TJA: Olukord raudteeliikluses on paranenud

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) andmetel toimus 2016. aastal kokku 13 raudteeõnnetust, mida on oluliselt vähem võrreldes aastatega 2015 (19 õnnetust) ja 2014 (20 õnnetust). Otsasõite raudteel viibinud inimestele oli 2016. aastal 5 ning mootor- või maastikusõiduki (ATV) ja rongi kokkupõrkeid 8. Surmaga lõppenud õnnetusi oli 1- tegemist oli otsasõiduga inimesele Viljandi raudteejaama lähistel, kokkupõrgetes hukkunuid ei olnud. Vigastada sai kokku 7 inimest, neist 4 otsasõitudes ning 3 kokkupõrgetes.

TJA peadirektori asetäitja Heigo Saare sõnul on õnnetuste arv küll pidevalt vähenenud, kuid murekohaks on endiselt liiklejate tähelepanematus ning raudteega seotud ohtude alahindamine. „Meie peamine sõnum on, et raudteed ületades tuleb suunata kogu tähelepanu ümbritsevale liiklusele ja kindlasti eemaldada igasugu segajad nagu kõrvaklapid, nutiseadmed ja muu selline. Kuivõrd viimasel ajal on sagenenud juhtumid jalgratturite ja ATV-del liiklejatega, siis panen eraldi just neile südamele ohutusreeglite järgimise olulisust.“

Probleemide lahendamiseks on riik koostöös ettevõtjatega parendanud ülesõitude ja ülekäikude turvavarustust, viimase kahe aasta jooksul on ohutustaset tõstvaid töid tehtud 82 ülekäigukohal üle Eesti. Lisaks on tehtud mitmeid ettepanekuid arvestada juba maakonnaplaneeringute etapis raudteeületuskohtade rajamiseks vajaliku ja sobiva maa-ala reserveerimisega ja võtta seejuures arvesse selliseid näitajaid nagu ligipääsetavus, nähtavus ja kasutatavus. Ettepanekute aluseks oli ebaseaduslike raudteeületuskohtade kaardistamiseks tehtud uuring. „Alanud aastal saavad raudteeohutuse teemad suurt tähelepanu ka uues liiklusohutusprogrammis ning koostöös Maanteeametiga analüüsime pidevalt uusi võimalusi, et muuta raudteeületuskohad veelgi turvalisemaks,“ lisas Heigo Saare.

Lisaks õnnetusjuhtumitele mõjutavad avalikku raudteeohutust ja rongiteenuse kvaliteeti erinevad raudteetehnilised juhtumid nagu näiteks foorisignalisatsiooni rikked ülesõitudel, elektrikatkestused, veeremi rikked ja rööpamurrud, mis tihti põhjustavad ebamugavusi reisijatele (raudteeliikluse ajutine peatumine, rongide hilinemine). TJA hinnangul on ettevõtjad seni sellised juhtumid operatiivselt lahendanud ning reisijaid ja teisi seotud osapooli õigeaegselt informeerinud.

 

Lisainfo:

 

Anu Võlma
Avalike suhete peaspetsialist
667 2031
501 1585
anu.volma@tja.ee
www.tja.ee
Tehnilise Järelevalve Amet
Sõle 23A, 10614 Tallinn