Pressiteade: Algas rauteeohutusnädal – RON2013

Kampaania „Lase rong läbi!“ kutsub liiklejaid ettevaatlikkusele seoses suurenevate kiirustega raudteel

Tänasest alanud raudteeohutusnädal kannab sõnumit „Lase rong läbi“. Kampaania eesmärgiks on pöörata liiklejate tähelepanu aasta teisest poolest Eesti raudteel liikuma hakkavate uute reisirongidega kaasnevatele ohtudele. Kampaaniat korraldab MTÜ Opration Lifesaver Estonia koostöös Tehnilise Järelevalve Ameti ja Politsei – ja Piirivalveametiga.

„Kuigi uued reisirongid on oluliselt mugavamad ja kiiremad, toob nende kasutuselevõtt liiklejatele kaasa ka tavapärase liikluskeskkonna muutuse,“ selgitas MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemets. „Kui seni on jalakäijad ja autojuhid harjunud maksimaalselt 120 km/h liikuvate raudteesõidukitega, siis uute kiirustega kihutavate reisirongidega arvestamine on täiesti uus kogemus. Pealegi on uued rongid vanadest ka tunduvalt vaiksemad. See aga tähendab, et kohtumine rongiga võib aset leida oluliselt varem kui arvati ja tuua hooletule liiklejale kaasa kurvad tagajärjed.“

„Kampaania eesmärgiks on panna autojuhtidele kui jalakäijatele südamele, et raudtee ületamine vajab alati erilist tähelepanelikkust ja selleks tuleks muud kõrvalised toimingud hetkeks katkestada,“ märkis Tamo Vahemets. „Esiteks peab mootorsõidukijuht valima raudteeületuskohale lähenedes õige sõidukiiruse, sest vaid nii on võimalik läheneva rongi kiirust õigesti hinnata. Muusika tuleks raudtee ületamise ajaks katkestada või vähemalt vaiksemaks keerata – rong annab raudtee ületuskohtadele lähenedes vilega märku, kuid see ei pruugi täita oma eesmärki, kui juhi mõtted on mujal ja muusika liialt vali. Sama kehtib ka kõrvaklappidega jalakäijatele ning kuitahes huvitava telefonivestluse kohta.“

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Anvar Salometsa sõnul on raudteel toimunud õnnetuste arv viimastel aastatel vähenenud – eelmisel aastal registreeriti raudteel kokku 16 õnnetusjuhtumit, mida on pea poole võrra vähem, kui 2011. aastal. „Positiivne on, et rongi ja mootorsõiduki kokkupõrgetes pole 2011. ja 2012. aastal hukkunud ühtegi inimest. Kindlasti on siin oma roll paranenud tehnilisel infrastruktuuril, mille arendamiseks on riik koostöös raudtee-ettevõtetega palju ära teinud. Samas tahaks väga loota, et oma roll on ka juhtide liikluskäitumise paranemises ning inimesed pööravad üha enam tähelepanu ohtudele raudteel liigeldes.“

Raudteeohutusnädala kampaaniat toetab ka Politsei- ja Piirivalveamet, kes korraldab nädala jooksul ülesõidukohtadel järelevalvet. „Paljude liiklejate jaoks on raudtee ületamine muutunud igapäevaseks rutiiniks, mida endale ei teadvustata. Kuid kahjuks on traagiliste sündmuste peamiseks põhjuseks just selline hooletu käitumine,“ rääkis Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Tarmo Miilits. „Käesoleva nädala jooksul jälgib politsei raudteeülekäigukohtadel nii sõidukijuhtide kui ka kergliiklejate käitumist ning juhib tähelepanu võimalikele ohtudele ja eksimustele.“

Raudteeohutusnädala raames paigaldatakse linnaruumi kampaania plakatid ning viiakse koolides läbi veel raudteeohutusalaseid esitlusi.

  • Raudteeohutusnädala tippsündmuseks on 30. aprillil korraldatav tänuüritus, millega OLE tunnustab oma koostööpartnereid ning tublimaid raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone. Tänumeene „Kuldne Tõkkepuu“ antakse kõige silmapaistvama vabatahtliku raudteeohutusalase tegevuse toetajale möödunud aastal.
  • Raudteeohutusnädal lõpeb rahvusvahelise raudteeülesõitude ohutusalase teavituspäevaga ILCAD (International Level Crossing Awaneress Day), mille käigus paigaldame mitmete raudteeülesõitude vahetusse lähedusse OLE maskotid „Foorikad“.

OLE (www.ole.ee) on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu.

 

Lisainformatsioon:

Tamo Vahemets,
OLE juhatuse esimees
e-post: tamo@operationlifesaver.eu
tel: +372 504 5112


Digiplakat

Digiplakat 720p /.mp4

Kampaania poster

RON2013 poster A4 / RGB /.pdf