TJA pressiteade! Raudteeõnnetuste ära hoidmiseks peab parenema inimeste liikluskäitumine

08.veebruar 2016

2015. aastal toimus kokku 19 raudteeõnnetust, neist 5 olid maanteesõiduki ja rongi kokkupõrked ning 14 otsasõidud raudteel viibinud inimestele. Hooletusest ning liiklusreeglite eiramisest tingitud, traagiliste tagajärgedega otsasõite on jätkuvalt palju- hukkunuid oli 9 ning vigastatuid 5. Positiivne on see, et kokkupõrgetes ei hukkunud ega saanud viga möödunud aastal ühtegi inimest (2014. aastal seevastu oli 5 hukkunut ja 12 vigastatut). Ka vigastatud inimeste koguarv kõikide raudteeõnnetuste lõikes on oluliselt vähenenud – kui 2014. aastal sai vigastada 19 inimest, siis 2015. aastal 5 inimest.

Õnnetuste peamisteks põhjusteks olid sarnaselt eelnevate perioodidega liiklejate tähelepanematus, hiline reageerimine ning raudteel viibimine selleks mitteettenähtud kohas. Koguni 9 õnnetust leidis aset kohas, kus raudteel viibimine ning selle ületamine on rangelt keelatud.  Õnnetuste põhjuste analüüs näitab, et ohtlike olukordade ja traagiliste tagajärgede vältimiseks peavad ennekõike liiklejad  oma liikluskäitumist parendama ning teadvustama, et raudtee on kõrgendatud riskiga piirkond.

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Anvar Salomets`a sõnul on ohutuse tagamiseks tehtud raudteeinfrastruktuuril mitmeid ümberkorraldusi. „Riik on koostöös ettevõtjatega loonud  raudtee ületamiseks optimaalsemad trajektoorid ning seeläbi suunanud liiklejaid raudteed ületama selleks ettenähtud kohtadest. Oluliselt on parendatud ülesõitude varustatust tõkkepuude lisamise ning olemasolevate fooride asendamisega paremini nähtava LED-tehnoloogiaga. Lisaks on tänaseks üle Eesti kaardistatud ebaseaduslikud ehk nö isetekitatud ületuskohad, see on oluline info ohutusmeetmete väljatöötamiseks,“ lisas Salomets.

Tehnilise Järelevalve Amet paneb inimestele südamele, et raudteed ületades tuleb suunata tähelepanu ümbritsevale liiklusele ja eemaldada segavad faktorid nagu nutiseadmed ja kõrvaklapid. Teadlikkuse tõstmiseks raudteega kaasnevatest ohtudest jätkab Tehnilise Järelevalve Amet koostöös seotud ettevõtete ja organisatsioonidega teavitus- ja uurimistööd, samuti koolidele suunatud spetsiaalsete õppematerjalide koostamist.

Raudteeõnnetuste statistika aastate lõikes on kättesaadav TJA kodulehelt siit

 

Anu Võlma
Avalike suhete peaspetsialist
667 2031/ 50 11 585| anu.volma@tja.ee
www.tja.ee Tehnilise Järelevalve Amet
Sõle 23A, 10614 Tallinn