algab raudteeohutusnädal, mille põhisõnum on „TULE RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI“. Sotsiaalkampaania eesmärk on jalgratastega liiklejatele meelde tuletada, et raudtee ülekäigukoha ületamisel tuleb ohutuse tagamiseks rattalt maha tulla, veenduda, et rongi ei ole lähenemas ja ületada raudtee jalakäijana ‒ ratas käekõrval. Raudteeohutusega tegeleva MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemetsa…

Vabast tahtest raudteeohutussaadikuks

09-10. septembril 2021, viidi Vihula mõisas läbi, raudteeohutussaadikute koolitus. Kahepäevase koolituse järel väljastati vabatahtlikele tunnistused, mis annavad koolituse läbinuile õiguse iseseisvalt viia läbi raudteeohutsalaseid koolitusi ja tegevusi. Raudteeohutussaadikud Mariliis Mets, Anna Šutova, Anastassia Kozakoiva, Erika Teffo Lopina, Kätlin Murre ja Karmo Kaasik Politsei- ja Piirivalveametist, Natali Aosaar ja Magnus Roosma Eesti Liinirongid As-st (Elron), omandasid kahe pika väljakutseid täis päeva…

Raudteeaasta Fond kutsub osalema loomekonkursil

Pressiteade Raudteeaasta Fond kuulutab välja loomekonkurssi, kuhu on oodatud raudteekultuuri ja -ohutust ning raudtee keskkonnasõbralikkust toetavad või käsitlevad loovlahendused, mida on võimalik kasutada erinevate raudteega seotud projektide tutvustamisel või läbiviimisel. Tänavu on Euroopas raudteeaasta. Sel aastal on kogu Euroopas erilise tähelepanu all raudteetransport kui keskkonnasäästlik, arukas ja ohutu transpordiliik. Seetõttu soovivad Euroopa Liidu riigid populariseerida…

Raudteeohtuse õppematerjalid

Õppematerjal III kooliastmele

Koostajad: Juta Jaani, Diana Haak ja Jaanika Piksööt

Õppematerjalide autorid: 
Halliki Harro-Loit (TÜ ühiskonnateaduste instituut) Margus Meius, Triinu Uiboleht, Kristel Künnap (Tehnilise Järelevalve Amet) Tamo Vahemets ja Ain Saare (Operation Lifesaver Estonia) Juta Koks, Teele Treiberg ja Karina Mihkelson (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilased).

Õppematerjal on valminud Tehnilise Järelevalve Ameti toetusel.

Autoriõigus: 
kogumiku autorid, Tehnilise Järelevalve Amet, Operation Lifesaver Estonia.

2016

Liiklusmärgid ülesõitudel / passivsed reguleerimisvahendid

  • 111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.
  • 112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.
  • 121. Üherööpmeline raudtee.
  • 122. Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.
  • 123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.
  • 222. Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades (raudtee ääres) märgi ees.