Vastutustundlikud raudtee-ettevõtted

… on ettevõtted kes ühiselt ja aktiivselt võtavad osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis, pidades oluliseks iga inimelu ja püüdes ära hoida võimalikke traagilisi sündmusi raudteel.

UUDISED, KAMPAANIAD, TEATED

OLE traditsioonilised kampaaniad, meediakajastused, statistika raudteel juhtunu osas …

  • Kõik
  • Kampaaniad
  • Pressiteade
  • Uudised

Esimesel poolaastal liitus OLE-ga 15 vabatahtlikku raudteeohutussaadikut

Käesoleva aasta esimese 5 kuu jooksul viis OLE läbi 2 raudteeohutusalast koolitust tulevastele raudteeohutussaadikutele

Algab raudteeohutuskampaania „Märka rongi“

MTÜ Operation Lifesaver Estonia (OLE) koostöös raudtee-ettevõtete ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga korraldab ajavahemikus 10.–31. mai raudteeohutuskampaania, mille eesmärgiks on liiklejatele meelde tuletada, et raudtee ületamine on ohtlik ja nõuab liiklejalt 100%-list tähelepanu.

Selgusid Raudteeaasta Fondi loomekonkursi stipendiumi saajad

Raudteeaasta Fond viis ajavahemikus 05.09-10.12.2021 läbi Euroopa raudteeaasta raames loomekonkursi, kuhu oodati raudtee kultuuri, ohutust ning keskkonnasõbralikkust toetavaid või käsitlevad loovlahendusi. Kümmet loovlahendust tunnustatakse Raudteeaasta Fondi stipendiumiga.

„Helesinine vagun“ on parim rongilaul

Euroopa Raudteeaasta parima rongilaulu valimised võitis helilooja Šainski „Helesinine vagun“, tuntud kui laul Krokodill Gena ja Potsataja multikatest. Laulu esitab uues võtmes rokkansambel Wiiralt. Laulule „Helesinine vagun“ järgnevad Rein Rannapi „Vana vaksal“ Ivo Linna esituses ja Riine Pajusaare „Kui jaamast lahkub rong“ Dave Bentoni esituses.

PRESSITEADE: UIC, IRF ja OLE koostöös valmisid raudteeohutusflaierid

PRESSITEADE 21/2021  Pariis, Genf, Tallinn, 14. detsember 2021 Rahvusvaheline Raudteeliit (UIC), Rahvusvaheline Teedeliit (IRF) ja Operation Lifesaver Estonia (OLE) teevad koostööd eesmärgiga tõsta kergsõidukijuhtide teadlikkust ning vähendada õnnetuste arvu raudteeületuskohtadel. Raudteeületuskohal ristuvad maantee- ja raudteetaristud. Vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 1968. aasta liikluskonventsioonile ja maanteeseadustikule on rongidel eelisõigus, samas kui maanteel liiklejad ja jalakäijad peavad raudtee…

Raudteeohutuskampaania, Sind oodatakse jõuluks koju

Esmaspäeval 13. detsembril algab traditsiooniline raudteeohutuskampaania „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju,” mille eesmärgiks on kiirel pühade-eelsel ajal tuletada inimestele meelde, vajadust olla raudteed ületades väga tähelepanelik. Raudteeohutuskampaania kestab kuni 25. detsembrini. Jõulukuul on tavapärasest oluliselt rohkem sagimist. Seepärast tuletavad raudtee-ettevõtted liiklejatele meelde, et raudtee ületuskohale lähenemisel tuleb lõpetada kõrvaliste tegevustega tegelemine ja fokusseerida…

Raudteeohtuse õppematerjalid

Õppematerjal III kooliastmele

Koostajad: Juta Jaani, Diana Haak ja Jaanika Piksööt

Õppematerjalide autorid: 
Halliki Harro-Loit (TÜ ühiskonnateaduste instituut) Margus Meius, Triinu Uiboleht, Kristel Künnap (Tehnilise Järelevalve Amet) Tamo Vahemets ja Ain Saare (Operation Lifesaver Estonia) Juta Koks, Teele Treiberg ja Karina Mihkelson (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilased).

Õppematerjal on valminud Tehnilise Järelevalve Ameti toetusel.

Autoriõigus: 
kogumiku autorid, Tehnilise Järelevalve Amet, Operation Lifesaver Estonia.

2016

Liiklusmärgid ülesõitudel / passivsed reguleerimisvahendid

  • 111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.
  • 112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.
  • 121. Üherööpmeline raudtee.
  • 122. Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.
  • 123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.
  • 222. Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades (raudtee ääres) märgi ees.