Kuldne Tõkkepuu 2012

26 aprillil 2012 toimunud Operation Lifesaver Estonia poolt korraldatud tänuüritusel Kuldne Tõkkepuu 2012 tunnustati organisatsioone ja eraisikuid silmapaistva tegevuse eest raudteeohutuse valdkonnas. Tunnustuse „Kuldne tõkkepuu“ pälvis reporter Marek Lindmaa raudteeohutusalase informatsiooni pädeva käsitluse eest televisioonis.

“Hea oleks kui raudteel õnnetusi ei juhtuks,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. “Seepärast on töö, mis tehakse ohutuse suurendamiseks, tunnustamist väärt. Raudtee ületamisega seotud ohte tuleb inimestele pidevalt meelde tuletada.”

„Marek Lindmaa on aastate jooksul teinud raudteel toimunud õnnetustest mitmeid reporterilugusid ning propageerinud neis õiget ja ohutut liiklemist,“ rääkis MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemets. „Ta võttis vaevaks selgitada põhjalikult õnnetuste tagamaid – enamasti ei saa vedurijuhid kokkupõrke vältimiseks palju ära teha ning valdav osa raudteel toimuvatest õnnetustest juhtub siiski jalakäija või sõidukijuhi süül, kui eiratakse esmaseid ohutusreegleid. Samuti jagas ta oma lugudes näpunäiteid, mida oleks pidanud tegema teisiti, et õnnetusi ära hoida.“

„Kuldne tõkkepuu“ on tunnustuseks organisatsioonile või isikule, kes ei ole raudtee temaatikaga erialaselt seotud, kuid on siiski oluliselt panustanud raudteeohutusalaste eesmärkide saavutamisele.

Professionaalse tegevuse eest raudteeohutuse valdkonnas pälvisid teenetemärgid Malle Hermanson (Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri korrakaitsebüroo Paide politseijaoskond), Marju Tamsalu (Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri korrakaitsebüroo Paide politseijaoskond), Lea Leopard (Lääne prefektuur, Rapla politseijaoskond) ning Mati Lõhmus (AS EVR Infra).

Tiitel „Parim esitleja 2012“ anti üle Ida-Prefektuuri politseiametnikule Peeter Pau´le, kelle raudteeohutusalastel loengutel osales mulle üle 600 Lõuna-Eesti noore vanuses 10-17 aastat.

AS-i Eesti Raudtee juhatuse esimehe Kaido Simmermanni sõnul on taunimisväärne, et Eesti on raudteeõnnetuste arvu poolest Euroopas esirinnas. „Eesti Raudtee on viimastel aastatel oluliselt suurendanud investeeringuid liikluse ohutumaks muutmisesse – ehitanud turvalisemaks ülesõite ja ülekäigukohti, rekonstrueerinud reisiveoplatvorme ning piiranud ohtlikumaid lõike aiaga. Aga sellest kõigest ei ole suurt abi, kui inimeste mõtteviis raudteeohutuse vallas ei muutu. Väga oluline on inimeste teadlikkust tõsta,“ märkis Simmermann. „Nii OLE kui kõik tema tegevustesse kaasatud riigiasutused, koostööpartnerid ja vabatahtlikud tegelevad kaudselt iga päev inimeste elude päästmisega ning väärivad selle eest tunnustamist.“

„Raudteeohutus ei ole valdkond, mis oleks populaarne laiemale auditooriumile, kuid inimeste arv, kes on otsustanud, et tahavad ja saavad kaasa aidata elanikkonna teadlikkuse tõstmisele kasvab iga aastaga,“ märkis Tamo Vahemets. „Kokku on Eestis täna aktiivselt raudteeohutusega tegelevaid inimesi 40 ringis. Eelmisel aastal liitus meiega näiteks 15 ja sel aastal on liitunud juba 8 vabatahtlikku, kes koolides lastele raudteeohutusest räägivad.“

Tunnustuse „Kuldne tõkkepuu“ on varasematel aastatel pälvinud:

  • Tallinna Linnavalitsus
  • Liivika Juksaar
  • Kristiine Kaubanduskeskuse AS
  • Tarmo Miilits
  • Lääne-Eesti Päästekeskus
  • Järvamaa päästeosakond
  • Andrei Sozinov.

 

Lisainformatsioon:

Tamo Vahemets
OLE juhatuse esimees
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112