Vasakult, Getter Toome, Kersti Gorstov, Krõõt Kristiina Kaldur, Margi, Sander, Kelly Koort, Elisa Maria Kupper, Kristen Põder, Birgit Vanaveski, Monika Ehand ja Tamo Vahemets

OLE vabatahtlikega liitus 8 uut raudteeohutussaadikut

8 vabatahtlikku erinevatest raudtee-ettevõtetest läbisid edukalt raudteeohutussaadikute koolitusel ning said õiguse iseseisvalt viia läbi raudteeohutusalaseid tegevusi.

Kahepäevase koolituse järel väljastati vabatahtlikele raudteeohutussaadikutele tunnistused, mis annavad neile õiguse iseseisvalt viia läbi raudteeohutsalaseid koolitusi ja tegevusi.

Operation Lifesaver Estonia (OLE) juhatuse esimehe Tamo Vahemetsa sõnul on raudteeohutussaadikute missiooniks suurendada elanike teadlikkust raudtee ületamisega seotud riskidest ning nende maandamiste võimalustest. Selleks viivad nad läbi haridusasutustes raudteeohutusalaseid tasusta loenguid ja osalevad erinevatel kohalikel sündmustel, raudteeohutusalaste infopunktide töös.

Värske raudteeohutussaadik Rail Baltic Estonia OÜ kommunikatsioonispetsialist Kelly Koort, võttis läbitud koolituse  kokku sõnadega “Olles ise ema ja töötades raudteesektoris, tunnen suurt vastutust rääkida ohutusest ja vastutustundlikust käitumisest raudteel. Mul oli väga hea meel osaleda 2-päevasel OLE koolitusel, mis oli kahtlemata kõige huvitavam ja kaasavam koolitus, kus ma eales käinud olen ning mis andis kõik vajalikud teadmised selleks, et jõuda nii väikeste kui ka suurteni”.

Raudteeohutussaadikute koolituse läbisid:
Raudteeohutussaadikud Kelly Koort, Birgit Vanaveski ja Krõõt Kristiina Kaldur Rail Baltic Estonia OÜ-st, Elisa Maria Kupper ja Kristen Põder Eesti Raudtee AS-st, Monika Ehand ja Margi Sander Eesti Liinirongid AS-ist  Kersti Gorstov AS-st Go Group.

Õnnitleme koolituse läbinuid ning tervitame uusi raudteeohutusse panustavaid vabatahtlikke – raudteeohutuse saadikuid.

Koolituse viisid läbi Tamo Vahemets ning OLE koolitusjuht Getter Toome.

Jäägri Villas 21-22.03.2024 läbiviidud koolitus kandis järjekorranumbrit 26.
Raudteeohutusalase esitleja tunnistus on väljastatud OLE 20 aastase tegevuse jooksul 182-le vabatahtlikule raudteeohutussaadikule. Raudteeeohutusalaste tegevuste ja loengute läbiviimiseks raudteeohutuse saadikute poolt tuleb saata e-kiri aadressile ole@ole.ee
 

Operation Lifesaver Estonia (OLE) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu.
OLE liikmed on vastutustundlikud raudtee-ettevõtted: AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS, AS GoRail, Rail Baltic Estonia OÜ ja AS Eesti Liinirongid (Elron).