[fancy_images width=“590” height=“245”][image title=“OLEme koos”]
http://ole.ee/wp-content/uploads/2011/12/ole-kamp.jpg[/image][/fancy_images]

Ope­ra­tion Life­sa­ver Esto­nia / OLE on raud­teeo­hu­tu­se­ga tege­lev rah­vus­va­he­li­ne mit­te­tu­lun­dus­ühing, mil­le tege­vu­se ees­mär­giks on raud­tee­del toi­mu­va­te liik­lusõn­ne­tus­te ning see­lä­bi vigas­ta­tu­te ja huk­ku­nu­te arvu vähen­da­mi­ne.