Vastutustundlikud raudtee-ettevõtted

… on ettevõtted kes ühiselt ja aktiivselt võtavad osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis, pidades oluliseks iga inimelu ja püüdes ära hoida võimalikke traagilisi sündmusi raudteel.

UUDISED, KAMPAANIAD, TEATED

OLE traditsioonilised kampaaniad, meediakajastused, statistika raudteel juhtunu osas …

 • Kõik
 • Kampaaniad
 • Pressiteade
 • Statistika
 • Uudised

Aasta raudteel: õnnetusi oli mullu vähem, kui varasematel aastatel

Möödunud aastal oli Eesti raudteedel 9 avaliku raudteeohutusega seotud juhtumit, neist kaks olid sõiduki ja rongi kokkupõrked raudteeülesõidukohas ja 7 otsasõidud raudteel viibinud inimestele, mille tulemusel hukkus neli inimest. „Meil on väga hea meel tõdeda, et 2020. aasta on juhtumite madala arvu poolest tavapäratu,“ märkis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) peadirektor Kaur Kajak. „Kutsume kõiki…

Raudteeohutuskampaania „Sind oodatakse jõuluks koju“ 2020

Esmaspäeval 14. detsembril algab traditsiooniline raudteeohutuskampaania „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju,” mille eesmärgiks on kiirel pühade-eelsel ajal tuletada inimestele meelde, vajadust olla raudteed ületades väga tähelepanelik. Raudteeohutuskampaania kestab kuni 25. detsembrini.

OLE tegevuskava 2020-2024

VISOON 2024 Teadmatusest 0-hukkunut raudteel. Elanikud on teadlikud raudteeületamisega ja seal viibimisega seotud ohtudest ja oskavad neid vältida. MISSIOON Panustades süsteemselt liiklusohutuskultuuri kujundamisesse, jõuda raudteeohutusalase teabega iga eestimaalaseni, suurendades sel moel nende teadlikkust isiklikust vastutusest ohutusnõuete täitmisel. EESMÄRGID olla avaliku raudteeohutuse temaatika eestvedaja ja selle valdkonna arvamusliider ning usaldusväärne partner kujundada avaliku raudteeohutuse temaatika ohutuskasvatuse…

TTJA hoiatab: raudtee pole pildistamiseks

Viimasel ajal on sagenenud sotsiaalmeedias, ajalehtedes ja televisioonis levivad kaadrid, mis kujutavad inimest viibimas kas raudteel või selle ohtlikus läheduses. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet (TTJA) paneb inimestele südamele mitte käia raudteedel poseerimas, pildistamas ja filmimas, kuivõrd sealt edasi on õnnetusteni vaid üks samm. Kokku on Eesti raudteedel tänavu juhtunud seitse õnnetust, mida on vähem…

Algav raudteeohutusnädal kannab sõnumit „Vaata vasakule ja paremale ning lase rong läbi“

11. maist kuni 17. maini viiakse läbi traditsiooniline raudteeohutusnädal, mille põhisõnumiks on „Vaata vasakule ja vaata paremale ning lase rong läbi“. Raudteeohutusnädalala fookuses kolm teemat: lastele suunatudteavitustegevused, ohtlikud tegevused raudtee ületamisel ning raudteega seotud vastutustundlik pildistamine ja filmimine. Kampaania viiakse läbi koostöös vastutustundlike raudtee-ettevõtetega ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

Koolitati AS Eesti Raudtee raudteeohutuse saadikud

27-28. veebruaril 2020 toimus Järvamaal, Jäägri Villas raudteeohutuse saadikute koolitus. Koolitusel osalejad omandasid algteadmised nii raudteeohutuse kui ka avaliku esinemise põhitõdedest ja alustest. Seekordsel koolitusel osalesid AS Eesti Raudtee vastutustundlikud ja missioonitundega töötajad, kes soovivad vabatahtlikult panustada inimeste raudteeohutuse suurendamisse. Monika Lilles, Merike Jaamul, Marius Kupper, Sergei Zdanovitš, Kristi Rand, Timofei Kilin ja Madis Kõpper omandasid kahe pika väljakutseid täis…

Slide

Raudteeohtuse õppematerjalid

Õppematerjal III kooliastmele

Koostajad: Juta Jaani, Diana Haak ja Jaanika Piksööt

Õppematerjalide autorid: 
Halliki Harro-Loit (TÜ ühiskonnateaduste instituut) Margus Meius, Triinu Uiboleht, Kristel Künnap (Tehnilise Järelevalve Amet) Tamo Vahemets ja Ain Saare (Operation Lifesaver Estonia) Juta Koks, Teele Treiberg ja Karina Mihkelson (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilased).

Õppematerjal on valminud Tehnilise Järelevalve Ameti toetusel.

Autoriõigus: 
kogumiku autorid, Tehnilise Järelevalve Amet, Operation Lifesaver Estonia.

2016

Liiklusmärgid ülesõitudel / passivsed reguleerimisvahendid

 • 111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.
 • 112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.
 • 121. Üherööpmeline raudtee.
 • 122. Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.
 • 123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.
 • 222. Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades (raudtee ääres) märgi ees.