Vastutustundlikud raudtee-ettevõtted

… on ettevõtted kes ühiselt ja aktiivselt võtavad osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis, pidades oluliseks iga inimelu ja püüdes ära hoida võimalikke traagilisi sündmusi raudteel.

UUDISED, KAMPAANIAD, TEATED

OLE traditsioonilised kampaaniad, meediakajastused, statistika raudteel juhtunu osas …

 • Kõik
 • Kampaaniad
 • Pressiteade
 • Statistika
 • Uudised

Raudteeohutussaadikute read täienesid kaheksa vabatahtlikuga

04–05. juunil 2021 viidi läbi Harjumaal, Ruunaveres, raudteeohutuse saadikute koolitus. Koolitusel osalesid Jeanette Sepp ja Helle Volter Eesti Raudtee AS-st, Polina Miina ja Meelis Jerlov Operail AS-st, Aire Havakats, Kadi Saun ja Ragnar Randviir Politsei- ja Piirivalveametist ning Imre Volter omandasid kahe pika väljakutseid täis koolituspäeva jooksul vajalikke teadmisi raudteeohutusalaste teadmiste edastamiseks. Kõik koolitusel osalenud läbisid…

ILCAD rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev

Kolmeteistkümnes rahvusvaheline raudteeülesõitude ohutuspäev (ILCAD) toimub 10. juunil (Pariis, 9. juuni 2021) – 10. juunil tähistatakse Rahvusvahelise Raudteede Konföderatsiooni (UIC) eestvedamisel kolmeteistkümnendat rahvusvahelist raudteeülesõitude ohutuspäeva (ILCAD). Vaatamata praegusele olukorrale on partnerorganisatsioonid UIC ja ILCAD otsustanud ülemaailmset kampaaniat käigus hoida ka 2021. aastal. Sarnaselt 2020. aastaga toimub ILCADi ohutuskonverents Network Raili Yorki Riiklikus Raudteemuuseumis. Olude sunnil…

Raudteeaasta Fond kutsub esitama raudteega seotud kultuuri- ja ohutusprojekte

Raudteeaasta Fond kutsub esitama raudteega seotud kultuuri- ja ohutusprojekte. Projektide esitamise tähtaeg on 02.08 2021 Tänavu on Euroopas raudteeaasta. Sel aastal on kogu Euroopas erilise tähelepanu all raudteetransport kui keskkonnasäästlik, arukas ja ohutu transpordiliik. Seetõttu soovivad Euroopa Liidu riigid populariseerida raudteetransporti ning kasvatada inimeste ja ettevõtjate teadlikkust selle eelistest. Fondi kolleegiumi esimehe Tamo Vahemetsa sõnul…

Algab raudteeohutuskampaania TULE RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI

Kolmapäeval, 05 mail algab igakevadine raudteeohutusalane teavituskampaania, mis sel aastal kannab ohutussõnumit „TULE RATTALT MAHA ja LASE RONG LÄBI“.

Sotsiaalkampaania eesmärk on jalgratastega liiklejatele meelde tuletada, et raudtee ülekäigukoha ületamisel tuleb ohutuse tagamiseks rattalt maha tulla, veenduda, et rongi ei ole lähenemas ja ületada raudtee jalakäijana ‒ ratas käekõrval.

Aasta raudteel: õnnetusi oli mullu vähem, kui varasematel aastatel

Möödunud aastal oli Eesti raudteedel 9 avaliku raudteeohutusega seotud juhtumit, neist kaks olid sõiduki ja rongi kokkupõrked raudteeülesõidukohas ja 7 otsasõidud raudteel viibinud inimestele, mille tulemusel hukkus neli inimest. „Meil on väga hea meel tõdeda, et 2020. aasta on juhtumite madala arvu poolest tavapäratu,“ märkis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) peadirektor Kaur Kajak. „Kutsume kõiki…

Raudteeohutuskampaania „Sind oodatakse jõuluks koju“ 2020

Esmaspäeval 14. detsembril algab traditsiooniline raudteeohutuskampaania „Lase rong läbi! Sind oodatakse jõuluks koju,” mille eesmärgiks on kiirel pühade-eelsel ajal tuletada inimestele meelde, vajadust olla raudteed ületades väga tähelepanelik. Raudteeohutuskampaania kestab kuni 25. detsembrini.

Slide

Raudteeohtuse õppematerjalid

Õppematerjal III kooliastmele

Koostajad: Juta Jaani, Diana Haak ja Jaanika Piksööt

Õppematerjalide autorid: 
Halliki Harro-Loit (TÜ ühiskonnateaduste instituut) Margus Meius, Triinu Uiboleht, Kristel Künnap (Tehnilise Järelevalve Amet) Tamo Vahemets ja Ain Saare (Operation Lifesaver Estonia) Juta Koks, Teele Treiberg ja Karina Mihkelson (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilased).

Õppematerjal on valminud Tehnilise Järelevalve Ameti toetusel.

Autoriõigus: 
kogumiku autorid, Tehnilise Järelevalve Amet, Operation Lifesaver Estonia.

2016

Liiklusmärgid ülesõitudel / passivsed reguleerimisvahendid

 • 111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.
 • 112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.
 • 121. Üherööpmeline raudtee.
 • 122. Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.
 • 123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.
 • 222. Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades (raudtee ääres) märgi ees.