Vastutustundlikud raudtee-ettevõtted

… on ettevõtted kes ühiselt ja aktiivselt võtavad osa avalikust raudteeohutusalasest ennetustööst Eestis, pidades oluliseks iga inimelu ja püüdes ära hoida võimalikke traagilisi sündmusi raudteel.

  • Kõik
  • Kampaaniad
  • Uudised

Sõbrapäeval liitus OLE-ga 7 vabatahtlikku

13-14. veebruaril 2019 toimus Järvamaal, Jäägri Villas raudteeohutusalaste esitlejate koolitus. Koolituse käigus omandasid osalejad algteadmised nii raudteeohutuse kui ka avaliku esinemise põhitõdedest ja alustest. Koolitus oli suunatud Maanteameti erinevates piirkondades tegutsevatele ennetustöötajatele. Ennetustöötajad  Monika Heinrand, Solveig Edasi, Sirli Tallo, Kristi Juhkam, Gerli Grünberg, Evelin Kütt ja Liis Sepp omandasidkahe pika koolituspäeva jooksul vajalikke teadmisi raudteeohutusalaste teadmiste edastamiseks. Kõik koolitusel osalenud ametnikud läbisid koolituse…

Raudteeohutusalaste esitlejatete ridadesse lisandus 8 vabatahtlikku

13-14. detsembril 2018 toimus Järvamaal, Kallisaba puhkemajas raudteeohutusalaste esitlejate järjekordne koolitus. Koolituse käigus omandasid osalejad algteadmised nii raudteeohutuse kui ka avaliku esinemise põhitõdedest ja alustest. Koolitus suunatud Politsei – ja Piirivalveameti erinevates piirkondades tegutsevatele noorsoopolitseinikele. Noosoopolitseinikud Aili Tambi, Maksim Lutška, Sigrid Hang, Aleksei Osokin, Ljubov Šarabanova Ida prefektuurist, Terje Lukk Lõuna prefektuurist, Kaisa Kajo Põhja prefektuurist ja Sirje Treiman Lääne prefektuurist, omandasid…

Telliskivi ülesõidul

Täiskasvanutena oleme eeskujuks lastele – kahjuks kipume sageli seda tähtsat rolli unustama. Tallinnas, 31.10 järgnes grupp lapsi Telliskivi raudteeülesõidu ületamisel juhendajale, kes ei pidanud oluliseks liiklusohutusnõudeid ja oodata kuniks punane foorituli kustub #punaneonpunane #hoiameelu #laserongläbi

Liiklusmärgid ülesõitudel / passivsed reguleerimisvahendid

  • 111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.
  • 112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.
  • 121. Üherööpmeline raudtee.
  • 122. Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.
  • 123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.
  • 222. Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades (raudtee ääres) märgi ees.